Jézus születésével és kínhalálával kapcsolatos teóriák
Jézus születésével és kínhalálával kapcsolatos teóriák

Beitragvon Klaus Matefi » Fr 17. Jul 2020, 12:58

http://www.mult-kor.hu/20011224_krisztu ... _idopontja
2001. december 24. 11:47
Krisztus születésének időpontja
Ha a pontos évet nem is tudjuk meghatározni, két történelmi esemény a segítségünkre siet: az egyik Heródes halálának időpontja, a másik pedig egy Augustus császár által elrendelt népszámlálás.

Krisztus születésének időpontját nem könnyű meghatározni. Még az i. sz. 6. század elején is Diocletianus császár trónra lépésének időpontjától számították az éveket (korábban pedig Róma legendás alapításától). Dionysius Exiguus római apát volt az, aki elsőként javasolta, hogy ne egy pogány császár uralkodásának kezdetét, hanem a kereszténység számára legfontosabb eseményt, vagyis Jézus születését vegyék a kiindulópontnak. Ezt a dátumot azonban senki nem ismerte. Az apát a Biblia és korábbi egyházatyák munkái alapján végül is oda lyukadt ki, hogy Krisztus Augustus császár uralkodásának 28. évében született. Ez lett a `Kr. u. 1.` év.

Itt azonban mindjárt 4 évnyi tévedés történt, mivel Augustus ekkor már valójában 31 éve volt hatalmon, csak az első négy évben még Octavianus néven uralkodott. Ha az apát ezeket az éveket is beszámítja, akkor a születést 4 évvel korábbra kellett volna tennie. Egy további év pedig azért "veszett el", mert akkoriban még nem ismerték a nullát, így a Kr. e. 1 és a Kr. u. 1 között valójában 2 év a különbség. Ezek alapján Krisztus születése és időszámításunk kezdete között 5 évnyi eltérés van, amennyiben az apát által használt adatok hitelesek. Erre azonban nincs bizonyítékunk, így pár év különbség még belefér a képbe.

A Biblia szerint Krisztus születése Heródes király idejében történt. Bármilyen lexikonban elolvashatjuk azonban, hogy Heródes Kr. e. 4-ben halt meg. Ezt a dátumot egy olyan lázadás időpontjának megállapításából tudjuk, amelyről Josephus Flavius számol be A zsidók története c. munkájában. A lázadás Jeruzsálemben tört ki Heródes életének vége felé, mert a rómaiak egy aranyozott sast függesztettek ki a templom főkapuja fölé. Heródes leverte a lázadást, a vezetőket máglyára küldte. Azon az éjszakán holdfogyatkozás volt.

A csillagászok bármilyen időszakra és földrajzi helyre ki tudják számítani a múlt és a jövő hold- és napfogyatkozásait, így megállapították, hogy ebben az esetben vagy egy Kr. e. 5-ös, vagy egy évvel későbbi esemény jöhet szóba. Az előbbi sokkal látványosabb, ezért feltűnőbb volt. A történelmi források alapján a lázadás és Heródes halála között - amely a zsidó húsvét előtt következett be - még több hónapnak kellett eltelnie. Így - mivel a Kr. e. 5-ös fogyatkozás ősszel volt - valószínű, hogy Heródes Kr. e. 4 húsvétja előtt halt meg. Jézusnak pedig ezek szerint Kr. e. 4 előtt kellett megszületnie, ami jól összevág az Augustus uralkodásának évei körüli problémával.

A kérdéses időtartam másik végének behatárolásához is meríthetünk adatokat a Bibliából. Lukács evangéliumának második része így kezdődik: Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó.

Ezek alapján a Kr. e. 8-ban kiadott császári rendelet jöhet szóba.
Augustus összesen három összeírást (vagyonösszeírást és népszámlálást) rendelt el uralkodása alatt - ezt az ankarai Augustus-templom falán lévő felirat tanúsítja. Aki ismeri az Újszövetséget, jól tudja, hogy Jézus akkor született, amikor József és Mária Betlehem városába mentek, hogy összeírják őket. Összegezve az elmondottakat: Krisztusnak Kr. e. 8 és 4 között kellett megszületnie. Az eseményt csodálatos égi esemény kísérte.
Klaus L. Matefi teóriája a fenti cikk tükrében:

Ha a pontos évet nem is tudjuk meghatározni, két történelmi esemény a segítségünkre siet: az egyik Heródes halálának időpontja, a másik pedig egy Augustus császár által elrendelt népszámlálás.


A két történelmi esemény pontos idejének a helyes behatárolása által eljuthatunk Jézus valódi születési időpontjához.

Mint tudjuk, a történelmi kronológiát nap- és holdfogyatkozások beszámolóira bazírozva állították össze az érdekeltek.
Ebben kiemelkedő szerepe volt a híres ókori zsidó történész, Josephus Flavius "A zsidók története" című művében leírtaknak, ami szerint egy holdfogyatkozást követően a Peszách ünnep előtt halt meg Heródes király. A holdfogyatkozás napján még kivégeztetett néhány lázadót Josephus Flavius leírása szerint.

A Josephus Flavius által említett holdfogyatkozással kapcsolatosan csak a teljes holdfogyatkozás jöhetett szóba egy átlagos szemlélő számára, mivel a részleges holdfogyatkozás nem egy szembetűnő égi esemény.

Az alábbi holdfogyatkozások voltak láthatóak Jeruzsálemből az időszámítás előtti évtizedben:

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEcat5/LE-0099-0000.html
Catalog of Lunar Eclipses: -0099 to 0000 ( 100 BCE to 1 BCE )
Kép

Kép

Kép

Kép

Kép

Ezek közül valamelyik kell számításba jöjjön a Josephus Flavius által megemlített kivégzéssel kapcsolatosan.
Ahogy már az előző idézetekben is olvashattuk, Heródes a halála előtti holdfogyatkozáskor megégettette a lázadók vezetőit, akik azért tiltakoztak, mert a rómaiak a templomukra egy római jelképet, a sast akasztották ki.

Az ezt követő Peszách ünnep előtt halt meg Heródes. Jézus születése Heródes halálát megelőzően történt, amikor Publius Sulpicius Quirinius (Szíria helytartója) népszámlálást (census) rendelt el (Lukács evangéliuma 2,1-6) azok részére, akik nem voltak római polgárok (Civitas Romana). Ez a népszámlálás egybe esett az Augusztus császár által i.e. 28-ban, i.e. 8-ban és i.sz. 14-ben tartott valamelyik népszámlálással (lustrum), melyek az egész Római Birodalom területén élő római polgárok (Cives Romani) megszámlálásáért lettek lebonyolítva.

Az eddigi adataink szerint tehát a Josephus Flavius által említett holdfogyatkozással kapcsolatosan feltételezhető dátum -8.11.28..

Részletesebben itt:

Heródes király halála

Dionysius Exiguus római apát volt az, aki elsőként javasolta, hogy ne egy pogány császár uralkodásának kezdetét, hanem a kereszténység számára legfontosabb eseményt, vagyis Jézus születését vegyék a kiindulópontnak. Ezt a dátumot azonban senki nem ismerte. Az apát a Biblia és korábbi egyházatyák munkái alapján végül is oda lyukadt ki, hogy Krisztus Augustus császár uralkodásának 28. évében született.


Jézusnak -8.11.28-án történt holdfogyatkozás, és az ezt követő Peszách ünnepe (-7.03.25) között kellett megszületnie. Ha Jézus születése valóban Augustus császár uralkodásának 28. évében történt, amit Dionysius Exiguus római apát állított, akkor ennek tükrében a későbbi kronológiát is korrigálni kell, amely a római uralkodókkal kapcsolatos dátumokat tartalmazzák.

Ezek alapján Krisztus születése és időszámításunk kezdete között 5 évnyi eltérés van, amennyiben az apát által használt adatok hitelesek. Erre azonban nincs bizonyítékunk, így pár év különbség még belefér a képbe.


Nem 5 év az eltérés, hanem 8 év.

Korrigáljuk végre a kronológiát!

Az Újszövetségben a Lukács evangéliumában pontos utalás történt arra, hogy Poncius Pilatus Tibérius császár uralkodásának a tizenötödik évében már Júdea helytartója volt:

Lukács evangéliuma
3,1 Keresztelő János
Tibérius császár uralkodásának tizenötödik évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhónitisz tartományának negyedes fejedelme Heródes testvére, Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Lüszániász volt,


Poncius Piltus júdeai helytartóságának az idejét szerintem hibásan eddig i.sz. 26 és 36 közé tették.

Az eddigi adatok alapján Augustus császár nem i.e. 27-től i.sz. 14-ig uralkodott, hanem i.e. 35-től i.sz.6-ig!
Ebből adódóan I. Tiberius sem uralkodhatott i.sz. 14-37-ig, hanem i.sz. 6-29-ig!

Ezek alapján a Lukács evangéliumában (3,1) található Tibérius császár uralkodásának a 15. éve nem i.sz. 26-36 közé kell essen, hanem i.sz. 18-28 közé.

Jézus nem i.sz. 30-ban, vagy azt követően lett keresztre feszítve egy kozmikus kereszt égisze alatt, hanem i.sz. 25 április elsején, a Peszách ünnep előkészületi napján.


Bármilyen lexikonban elolvashatjuk azonban, hogy Heródes Kr. e. 4-ben halt meg. Ezt a dátumot egy olyan lázadás időpontjának megállapításából tudjuk, amelyről Josephus Flavius számol be A zsidók története c. munkájában. A lázadás Jeruzsálemben tört ki Heródes életének vége felé, mert a rómaiak egy aranyozott sast függesztettek ki a templom főkapuja fölé. Heródes leverte a lázadást, a vezetőket máglyára küldte. Azon az éjszakán holdfogyatkozás volt.


Az eddigi hivatalos állásfoglalás Heródes király halálának idejével kapcsolatosan szerintem téves.

Heródes király halála

Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó.

Ezek alapján a Kr. e. 8-ban kiadott császári rendelet jöhet szóba.

Az eseményt csodálatos égi esemény kísérte.


A Názáreti Jézus -7.02.10-én (i.e. 8.02.10-én) született Betlehemben. Erről bővebben itt:

Jézus születése és kereszthalála

Betlehemi csillag
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 166
Registriert: So 26. Mai 2013, 07:45

von Anzeige » Fr 17. Jul 2020, 12:58

Anzeige
 

Re: Jézus születésével és kínhalálával kapcsolatos teóriák

Beitragvon Klaus Matefi » Fr 17. Jul 2020, 12:58

John Butler anglikán püspök 1669-ben, miután behatóbban megismerkedett az asztrológiával, elkészítette a tévesen kikalkulált keresztény időszámításhoz általa hozzáigazított és helyesnek vélt Jézus születésének és keresztre feszítésének a horoszkópjait:

Das Horoskop von J e s u s C h r i s t u s
Berechnet und gedeutet von Bischof J o h n B u t l e r
Uebersetzt von W i l h e l m B e c k e r
Mit einem Bilde Jesu Christi

1921
Linser-Verlag G. m. b. H., Berlin-Pankow


Das einzige richtige Portrait unseres Heilandes
abgenommen von einem Schnitt in Smaragd, auf Befehl von Kaiser Tiberius und aus der Schatzkammer von Konstantinopel durch den Kaiser der Türken, dem Pabst lnnocent VIII übergeben, zur Loskaufung seines Bruders, der damals ein Gefangener der Christen war.

Der folgende Auszug, als Beweis der Echtheit des vorstehenden Portraits, ist nach den lateinischen gleichzeitigen Geschichtsschreibern jener Periode übersetzt.

Publius Lentulus, zu jener Zeit Statthalter in Judea, schrieb an den Senat und das römische Volk, wie folgt:

„Es erschien in diesen Tagen ein sehr tugendhafter Mann, namens Jesus Christus, welcher jetzt noch unter uns lebt und von den Heiden als ein Prophet der Wahrheit angesehen, von seinen eigenen Jüngern aber Gottes Sohn genannt wird. Er erweckt vom Tod und heilt alle Arten von Krankheiten. Ein Mann von etwas großer und stattlicher Figur und sehr ehrwürdigem Aussehen, so daß die, welche ihn sehen, ihn sowohl lieben als fürchten müssen. Sein Haar hat die Farbe einer völlig reifen Haselnuß, bis zu den Ohren beinahe glatt, von da abwärts etwas gelockt, über seine Schultern wallend und von mehr orientalischer Farbe; es ist nach Art der Nazarener in der Mitte gescheitelt. Seine Stirne ist sehr offen und glatt, sein Gesicht ohne Flecken oder Runzeln, schön von angenehmen Rot: - Nase und Mund sind so geformt, daß nichts daran zu tadeln ist; - der Bart ist etwas stark, in der Farbe gut zu den Haaren passend, von nicht sehr großer Länge; seine Augen sind grau, klar und lebhaft. Sein Körper ist wohlgeformt und straff, seine Hände und Arme proportioniert. Im Tadel ist er furchtbar, im Ermahnen freundlich und einnehmend, in der Rede gemässigt, weise und bescheiden, vermischt mit Würde. Niemand kann sich erinnern, ihn lachen gesehen zu haben, aber viele sahen ihn weinen.“

Ein Mann, durch eigentümliche Schönheit die Menschenkinder übertreffend.


Das Horoskop von Jesus Christus
Berechnet und gedeutet von Bischof John Butler
Uebersetzt von Wilhelm B e c k e r

In der Dezember-Nummer 1913 veröffentlichte Alan Leo in seiner Zeitschrift ,,Modern Astrology“ das folgende Horoskop von Jesus Christus, das ursprünglich vom Rev. John Butler, einem Geistlichen der anglikanischen Kirche im Jahre 1669 berechnet und gedeutet wurde. Butler war damals Geistlicher Litchborough und Kaplan des Herzogs von Ormond, wurde später zum Bischof ernannt. Er war zuerst ein starker Gegner der Astrologie und hatte, wie er selbst sagt, die Absicht, eine Schrift gegen die Astrologie zu schreiben und sie als Unfug und Wahrsagerei zu brandmarken und ihre Lehren zu widerlegen. Aber um dies gründlich tun zu können, war es notwendig, dieselben genauer kennen zu lernen und er machte sich darum an das eingehende Studium der Astrologie. Es wäre zu wünschen, wenn andere moderne Gegner der Astrologie sich in dieser Hinsicht Butler zum Vorbild nehmen würden, denn meist urteilen dieselben heute über die Sache entweder nur von Hörensagen auf ganz oberflächliche Kenntnisse hin oder auf ganz irrige Vorstellungen über die Astrologie; während ein ernsthaft strebender Mensch doch nur ein Urteil abgeben sollte über Dinge, die er wirklich genau kennt und studiert hat. Butler ging daher den einzigen richtigen Weg, sich erst mal genau zu informieren über das, worüber er schreiben wollte, und studierte die Astrologie eingehend. Aber es ging ihm nun wie es jedem Skeptiker geht, der die Wissenschaft der Astrologie wirklich ernsthaft studiert; je mehr er sich mit der Sache beschäftigte, desto mehr wurde er von der Richtigkeit der Astrologe und ihren Lehren überzeugt. Aus einem Saulus wurde ein Paulus und einer der eifrigsten Verfechter der Astrologie. Es ist nun leicht zu verstehen, daß er die astrologischen Lehren auch auf den Gründer der christlichen Religion anzuwenden versuchte, denn die Wahrheit derselben muß sich an allen bekannten Personen nachweisen lassen, und als eifriger Anhänger von Jesus und berufener Vertreter seiner Lehren mußte ihm besonders daran liegen, ein so leuchtendes Beispiel im Lichte der Astrologie zu zeigen und wie andererseits die Astrologie auf Christus hinweist. Er ließ sich daher durch die für die damalige Zeit nicht unerhebliche Mühe nicht verdrießen, das Horoskop von Jesus zu berechnen, ebenso eine Liste von Direktionen, das ist der Einflüsse nach der Geburt, um die bekannten Ereignisse seines Lebens anhand der Astrologie nachzuprüfen und zu begründen. Das Resultat seiner Berechnungen und eingehenden Studien und seine Beurteilung der Himmelsfigur schrieb er 1669 nieder und veröffentlichte das Ganze in 1675. Der volle Titel des Buches, welches jetzt ungemein selten ist, da unseres Wissens kein Neudruck erfolgte, lautet:

,,GOD MADE MAN; or An Account of TIME. Stating the DAY, Hour and Minute of Our Saviour's Nativity. First, cleared by plain arguments. Secondly, proved by sacred records. Thirdly, confirmed by Authentique Historie, and Antiquite. And lastly, verified by the Rules of Practical Astrologie.
By a Learned and Reverend Divine of the Church ot England. This is the Day which the Lord hath made; we will rejoice and be glad in it. Psa. 118, 24.
London. Printed for the Author, and ar to be sold by most Bocksellers, Anno Dom. 1675.”

Ein Exemplar des Buches befindet sich im Britischen Museum in London, aus welchem der nachfolgende Auszug über die eigentliche Beurteilung des Horoskops gemacht wurde. Alan Leo gab noch dazu einige Erläuterungen, die wir wie folgt kurz zusammenfassen.

Der Verfasser behandelt den Gegenstand in vier Abschnitten, worin er zunächst nachzuweisen sucht 1. die Richtigkeit des Geburtsjahres, 2. des Monats, 3. des Tages und der Stunde, und 4. der genauen Minute der Geburt, das letztere durch Direktionen. Die Argumente sind sehr eingehend, so daß sie einzeln nicht wiederholt werden können und gründen sich hauptsächlich auf die biblischen Ueberlieferungen, vermehrt durch Zitate aus apocryphischen Schriften und anderen historischen Quellen, und hält sich bemerkenswerterweise frei von allen engherzigen Auffassungen, die man sonst bei Werken dieser Art findet. Ganz abgesehen von seinem astrologischen Interesse hat das Buch einen ganz besonderen Reiz, der ihm eigen ist. Der Verfasser muß sich ungemein große Mühe genommen haben und die Berechnung des Horoskops allein hat viel Zeit beansprucht, besonders wenn man bedenkt, daß die Hilfsmittel für die astronomische Berechnung zu seiner Zeit nicht so ausgebildet waren, wie heutzutage; dazu kommt noch die Berechnung von Direktionen für die Zeitdauer des Lebens. In dem Buche ist ferner ein Horoskop von Johannes dem Täufer enthalten, mit der Begründung, welche den Verfasser zur Festsetzung dieses Datums veranlaßte.

D a s H o r o s k o p u n s e r e s H e r r n u n d H e i l a n d e s J e s u s C h r i s t u s.

Für die genaue Stunde und Minute des Tages, an dem Jesus Christus geboren wurde, bewiesen nach den unfehlbaren Grundsätzen der Astrologie.

Zunächst ist offensichtlich nach den bekannten Regeln der Kunst, daß Jesus gewissermaßen mit einem bestimmten Zwecke geboren wurde und daß nach dem Horoskop er eines gewaltsamen Todes sterben mußte. Denn wir finden den Mond, den allgemeinen Signifikator des Lebens, genau an der Spitze des achten Hauses stehend, dem Hause des Todes, ferner finden wir ihn in Konjunktion mit dem allerschlimmsten der feindseligen Fixsterne, Algol's Kopf. Der Drachenschwanz (absteigende Mondknoten) ist ebenfalls im 8. Hause, weniger als 10 Grad entfernt. Schlimmer aber als das, ist die Opposition von Mars zu Jupiter, letzterer im Aszendenten, beide in Quadratur zu Merkur und Sonne im vierten Hause.

Es ist allerdings wahr, daß er ohne Sünde in die Welt kam und daß er somit über irgendwelche üblen Kräfte des Himmels erhaben war und wenn er sich den Leiden der Natur nicht freiwillig unterworfen hätte, würden dieselben ihn niemals erreicht haben. Obwohl der Signifikator für seine Feinde stärker war und besser gewappnet, als diejenigen Sterne, welche für seine eigene Person standen, so war doch der Harnisch seiner Unschuld leicht imstande gewesen, alles umzustoßen, wenn er seine mächtige Kraft zu diesem Zwecke gebraucht hätte. Aber so groß war seine Liebe, daß er freiwillig sein Leben gab, und darum unterwarf er sich den Kräften der Natur, um sein Leben zu verlieren. Infolge dieser freiwilligen Unterwerfung war Mars im Hause der Feinde und Herr desselben, stärker als Venus, Herrin des Hauses für Leben, oder Jupiter, welcher dasselbe innehatte. Dies machte seine Feinde zu stark für ihn und füllte sie mit bitterem Zorn, Haß, Rachsucht und Verleumdung gegen ihn. Die Sonne in Quadratur zu Jupiter und dem Aszendenten machte die Behörden seiner Person und seinen Lehren abgeneigt. Merkur ebenfalls in Quadratur mit beiden machte die Priester seinen Lehren gegenüber sich ablehnend verhaltend und ihn bekämpfend. Die Opposition von Mars erbitterte die Kriegsleute, und der Mond schließlich regte die vulgäre Menge auf, ihn niederzuschreien. All dies hätte vorhergesagt werden können bei seinem Erscheinen in dieser Welt vermittels des Horoskops, wie es jetzt durch sein Leben bekannt ist.

Betrachten wir nun das Horoskop in bezug auf seine Person und seine Verhältnisse, so finden wir das Zeichen der Wage am Aufstieg, ein Kardinalzeichen, das ein sanguinisches Temperament gibt, warm und feucht. Jupiter ist im Aszendenten, nahe dem Horizont, und in einem Zeichen seiner eigenen Natur, und Venus als Herrin des Aszendenten steht im Wassermann, ebenfalls einem sanguinischen Zeichen. All dies deutet eine Person mit sehr gleichmäßigem Temperament und sanguinischem Aeußern an. Venus im Hause des Saturn stehend, im Trigon zum Aszendenten verlieh ihm eine gemäßigte Heiterkeit in der Unterhaltung; und Saturn ebenfalls in einem sanguinischen Zeichen, im Trigon Aspekt mit Jupiter im Aszendenten, vom neunten Hause aus (dem Haus für Ingenuität und Religion) und in Würden des Merkur und in Rezeption mit ihm, im höchsten Grade nach Häusern gerechnet, mischt Melancholie in die Heiterkeit seines Temperaments. Außerdem gibt ihm dies ungemein starke Beurteilungsgabe und tiefe Klugheit. Saturn verleiht ferner Ernsthaftigkeit und Würde in allen Handlungen; und damit sind Jupiter, Venus und Saturn alle auf das Beste durch günstige Aspekte in ihm vereinigt. Zu diesen können wir noch hinzufügen den Mond innerhalb weniger Grade in seiner „Erhöhung“ und im Trigon mit Sonne und Merkur. Der Mond ist Herr des Lebens in der Natur und diese Trigon-Aspekte begünstigen den Geborenen so viel, als wenn sie in den Aszendenten fallen würden. Hierdurch empfängt er von der Sonne eine majestätische und königliche Erscheinung, eine fürstliche Zurückhaltung, und von Merkur einen ganz natürlichen Witz, Humor und Ingenuität, und das um so mehr, da er mit der Sonne steht und in so starker Rezeption mit Saturn. Dazu finden wir, daß Spica Virginis - einer der allergünstigsten Einflüsse unter den Fixsternen - ganz nahe am Aszendenten steht und ihn ausgezeichnet zum Redner befähigt, speziell in geistlichen Dingen. Arcturus steht ebenfalls dort, ein- fürstlicher Stern, der Mut verleiht und noble Entschlossenheit. Schließlich müßten wir noch sagen, - daß das Zeichen der Gerechtigkeit aufsteigt, verbunden mit Jupiter, dem Planeten für Religion, was die Devotion und Hingebung verstärkt; und Saturn und Venus sind beide in humanen und mäßigen Zeichen, so daß, soweit unser Heiland wie andere Menschen war, ihn die Natur wunderbar gut ausstattete.

Hierzu sind aber einige Ausnahmen zu verzeichnen. Der Mond ist schlecht plaziert im achten, einem ungünstigen Hause, und verbunden mit einem rauhen und mürrischen Stern, der notwendigerweise ihn beeinflussen muß. Mars steht ebenfalls so, als ob es sein Zweck sei, die Nativität zu zerstören, Jupiter und den Aszendenten zu bekämpfen und alle guten Eigenschaften umzustoßen, indem er nichts als Bosheit, Zorn und Groll dem Kopfe einflößt. Und da er Herr des Mondzeichens ist, so macht er diesen ebenso. Die Sonne blickt den Aszendenten mit einem üblen Quadrat-Aspekt an, was den Geborenen gewöhnlich mehr stolz und ehrgeizig macht, als weise und gutmütig. Und Merkur, bei der Sonne stehend, hat den gleichen Aspekt, was eine Neigung für diese heilige Person gibt zu Lüge und Diebstahl. Aber was soll damit gesagt sein? War Jesus das? Oder vielmehr, straft ihn die Astrologie Lügen? Nein, keines davon. Denn hätten diese üblen Aspekte einen gewöhnlichen Menschen mit natürlich schlechten Gewohnheiten getroffen, so würden sie ihn doch nicht gezwungen haben, da er sie durch gute Gewohnheiten hätte überwinden können. Aber viel mehr als dies müssen wir unserem Heilande Jesus Christus zuschreiben. Denn da er ohne Sünde in seiner Natur geboren war, so wirkten die Einflüsse des Himmels auf eine andere Weise auf ihn, als sie es auf uns tun würden. Da die Göttliche Natur den Zutritt jeder Sünde an ihn zurückhielt, so wurden die schlimmsten Aspekte (als Einflüsse) die besten für ihn. Denn um so viel mehr als eine Opposition oder eine Quadratur ein stärkerer Aspekt ist, als ein Sextil oder ein Trigon, so müssen sie, wenn ihre Kraft zu schaden zurückgehalten wird, mit der größten Stärke ihre Tugenden zum Ausdruck bringen. Auf diese Weise gab ihm die Opposition von Mars, die in seinen Kopf fiel, anstatt Zorn, Wut und Aerger, den größeren Mut, und die Quadratur der Sonne gab ihm anstatt Stolz und Ehrgeiz um so größere Majestät und Weisheit. Und die Quadratur von Merkur gab ihm anstatt Lügen um so ausgeprägteren Humor. Die Konjunktion des Mondes mit Algols Kopf anstatt ihn mürrisch zu machen, gab ihm dafür klare Weisheit. Doch müssen wir uns dabei erinnern, daß, obwohl Christus nicht sündigen, er aber doch sterben konnte; und darum waren die Oppositionen, Quadraturen und üblen Sterne in ebenso hohem Grade schlimm für ihn, wie für den gewöhnlichen Sterblichen. Er war eben in allen Dingen ausgenommen in bezug auf Sünde wie wir sind.

Wir wollen uns jetzt mit seinem Körper befassen, nur um in dieser Hinsicht mit unseren Lehren zu vergleichen. Obwohl wir keine Beweise besitzen über seine Körperform und seine Farbe, so behaupten wir doch nach den Regeln der Kunst, daß die Wage am Aszendenten ihm eine ziemlich hohe Statur und lichtes (fair) Aussehen gab; aber dies nicht in ausgesprochenem Maße, da die letzten Grade des Zeichens aufsteigen und diese durch Saturn beeinflußt werden. Sonst liegt nichts vor, was Abbruch tun könnte, es sei denn, daß man die Konjunktion des Mondes mit Algols Kopf als abschwächend betrachtet. Jupiter im Aufstieg gibt schöne braune Gesichtszüge, verhindert nicht eine hohe Figur und neigt etwas zur Wohlbeleibtheit, aber der Trigon von Venus aus dem Wassermann und von Saturn aus den Zwillingen verhindert dies. Venus würde gern das Gesicht schön gestalten infolge der Verbindung, welche sie mit der Wage hat, und sie trägt etwas dazu bei, es mehr h e l l als braun zu machen. Saturn von den Zwillingen kann dies wenig verhindern; er würde zufriedenstellen, aber Venus und Jupiter sind entschlossen, die Farbe aufrecht zu erhalten. Jupiter gibt braunes Haar und Venus flachsfarbenes, Saturn würde es schwarz haben und zwischen letzteren beiden hält Jupiter die Mitte und setzt sich durch. Venus gibt einen angenehmen, lächelnden Blick und Jupiter steht dem nicht entgegen. Saturn v e r s u c h t es nur und geht nicht weiter, macht dabei besonnen und ernst. Die Sonne und Merkur mit ihrer Quadratur zum Aszendenten würden gern deformieren, aber Merkur in der Sonne hat keine Macht anzuschwärzen. Die Sonne würde nur verdunkeln, aber Jupiter auf der einen Seite im Aszendenten und Spica Virginis auf der andern Seite schlagen sie zurück. Mars in Opposition würde eine Tendenz zu Schrammen und Narben verursachen, aber Jupiter verhütet dies ebenfalls. Schließlich tut der Mond, zwischen Widder und Stier stehend, recht wenig, um diesen Tendenzen entgegen zu treten, da er so wenig Aspekte empfängt. Das einzige, was er demgegenüber vermittels seiner Position im achten Hause in Konjunktion mit Algol durchsetzt, ist, etwas die Augenbrauen zu runzeln und einige Furchen in die Wangen zu bringen. Aber der Einfluß in dieser Hinsicht ist nicht stark genug. Jupiter würde ein volles Gesicht geben und Venus ein rundliches, und so würde es zwischen ihnen sein; aber Saturn und der Mond machen insofern ihre Wirkung geltend, als sie es oval gestalten.

Auf die übrigen Umstände eingehend, so finden wir den Aszendenten und das sechste Haus günstig stehend und damit eine starke Körperkonstitution und gute Gesundheit anzeigend. Die Opposition von Mars und die Quadratur von Sonne und Merkur bestimmen nur insofern, als sie mehr plötzliche Unfälle anzeigen, als innere Störungen. Das Haus für Vermögen steht in direkter Opposition zum Monde, welcher die Himmelsmitte regiert, und ist durch keine guten Aspekte befestigt. Der M. C. ist ebenfalls nicht günstig; der Herrscher desselben ist sehr verunglimpft durch schlechte Aspekte und hat keine Unterstützung von den Glücksplaneten. Die Sonne am tiefsten am Himmel stehend deutet an, daß das Reich des Geborenen nicht von dieser Welt ist. Nur der Mond, welcher keine Aspekte bildet, ehe er das Zeichen des Widders verläßt, steht im achten Hause, dem Todeshause, im Trigon zur Sonne, was ihm sein Reich durch den Tod verspricht oder danach. Sein neuntes Haus hat die Unterstützung der beiden Glücksplaneten, aber Saturn wohnt körperlich darin und verursacht viele Störungen in bezug auf die Funktionen sowohl, als in bezug auf lange Reisen. Das siebente Haus, das Haus seiner Feinde, ist sehr stark mit dem Herrscher desselben darin stehend und droht Haß und Rachsucht genug. Das achte Haus ist ebenfalls feindselig genug und ebenso der Herrscher des zwölften, außer daß er einen Trigon zum Monde wirft. Aber dieser Herr ist unter der Sonne, die ihm seine Kraft nimmt und seine üble Laune aufdeckt.

Das fünfte Haus, das Haus für Kinder, birgt ein Juwel in sich und der Herr desselben blickt günstig auf den Aszendenten, woraus zu schließen ist, daß er einen fruchtbaren Körper für Nachkommenschaft hatte. Die Herrin des Aszendenten ebenfalls im Hause für Kinder, steht im Trigon zum Herrscher dieses Hauses, und beide in gutem Aspekt zum Hause für Heirat und dem Herrn desselben deuten übereinstimmend darauf hin, daß kein Hemmnis in seiner Natur lag, welches unseren Heiland ehe- und kinderlos machte. Nein es war seine große Ernsthaftigkeit, oder vielmehr seine unendliche Frömmigkeit, die ihn um des Himmelreichs willen veranlaßten, die Kostbarkeiten, der Natur beiseite zu lassen und dadurch kam es, daß die Kirche seine einzige Braut wurde und daß er dadurch eine endlose Zahl von Heiligen als seine Kinder hatte.

Der Herrscher des sechsten Hauses steht im Aszendenten und ist das große Glück, daher waren auch seine Diener (Jünger) wahrhaft und treu. Nur einer, Judas (als das sechste Haus durch Direktionen zur Quadratur kam mit Merkur am Eingang zum Haus der Feindschaften) verriet ihn, und der Rest, mehr aus Furcht als aus Falschheit, verließ ihn und ergriff die Flucht. Der Herrscher des elften Hauses steht niedrig und in Quadratur zu Jupiter und Mars und in Konjunktion mit dem Herrn des zwölften, was andeutet, daß seine Freunde Leute aus den niederen Volkskreisen sind, die ihn mehr bei Nacht, als bei Tage befreunden, die durch mächtige Feinde verängstigt werden und die durch keine äußeren Versprechungen von ihm ermutigt wurden. Der Herr des dritten Hauses steht im Hause der Feinde, was die meisten seiner Nachbarn bitter und neidisch auf ihn machte, besonders wenn schlechte Direktionen vorlagen. Nur Jupiter, der Würde in diesem Hause hat, machte einige seiner Nachbarn und Verwandten zu seinen Freunden. Schließlich die Sonne an der Spitze des vierten Hauses scheint sehr gut übereinzustimmen mit der königlichen Würde, die sich. bei seinem Tode zeigte, bei seiner Auferstehung und dem Aufstieg in den Himmel.

Als Adam in die Welt kam (*Dies ist natürlich symbolisch aufzufassen. Der Uebersetzer), war die Sonne gerade am Aufstieg begriffen; als Jesus Christus empfangen wurde, war sie gerade am Untergang, und bei seiner Geburt stand sie am tiefsten. Denn es war nicht die Sonne des Firmaments, sondern die Sonne der Gerechtigkeit, die aufstieg mit dem Heil in ihren Flügeln.

Solcher Art war also das Glück unseres Heilandes während seines Erdenwallens und dies waren die Eigenschaften seines menschlichen Verstandes, wie die Sterne sie beschreiben. Und ebenso gaben die Sterne die Beschreibung seiner persönlichen Erscheinung, und obgleich wir ihn niemals gesehen haben, noch ein wahrheitsgetreues Bild seiner Person besitzen, so wissen wir doch nach seinem Horoskop, daß er ein Mann von etwas hoher Statur war mit einem ovalen Gesicht und mit einer gesunden Gesichtsfarbe zwischen hell (fair) und braun, mit grauen, aber scharf und durchdringenden Augen, mit hellbraunem Haar, hohem Vorderkopf, reichlichem Bart, mit einem angenehmen Blick, lächelnd und doch besonnen und ernst, mit einem wohlgebauten Körper, nicht zu schlank und nicht wohlbeleibt. All dies ersehen wir nach den Lehren der Astrologie. Und daß diese Lehren auf Wahrheit beruhen, dafür ist Beweis genug, daß alle bekannten Ereignisse seines Lebens so pünktlich damit übereinstimmen. Wenn diese Lehren wahr sind (eine große Menge von Erfahrungen bestätigen dies, wie wir wissen), dann erscheint es, daß um Mitternacht des 25. Dezember - das Jahr vorher, in dem der Verfasser dies niederschrieb - 1668 volle Jahre seit der Geburt verflossen sind und jeder Geburtstag unseres gebenedeiten Herrn und Heilandes fällt auf den 25. Dezember. Sein Leben deutet den genauen Zeitpunkt an wann er das Licht der Welt erblickte, und das Bild des Himmels ist ein genaues Ebenbild seines Lebens, und ein solches Bild kann für viele hunderte von Jahren vorher und nachher nicht wiederkehren.

Hinzufügen wollen wir noch das Bild des Himmels bei seinem Tode, das so passend die ganze Zeit beschreibt und andeutet, was geschah. Zunächst ersehen wir, daß in der Nacht des Passahfestes, als die Festnahme unseres Heilandes erfolgte, das Zeichen an der Spitze des vierten Hauses im Geburtshoroskop (das immer den Charakter des Todes und des Endes der Dinge in sich trägt) im Aufstieg begriffen war, und die Sonne, welche bei der Geburt darin stand, war am blutigen Sitze des Mars in der Radixfigur angelangt, die zu dieser Zeit das vierte Haus innehatte, damit am Himmel am tiefsten stan, andeutend, daß die Glorie seines gegenwärtigen Lebens im Staube lag und daß das Ende seiner Tage nahte.

Der feindselige Saturn war im Hause des Vergnügens, neidisch alle Heiterkeit verfinsternd, Jupiter, der im Radixhoroskop eine große Stütze im Aszendenten war, war Herrscher des Aszendenten und Signifikator des Lebens für diese Figur, war aber im sechsten Hause plaziert, im Hause des Dienens und der Sklaverei, in Konjunktion mit Mars, dem Herrn der Feinde bei der Geburt und jetzt Herr des Endes.

Jupiter war also arg verunglimpft genau an der Stelle, welche Saturn bei der Geburt inne hatte. Signifikator für Judas in dieser Figur war Merkur in seinem Falle in den Fischen, der im dritten Hause in Konjunktion mit der Herrin des M. C. steht, und der seinen Meister verriet, der durch Jupiter im sechsten Hause angedeutet wird, zu dem er in Quadratur stand. Schließlich war der Mond, der bei der Geburt im achten Hause stand, in dieser Figur Herrscher des achten oder Todeshauses, und hatte den höchsten Stand erreicht, wo er der Sonne im vierten Hause, ihrem Grabe, sozusagen auf den Kopf trat, in der allerschlimmsten Bestrahlung, vergiftet nicht wenig noch mit dem Einfluß des Drachenschwanzes.

Dies war also der Stand der Gestirne beim Verrat des Judas und der Festnahme des Heilandes um Mitternacht, der Freitag, den 3. April vorausging.

Als die Sonne sich dem Aszendenten näherte, wurde Jesus vor Pontius Pilatus geführt und der Mond stand im siebenten Hause feindselig gegenüber. Denn die Richter bei seiner ersten Vorführung wurden jetzt seine Ankläger, da der Mond im natürlichen Zeichen für Christus selbst stand, das bei seiner Geburt am Aufstieg war, das Zeichen der Gerechtigkeit, und wie die „Arbeiter im Weinberge“ unter dem Vorwande der Religion brachten sie ihn um das Seine. Merkur und Venus, der eine Signifikator für den Verräter, die andere für den Richter, in dessen Hände er verraten war, waren dann im zwölften Hause, dem Haus der privaten Feinde. Doch als die Sonne näher zog ins elfte Haus, dem Haus- der Hoffnungen und Freunde, wurde sie daselbst angesteckt von dem neidischen Mars der Radixfigur und Pilatus, sein einstiger Freund, gab schließlich der Opposition des Mondes, des Pöbels, nach und übergab ihn seinen Feinden, indem er ihn zum Tode durch das Kreuz verurteilte.

Im Weitergehen der Zeit gelangte die Sonne im Radixplatze des Mars in das Haus der Ehre; die Sonne der Gerechtigkeit wurde am Kreuze emporgehoben, näherte sich sozusagen dem Himmel, um alle Menschen nach sich zu ziehen, und hier der Mond, der den Pöbel andeutet, widersetzte sich ihm mit bitterem Geschrei. Saturn im elften Hause und Herr der Feinde, stimmt mit letzterem überein und zerstört seine Hoffnungen; Jupiter, die Priesterschaft andeutend, und Mars die Kriegsleute, beide im zwölften Hause, deuten private Feinde an. Aber schließlich, als sie fortfahren, ihn zu verspotten und anzugreifen, um die genaue Mittagsstunde, geschieht ein Wunder und eine allgemeine Finsternis tritt ein. Die Sonne selbst verbirgt ihr Gesicht, um nicht die schändlichen Vorgänge, die sich da abspielen, mitanzusehen. Die Sonne hatte jetzt den Platz von Mars bei der Geburt erreicht und wurde also von ihrem erblichen Feinde verletzt. Jupiter, welcher bei der Geburt aufstieg, war in den Händen von Saturn in dessen genauem Platz der Radixfigur, sozusagen im Gefängnis der bitteren Zurückhaltung, und Mars, der natürlich Feind, verunglimpfte ihn da. Der Mond, welcher in der Radixfigur Herrscher der Himmelsmitte war und im Todeshause plaziert, war endlich zur Ruhe gekommen mit dem Drachenschwanz und stand im Aszendenten der Geburt oder dem Sitz des Lebens, als wenn er sagen würde, die Zeitspanne desselben ist jetzt zu Ende, und in dem Momente, als die Finsternis sich herabsenkte, hatte der Mond am Aszendenten der Geburt den tiefsten Stand erreicht.

Zum Schlusse um 3 Uhr des Nachmittags wandte sich die Finsternis und das Licht kehrte zurück. Die Sonne war dann in das Haus des Todes fallend, immer noch in Opposition zum Monde; Saturn war dann im neunten Hause die Priesterschaft erfreuend, und Mars im zehnten Hause die Gewalt der Obrigkeit sich anmaßend. Aber indem Christus starb, starb alle unsere Pein mit ihm und Sein Tod brachte das Licht in die Welt und führte unseren gesegneten Heiland zum Lichte seiner ewigen Herrlichkeit.

Als die Sonne unterging, stieg alsdann der Mond auf, aber er war verfinstert, was den Fall von all denen andeutet, die daran dachten, auf den Ruinen ihres Herrn emporzusteigen. –


N a c h w o r t.

Butler war aber nicht der einzige, der sich mit dem Horoskop von Jesus Christus befaßt hat. Bereits 1555 hatte der berühmte Astrologe Jerome Cardan, oder Cardanus, der auch Arzt und Mathematiker war, in einem Kommentar zu Ptolemäus Quadripatite ein Horoskop von Jesus veröffentlicht, das offenbar für genau die gleiche Geburtszeit berechnet war, wie dasjenige von Butler. Cardan scheint aber die für die Berechnung zugrunde gelegte Geburtszeit als eine feststehende Tatsache angenommen zu haben, während Butler sehr wohl weiß, daß man über den Gegenstand verschiedener Meinung sein kann und seine Argumente dementsprechend vorsichtig faßt. Die Uebereinstimmung in der Zeitfestsetzung ist um so bemerkenswerter, als Butler offenbar von der Cardanschen Berechnung des Horoskops nichts wußte, wie schon die kleinen Abweichungen in Häuserspitzen und Planetenpositionen zeigen. In der Beurteilung des Horoskops stimmen Cardan und Butler praktisch überein, und Gardan sucht besonders nachzuweisen, daß das Horoskop von Jesus alle die Punkte und Bedingungen erfüllt, welche nach Ptolemäus den Anfang einer neuen Weltperiode verkünden.

Der Fortschritt der Wissenschaft und besonders der Astronomie hat in den vergangenen zwei bis drei Jahrhunderten auch genauere Grundlagen geschaffen für astronomische Berechnungen, als sie Cardan und Butler zur Verfügung standen, und wenn man nun das Horoskop berechnet auf Grund der neueren Tabellen, speziell denen von Newcombe und Hill, welche dem Nautical Almanach und ebenso den gebräuchlichen astrologischen Ephemeriden als Grundlage dienen, so ergeben sich Resultate, welche nur wenig von denen, die Cardan und Butler ermittelten, abweichen. Die Horoskope vergleichen dann wie folgt (wobei C für Cardan steht, B für Cutler, N für Newcombe):

Ein interessanter Punkt ist sodann, zu sehen, in welcher Weise Uranus und Neptun, die beiden Planeten mit denen Butler und Cardan nicht bekannt waren, in das Horoskop hineinpassen. Berechnet nach Newcombes Tabellen stand Uranus bei der Geburt von Jesus 15° Fische und Neptun in 25,5° Wage. Neptun ist also im Aufstieg begriffen und folgt Jupiter nach, stand ferner in Opposition zum Monde. Diese beiden Positionen sind ebenfalls bemerkenswert. Alan Leo macht in der erwähnten Nummer von ,,Modern Astrology“ die Mitteilung, daß ihm „Charubel“, der Verfasser von „The Degress of the Zodiac symbolised“ wiederholt erklärt habe, der menschliche Zodiak (the human zodiac) beginne eigentlich mit 25° Wage, im Gegensatz zu dem in der Astrologie allgemein üblichen, der sich auf die Erde überhaupt bezieht. Charubel war ein ausgezeichneter Astrologe und Hellseher, der in seinem, übrigens noch viel zu wenig bekannten Büchlein die astralen Symbole für jeden Grad des Tierkreises beschrieben hat und der eine tiefe esoterische Kenntnis jedes einzelnen Grades desselben hatte. Wenn wir nun bedenken, daß Neptun astrologisch im vollsten Sinne die universelle Liebe repräsentiert, also das, für was in der Religion Christus und die christliche Lehre stehen, dann ersehen wir ohne weiteres, wie dies mit dem Horoskop übereinstimmt. Denn Jupiter ist im Aufstieg, der Planet für Religion überhaupt und der eine Erweiterung des Bewußtseins andeutet, gefolgt von Neptun, dem Planeten für die große allgemeine Liebe für alle Lebewesen, wie sie Christus vorbildlich lebte. Die Opposition zum Monde bedeutet dann, daß der Mond, die Persönlichkeit sterben muß, damit das geistige Ich auferstehen kann.

Es ist auch sehr wahrscheinlich, daß die drei Weisen aus dem Morgenlande, „welche seinen Stern gesehen hatten“, von denen uns in der Bibel erzählt wird, Astrologen waren und daß ihnen auch die Existenz von Neptun und dessen innere oder esoterische Bedeutung nicht unbekannt war. Da nun um diese Zeit Neptun denjenigen Punkt im Tierkreise erreicht hatte, bei dem der menschliche Zodiak beginnt, und der somit einen neuen Zeitabschnitt andeutet, da ihnen ferner das Trigon am Himmel auffallen mußte, welches, zwischen Jupiter, Saturn und Venus gebildet wurde, so war damit für sie zur Gewißheit geworden, daß der Zeitpunkt für die Geburt des Heilandes gekommen sei, und darum als ernste religiöse Männer ihr Streben, dem Jesuskinde die erste Huldigung darzubringen.

Uranus stand im Zeichen der Fische und damit im Untergang. Uranus repräsentiert den Willen in der Natur, im Gegensatz zu Neptun - universeller Liebe. Uranus steht für den praktischen Okkultisten, Neptun für den Mystiker. Die Fische bedeuten im Tierkreis im Prinzip dasselbe, was Neptun unter den Planeten repräsentiert, und manche Astrologen behaupten daher auch, daß die Fische in Wirklichkeit durch Neptun regiert werden; aber unserer Ansicht nach trifft dies nur bei ganz wenigen unserer heutigen Menschheit zu. Aber immerhin, der innere Zusammenhang zwischen beiden ist unverkennbar. Uranus in den Fischen deutet also an, daß der Wille, welcher sich bisher in der Welt als brutale Macht zeigte, sich nun mit der Liebe verbinden muß, daß er gewissermaßen im Meere der universellen Liebe seine Auflösung erfährt. Man beachte, daß Neptun in der physischen Welt das Meer regiert (der Meeresgott) und daß die Fische von den Wasserzeichen ebenfalls das Meer andeuten.
Man ersieht also, daß die Entdeckung der beiden neueren Planeten in der Beurteilung des Horoskops, wie sie von Bischof Butler vorgenommen wurde, nicht das Geringste ändert; im Gegenteil, diese beiden Planeten geben nur noch Bestätigung für das Gesagte.


N a c h t r a g.

Nach Niederschrift des Vorstehenden wird uns bekannt, daß eine Berliner Kunstfirma ein Bild von Jesus als ,,das einzig richtige Porträt unseres Heilandes“ vertreibt, über dessen Entstehung auf der Rückseite des Bildes das Folgende gesagt wird:

„Abgenommen von einem Schnitt in Smaragd, auf Befehl von Kaiser Tiberius und aus der Schatzkammer von Konstantinopel durch den Kaiser der Türken dem Papst lnnocent VIII. übergeben, zur Loskaufung seines Bruders, der damals ein Gefangener der Christen war.

Der folgende Auszug, als Beweis der Echtheit des vorstehenden Portraits, ist nach den lateinischen gleichzeitigen Geschichtsschreibern jener Periode übersetzt.

Publius Lentulus, zu jener Zeit Statthalter von Judea, schrieb an den Senat und das römische Volk, wie folgt:

Es erschien in diesen Tagen ein sehr tugendhafter Mann, namens Jesus Christus, welcher jetzt noch unter uns lebt und von den Heiden als ein Prophet der Wahrheit angesehen, von seinen eigenen Jüngern aber Gottes Sohn genannt wird. Er erweckt vom Tod und heilt alle Arten von Krankheiten. Ein Mann von etwas großer und stattlicher Figur, und sehr ehrwürdigem Aussehen, so daß die, welche ihn sehen, ihn sowohl lieben als fürchten müssen. Sein Haar hat die Farbe einer völlig reifen Haselnuß, bis zu den Ohren beinahe glatt, von da abwärts etwas gelockt, über seine Schultern wallend und von mehr orientalischer Farbe; es ist nach Art der Nazarener in der Mitte gescheitelt. Seine Stirne ist sehr offen und glatt, sein Gesicht ohne Flecken oder Runzeln, schön von angenehmen Rot; - Nase und Mund sind so geformt, daß nichts daran zu tadeln ist; - der Bart ist etwas stark, in der Farbe gut zu den Haaren passend, von nicht sehr großer Länge; seine Augen sind grau, klar und lebhaft. Sein Körper ist wohlgeformt und straff, seine Hände und Arme proportioniert. Im Tadel ist er furchtbar, im Ermahnen freundlich und einnehmend, in der Rede gemäßigt, weise und bescheiden, vermischt mit Würde. Niemand kann sich erinnern, ihn lachen gesehen zu haben, aber viele sahen ihn weinen. Ein Mann, durch eigentümliche Schönheit die Menschenkinder übertreffend.“ -

Bemerkenswert ist hierbei die Beschreibung der körperlichen Erscheinung von Jesus Christus, welche genau übereinstimmt mit der astrologischen Beurteilung der Himmelsfigur von Bischof Butler.

Alan Leo veröffentlichte zwar das Horoskop und die Deutung des Bischof Butler als „Ein s y m b o l i s c h e s Horoskop von Jesus Christus“, aber mir scheint es, daß wir es hier mit etwas mehr als einem Symbol und einer symbolischen Deutung zu tun haben; daß vielmehr der innere Sinn, Ueberlieferung und zeitgenössische Zeugnisse darauf hindeuten, daß wir es mit dem wirklichen Horoskop von Jesus Christus zu tun haben.


Butler által megadott égitest pozíciók nem voltak elég pontosak, és természetesen se Jézus születéséhez, se pedig a kínhalálához nem lehetett közük annak ellenére, hogy megpróbálta élénk fantáziájával mindenáron helyesnek beállítani az általa kreált radixokat.

Amennyiben stimmelnének Jézussal kapcsolatosan John Butler püspök időpontjai (ami valójában nem áll fenn), akkor így néznének ki a horoszkópok:

00.12.25. 00:00 UT +2.00 Jeruzsálem (Szombat)
Nap: 2,1°Bak
Hold: 26,6°Kos
Merkúr: 2°Bak
Vénusz: 17,1°Vízöntő
Mars: 7,4°Kos
Jupiter: 8,5°Mérleg
Szaturnusz: 11,8°Iker
Uránusz: 26,1°Halak
Neptunusz: 19,4°Skorpió
Plútó: 11,4°Skorpiói.sz. 33.04.04. 00:00 UT +2.00 Jeruzsálem (Péntek)
Nap: 10,8°Kos
Hold: 1,8°Mérleg
Merkúr: 16,1°Halak
Vénusz: 22,3°Halak
Mars: 7,1°Iker
Jupiter: 14,5°Iker
Szaturnusz: 16,1°Rák
Uránusz: 17,6°Oroszlán
Neptunusz: 0,4°Vízöntő
Plútó: 24,2°Baki.sz. 33.04.04. 12:00 UT +2.00 Jeruzsálem (Péntek)
Nap: 11,3°Kos
Hold: 7,8°Mérleg
Merkúr: 16,8°Halak
Vénusz: 22,1°Halak
Mars: 7,4°Iker
Jupiter: 14,6°Iker
Szaturnusz: 16,1°Rák
Uránusz: 17,6°Oroszlán
Neptunusz: 0,4°Vízöntő
Plútó: 24,2°Bak
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 166
Registriert: So 26. Mai 2013, 07:45

Vorherige

TAGS

Zurück zu Jézus születésével és kínhalálával kapcsolatos teóriák

Wer ist online?

0 Mitglieder

cron