A kígyó és a kereszt
A héber kabbala szerinti "Isten 72 szellemének" kozmikus forrásai

A kígyó és a kereszt

Beitragvon Klaus Matefi » Mo 27. Mai 2013, 22:08

Klaus Matefi
A kígyó és a kereszt
A Názáreti Jézusának a születését a Nap, Hold, Mars, Szaturnusz és Uránusz égitestek együttállása (konjunkciója) jelezte:

Jézus születése: i.e. 8. 02.10.
-7.02.10 12:11 UT +2.00 jeruzsálemi idő (3753. Adar 1.)
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:20,1°/20,1°/29,3°/27,8°/27,4°Vízöntő
(9,2°)
(Vénusz-Jupiter sextil)
Jézus születése és kereszthalála

Ugyanez volt a helyzet Mithrász, Szt. György, Álmos, David Reubeni, Sabbatai Cvi és Jiddu Krishnamurti esetében is:

Mithrász születése:
-279.12.09. 17:40 UT
Nap-Hold
-Merkúr-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:14,5°/14,5°/6,2°/15,9°/14,9°/8,1°Nyilas; -Jupiter quadrat:6,4°Halak (7,8°/9,7°)
(teljes napfogyatkozás)
Mithrász

Szt. György születésének a feltételezhető időpontja:
264.05.13. 06:15 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:21,7°/21,7°/27,8°/24,9°/18,8°Bika
(9°)
(Partial napfogyatkozás)
Szt. György sárkánya, Diokletian keresztényüldözése

Álmos születése:
808.11.21. 19:07 UT +2.00
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjukció:4,1°/4,1°Nyilas/27,6°/28,5°/29,2°Skorpió
(6,5°)
Attila, Álmos és a Turul

David Reubeni feltételezhető születési dátuma:
1489.12.22. 09:12 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:10°/10°/14,8°/17°/15,2°Bak
(7°)
(Annular napfogyatkozás)
Dávid Reubeni és Salomo Molcho messiások voltak?

Sabbatai Cvi születése:
1624.08.14. 06:10 UT +2.00 Smyrna (Izmir)
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:21,6°/21,6°/22,8°/22,2°/17,5°Oroszlán
(5,3°)
Jézus és Sabbatáj Cví párhuzama

Jiddu Krishnamurti születése:
1897.11.24. 09:19 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:2,4°/2,4°/1,6°/3,2°Nyilas/29,5°Skorpió
(3,7°)
Jiddu Krishnamurti, a XX. század Jézusa

Mivel a Nap mögött felsorakozó negatív hatásúnak tartott planéták erős hatáscsökkenést szenvedtek a Földről nézve, ennek következtében úgymond "bűntelen" lelki adottságokkal lettek ezek a személyek felvértezve a Folyamatosan Változó Szellemi Való (FVSzV) által.

Ez az együttállás a misztériumok kígyója, ami periódikusan sárkánnyá (kozmikus keresztté) változik, majd a sárkányból ismét kígyó lesz:

Link
Kép

Ugyanezt az örökké ismétlődő kozmikus folyamatot hivatott jelképezni az úgynevezett uroborosz, ami vagy egy farkába harapó kígyó, vagy egy sárkány:

Link
Kép

Link
Kép
The above illustration is by the Christian mystic Jacob Boehme (1575-1642) published in his Theosophische Werke, (Amsterdam 1682). It is referenced as Plate 9 by Jolande Jacobi in her outstanding book, The Psychology of C.G. Jung, (Yale University Press, London, New Haven, 1973).

http://lexikon.katolikus.hu/K/k%C3%ADgy%C3%B3.html
Magyar Katolikus Lexikon
kígyó (lat. Ophidia, serpens):
A gyűrűzve tekergő, saját farkába harapó ~ (a →körhöz hasonlóan) az örökkévalóságnak és az →idő körforgásának ókori jelképe.

Az egyházatyáknál a réz~ a bűnből való gyógyulás és a →kereszt előképe; a saját farkába harapó ~ annak jele, hogy a →rossz önmagában hordozza pusztulását, legyőzésre ítéltségét (vö. húsvéti vesperás himnusz: „saját csalétkét falja fel, magát öli meg a halál”).

http://lexikon.katolikus.hu/R/r%C3%A9zk ... C3%B3.html
Magyar Katolikus Lexikon
rézkígyó (héb. nehustan): a Szám 21,4-9 alapján a bűnből való gyógyulás jelképe, a →kereszt előképe.

Vsz. az életet és gyógyulást adó Jahve képmását látták benne, ezért tisztelték (Oz 6,1). Neve 'érckép'-ként értelmezhető, ill. a 'kígyó' értelmű nahas héb. szóval függ össze.

Ikgr. A megfeszített Krisztus leggyakoribb előképe.

Többféle felépítésű kozmikus kereszt létezik, melyek egyaránt a Shem ha-Mephorash-nak,a kozmikus forrásai, de a legkiemelkedőbb negatív szellemi hatás az 1999.08.11-én realizálódott, napfogyatkozással hatásfokozott kozmikus keresztnek tulajdonítható:

1999.08.11. 12:09 UT
Nap-Hold konjunkció:18,4°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:14,7°Vízöntő; -Mars quadrat:16,9°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:16,9°Bika
(3,7°)
(teljes napfogyatkozás!)
- A Napbaöltözött Asszony (Fekete Madonna) megszüli a gyermekét (Jelenések könyve 12,9-13).
- A holtak "első feltámadása" (Jelenések könyve 20,5).
- II. János Pál pápa szerint Európának az Úrral történt találkozása.
- Jézus "második eljövetele", ami valójában az ószövetségi messiásnak, Immánuelnek volt a születése (Ézsiás 7,10-14; 11,1-3; 66,7-8; Mikeás 5,1-2; Jelenések könyve 12,5).
- Az asztrológiában, kabbalahban, hermetikus ismeretekben és a héber nyelvben is járatos Nostradamus, aki a Prieuré de Sion titkos társaságnak a tagja volt, szintén erre az égi eseményre hívta fel már évszázadokkal korábban a figyelmet (Centuriák X. 72.), ami a "rettegés nagy királyának", JHVH-kozmikus Krisztusnak kellett az eljövetelét eredményezze.

Immánuel, az Ószövetség messiása

Link
Kép

A Shem ha-Mephoras ("Isten 72 szelleme") 72-féle kozmikus forrása közül 49 olyan konstelláció, melyek szabályos kozmikus keresztnek ("+"), vagy "T" keresztnek számítanak:

1, Nap-Hold konjunkció; -Uránusz oppozíció; -Mars quadrat; -Szaturnusz oppozíció

2, Nap-Hold konjunkció; -Szaturnusz oppozíció; -Mars quadrat; -Uránusz oppozíció

3, Nap-Hold konjunkció; -Mars oppozíció; -Szaturnusz quadrat; -Uránusz oppozíció

4, Nap-Hold oppozíció; -Mars quadrat; -Szaturnusz oppozíció; -Uránusz konjunkció

5, Nap-Hold oppozíció; -Szaturnusz quadrat; -Mars oppozíció; -Uránusz konjunkció

6, Nap-Hold oppozíció; -Uránusz quadrat; -Mars oppozíció; -Szaturnusz konjunkció

7, Nap-Hold oppozíció; -Mars konjunkció; -Szaturnusz quadrat; -Uránusz oppozíció

8, Nap-Hold oppozíció; -Szaturnusz konjunkció; -Mars quadrat; -Uránusz oppozíció

9, Nap-Hold oppozíció; -Uránusz konjunkció; -Mars quadrat; -Szaturnusz oppozíció

10, Nap-Mars konjunkció; -Hold oppozíció; -Szaturnusz quadrat; -Uránusz oppozíció

11, Nap-Szaturnusz konjunkció; -Hold oppozíció; -Mars quadrat; -Uránusz oppozíció

12, Nap-Uránusz konjunkció; -Hold oppozíció; -Mars quadrat; -Szaturnusz oppozíció

13, Nap-Hold konjunkció; -Mars oppozíció; -Szaturnusz-Uránusz quadrat

14, Nap-Hold konjunkció; -Szaturnusz oppozíció; -Mars-Uránusz quadrat

15, Nap-Hold konjunkció; -Uránusz oppozíció; -Mars-Szaturnusz quadrat

16, Nap-Hold konjunkció; -Mars-Szaturnusz oppozíció; -Uránusz quadrat

17, Nap-Hold konjunkció; -Mars-Uránusz oppozíció; -Szaturnusz quadrat

18, Nap-Hold konjunkció; -Szaturnusz-Uránusz oppozíció; -Mars quadrat

19, Nap-Hold-Mars konjunkció; -Szaturnusz oppozíció; -Uránusz quadrat

20, Nap-Hold-Mars konjunkció; -Uránusz oppozíció; -Szaturnusz quadrat

21, Nap-Hold-Szaturnusz konjunkció; -Mars oppozíció; -Uránusz quadrat

22, Nap-Hold-Szaturnusz konjunkció; -Uránusz oppozíció; -Mars quadrat

23, Nap-Hold-Uránusz konjunkció; -Mars oppozíció; -Szaturnusz quadrat

24, Nap-Hold-Uránusz konjunkció; -Szaturnusz oppozíció; -Mars quadrat

25, Nap-Hold konjunkció; -Mars quadrat; -Szaturnusz-Uránusz oppozíció

26, Nap-Hold konjunkció; -Szaturnusz quadrat; -Mars-Uránusz oppozíció

27, Nap-Hold konjunkció; -Uránusz quadrat; -Mars-Szaturnusz oppozíció

28, Nap-Hold-Mars konjunkció; -Szaturnusz quadrat; -Uránusz oppozíció

29, Nap-Hold-Szaturnusz konjunkció; -Mars quadrat; -Uránusz oppozíció

30, Nap-Hold-Uránusz konjunkció; -Mars quadrat; -Szaturnusz oppozíció

31, Nap-Mars konjunkció; -Hold oppozíció; -SzaturnuszUránusz quadrat

32, Nap-Szaturnusz konjunkció; -Hold oppozíció; -Mars-Uránusz quadrat

33, Nap-Uránusz konjunkció; -Hold oppozíció; -Mars-Szaturnusz quadrat

34, Nap-Mars-Szaturnusz konjunkció; -Hold oppozíció; -Uránusz quadrat

35, Nap-Mars-Uránusz konjunkció; -Hold oppozíció; -Szaturnusz quadrat

36, Nap-Szaturnusz-Uránusz konjunkció; -Hold oppozíció; -Mars quadrat

37, Nap-Hold oppozíció; -Mars quadrat; -Szaturnusz-Uránusz konjunkció

38, Nap-Hold oppozíció; -Mars konjunkció; -Szaturnusz-Uránusz quadrat

39, Nap-Hold oppozíció; -Szaturnusz konjunkció; -Mars-Uránusz quadrat

40, Nap-Hold oppozíció; -Uránusz konjunkció; -Mars-Szaturnusz quadrat

41, Nap-Hold oppozíció; -Mars-Szaturnusz konjunkció; -Uránusz quadrat

42, Nap-Hold oppozíció; -Mars-Uránusz konjunkció; -Szaturnusz quadrat

43, Nap-Hold oppozíció; -Szaturnusz-Uránusz konjunkció; -Mars quadrat

44, Nap-Mars konjunkció; -Hold-Szaturnusz oppozíció; -Uránusz quadrat

45, Nap-Mars konjunkció; -Hold-Uránusz oppozíció; -Szaturnusz quadrat

46, Nap-Szaturnusz konjunkció; -Hold-Mars oppozíció; -Uránusz quadrat

47, Nap-Szaturnusz konjunkció; -Hold-Uránusz oppozíció; -Mars quadrat

48, Nap-Uránusz konjunkció; -Hold-Mars oppozíció; -Szaturnusz quadrat

49, Nap-Uránusz konjunkció; -Hold-Szaturnusz oppozíció; -Mars quadrat


Jézus keresztre feszítését alkémiai ábrák egy kígyó keresztre szegezésével, illetve keresztre történő feltekeredésével szimbolizálják:

Link
Kép

Kép

Ekkor a Jézus születésekor együttállt Nap, Hold, Mars, Szaturnusz és Uránusz égitestek egy "T" keresztet alkottak a Zodiákusban, amit a Neptunusz és Plútó egy szabályos keresztté egészített ki:

Jézus keresztre feszítése:
25.04.01. 22:19 UT +2.00 Jeruzsálem, Vasárnap (3785 niszán 14/15. - Peszách ünnepe!)
Nap-Mars-Szaturnusz konjunkció:9,8°/10,8°/4°Kos; -Hold oppozíció:9,8°Mérleg; -Uránusz quadrat:9,7°Rák;
-Neptunusz-Plútó oppozíció:12,9°/9°Bak
(6,8°/8,9°)
(Azzal, hogy a Jupiter is részt vett a kozmikus kereszt kialakításában, növekedett a radix negatív szellemi hatása.)


Kép
Jézus keresztje elválaszthatatlan a kozmikus kígyótól, helyesebben a sárkánytól

A Jelenések könyve által emített "ősi kígyó" valójában sárkánnyá változott, ami már nem a "bűntelen" lelki adottságoknak a kozmikus forrása, hanem éppen az ellenkezőjének:

Jelenések könyve
12,1 A napba öltözött asszony
Ekkor nagy jel tűnt fel az égen: egy asszony a napba öltözve, és a lába alatt a hold, a fején pedig tizenkét csillagból álló korona;
12,2 várandós volt, és vajúdva, szüléstől gyötrődve kiáltozott.
12,3 Feltűnt egy másik jel is az égen: íme, egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek hét feje és tíz szarva volt, és a hét fején hét diadém;
12,4 farka magával sodorta az ég csillagainak egyharmadát, és ledobta a földre. És a sárkány odaállt a szülni készülő asszony elé, hogy amikor szül, felfalja a gyermekét.

12,9 És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek.
12,10 Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: "Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket.

Prof. Gunkel Hermann: Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit (1895)
(S. 201) Durch den Drachensturz hat Christus die Herrschaft.
(S. 272) Der Drache wird als sogenannte Teufel und Satan gedeutet.
--Prof. Gunkel Hermann:A teremtés és a káosz az ős- és a végidőkben (1895)
(201. old.) A sárkány leesése által van Krisztusnak hatalma.
(272. old.) A sárkányt mint ördögöt és Sátánt ételmezik.--

http://lexikon.katolikus.hu/S/s%C3%A1rk%C3%A1ny.html (már nem lehet elérni!)
sárkány (gör. drakón, lat. draco, anguis, serpens): A Ter 3 →kígyójában egyes kutatók szintén ~t vélnek fölfedezni; hivatkozva a 3,14-re, mely akkor kap teljes értelmet, ha föltesszük, hogy a szóban forgó állat eredetileg nem a hasán csúszott. A Jel 12,9 a Ter 3 kígyóját hétfejű, vörös szörnnyel azonosítja, melyet legtöbbször ~nak (Jel 12,3.7.9.13.16), olykor kígyónak nevez (12,14).

http://www.ferences-sze.sulinet.hu/Soos/kereszt.htm
Soós Sándorné Dr.: Assisi Szent Ferenc és a kereszt
A kereszt egyben az üdvösség és a végítélet jele.

A kereszt azonos a kozmikus sárkánnyal, ami JHVH/kozmikus Krisztus üdvösségének, erejének és hatalmának a kútfője (Jelenések könyve 12,10).

Az 1999.08.11-én realizálódott kozmikus kereszttől eltérő felépítésű kereszt égisze alatt született az az Aleister Crowley, aki magát a Sátán inkarnációjának, megtestesülésének ("The Beast 666") tartotta:

Aleister Crowley születése:
1875.11.13. 09:30 UT Birmingham (Leamington Spa)
Nap-Hold oppozíció:20,6°Skorpió/Bika; -Mars-Szaturnusz quadrat:13,9°/19,8°Vízöntő; -Uránusz oppozíció:19,9°Oroszlán
(6,7°)
Aleister Crowley, aki a Sátán inkarnációjának tartotta magát

A Jelenések könyve említést tesz arról, hogy JHVH/kozmikus Krisztus "ezer éves békéjét" követően ismét szabadjára lesz engedve egy rövid időre a gonosz:

3088.08.09. 02:28 UT
Nap-Hold konjunkció:18°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:18,4°Vízöntő; -Mars quadrat:25,3°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:20,6°Bika
(7,3°)
(teljes napfogyatkozás!)
-1999.08.11-e után "ezer esztendővel" (az "ezeréves béke" végén) újra szabadjára lesz engedve a gonosz (Jelenések könyve 20,5/7), ami azonos az úgymond "utolsó ítélettel", és a "holtak második feltámadásával" (Jelenések könyve 20,11-15).

Jelenések könyve megfejtésének a kísérlete


Az 1999.08.11-én és 3088.08.09-én realizálódott, teljes napfogyatkozással hatásfokozott kozmikus keresztek azonos felépítésűek és a Zodiákusnak ugyanabban a jegyeiben helyezkednek el.

Mint ahogy már említettem, a Nap, Hold, Mars, Szaturnusz és Uránusz égitestek együttállása következtében, a Shem ha-Mephorash ("Isten 72 szelleme") teóriajának és az ősi asztrológia szabályzóinak az értelmében, a Nap mögött felsorakozó negatív hatásúnak tartott planéták erős hatáscsökkenést szenvednek a Földről nézve, aminek a következtében úgymond "bűntelen" lelki adottságokkal lesznek felvértezve azok, akik ilyenkor látják meg a napvilágot.

Más a helyzet a "T" és a szabályos keresztek esetében, ahol általában a Nappal 90 illetve 180 fokos szöget bezáró planéták fokozottan fejthetik ki negatív hatásukat.

A kígyóval és kereszttel kapcsolatos ábrák:

Link
Kép

Kép

Link
Kép

Link
Kép
Die Eherne Schlange von Carl Gottfried Pfannenschmidt (1819-1887)

Link
Kép

Link
Kép

Link
Kép
Angelus Custos (rézmetszet, XVIII. sz., Szilárdfy Z. gyűjteménye).
(* A régi kígyó, a sárkány)

Link
Kép
Tokaj város címere

Link
Kép

Kép

http://www.tanit.hu/hpb_tt_2_1
HP Blavatsky: Titkos Tanítás II. kötet 1. rész
ANTROPOGENÉZIS
A TUDOMÁNY, A VALLÁS ÉS A FILOZÓFIA SZINTÉZISE
Édenek, kígyók és sárkányok
A keresztények azt sem tu¬datosították magukban, hogy a Kereszt a Fa és a Sárkány szimbólumából fejlődött ki, s így lett az emberiség meg¬váltásának szimbólumává.

Link
Kép

http://www.ewige-anbetung.de/Gebete/Lit ... kreuz.html
Litanei vom Heiligen Kreuz
(zusammengestellt nach einer alten Litanei)

V Herr, erbarme Dich A Herr, erbarme Dich
V Christus, erbarme Dich A Christus, erbarme Dich
V Herr, erbarme Dich A Herr, erbarme Dich

V Christus, höre uns A Christus, erhöre uns

V Gott Vater im Himmel A Erbarme dich unser!
Gott Sohn, Erlöser der Welt
Gott Heiliger Geist
Heiliger dreifaltiger Gott

V Heiliges Kreuz, du Reich des Vaters
Heiliges Kreuz, du Zepter des Sohnes A Erwirb uns Barmherzigkeit!
Heiliges Kreuz, du Siegel des Heiligen Geistes
Heiliges Kreuz, du Freude der Dreifaltigkeit
Heiliges Kreuz, du Thron Gottes
Heiliges Kreuz, du Zeuge Gottes
Heiliges Kreuz, du Werk unserer Erlösung
Heiliges Kreuz, du Planke, die uns rettet aus dem Schiffbruch dieser Welt
Heiliges Kreuz, du Sieg über Sünde und Tod
Heiliges Kreuz, du Verkündigung der Propheten
Heiliges Kreuz, du Ruhm der Apostel
Heiliges Kreuz, du Herrlichkeit der Märtyrer
Heiliges Kreuz, du Weisheit der Lehrer
Heiliges Kreuz, du Unterpfand ewigen Heils
Heiliges Kreuz, du verworfenes Holz
Heiliges Kreuz, du vergessenes Zeichen der Gegenwart Gottes
Heiliges Kreuz, du Hoffnung der Pilger

V Heiliges Kreuz, du Schlüssel zum Paradies
Heiliges Kreuz, du Arche Noachs Führe uns zu Jesus!
Heiliges Kreuz, du Leiter Jakobs
Heiliges Kreuz, du feuriger Dornbusch
Heiliges Kreuz, du Pfosten, der den Tod abhält
Heiliges Kreuz, du Stab Moses,
Heiliges Kreuz, du Stab, der die Wasser spaltete
Heiliges Kreuz, du Feuersäule Israels
Heiliges Kreuz, Holz, das das Wasser versüßte
Heiliges Kreuz, du Pfahl der erhöhten Kupferschlange
Heiliges Kreuz, du Trost der armen Witwe von Sarepta
Heiliges Kreuz, du blühender Stab Aarons
Heiliges Kreuz, du Hirtenstab Davids
Heiliges Kreuz, du Bundeslade Gottes
Heiliges Kreuz, du sicherster Weg zum Himmel
Heiliges Kreuz, du Führer der Blinden
Heiliges Kreuz, du Weg der Irrenden
Heiliges Kreuz, du Reichtum der Armen
Heiliges Kreuz, du Erniedrigung der Stolzen
Heiliges Kreuz, du Zaum der Reichen

V Heiliges Kreuz , du Baum des Lebens
Heiliges Kreuz, du Baum der Treue A Stärke uns!
Heiliges Kreuz, du Baum der Hoffnung
Heiliges Kreuz, du Baum des Gerechten
Heiliges Kreuz, du Gott preisender Baum
Heiliges Kreuz, du Früchte tragender Baum
Heiliges Kreuz, du Traum-Baum Nebukadnezars
Heiliges Kreuz, du Palme des ewigen Lebens
Heiliges Kreuz, du Brunnen des Lebens
Heiliges Kreuz, du Harfe Davids
Heiliges Kreuz, du Ursprung alles Guten
Heiliges Kreuz, du Vertreibung alles Bösen
Heiliges Kreuz, du Säule des Glaubens
Heiliges Kreuz, du Stütze der Alten
Heiliges Kreuz, du Ruhebett der Kranken
Heiliges Kreuz, du Trost der Sterbenden
Heiliges Kreuz, du Freude aller Welt.

V Im Kreuz ist Heil.
Im Kreuz ist Leben.
Im Kreuz ist Hoffnung. A Im Kreuz ist Heil.
Im Kreuz ist Leben.
Im Kreuz ist Hoffnung.


A misztériumok pentagrammája kifejezetten a Shem ha-Mephorash kozmikus forrásait felépítő öt égitestre hivatott utalni.

Link
Kép
Eugen Grosche, a Fraternitas Saturni alapítója

Link
Kép
Die Lutherrose

Link
Kép

Link
Kép
Halskette Uroboros Pentagramm

Link
Kép

Az itt tárgyaltakhoz szoran kapcsolódik még az alábbi két téma:

Sárkányvér és Krisztus vére

A kereszt tisztelete kozmikus eredetű


Kidolgozása folyamatban van!
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 166
Registriert: So 26. Mai 2013, 07:45

von Anzeige » Mo 27. Mai 2013, 22:08

Anzeige
 

Zurück zu Shem ha-Mephorash

Wer ist online?

0 Mitglieder

cron