Anno Mundi: i.e. 3761.10.07-én?
A héber kabbala szerinti "Isten 72 szellemének" kozmikus forrásai

Anno Mundi: i.e. 3761.10.07-én?

Beitragvon Klaus Matefi » Mo 27. Mai 2013, 22:58

Klaus Matefi
Anno Mundi: i.e. 3761.10.07-én?
A héber kalendárium létrehozói szerint a világ teremtése Isten által i.e. 3761.10.07-én, Tisré 1-én következett be...:

Link
Kép
The Jewish calendar's reference point is traditionally held to be about one year before the Creation of the world.

Itt feltétlenül meg kell azt jegyezni, hogy az i.e. 445-re elkészült Tórában található teremtésmítosz a babilóni Enuma elis-ből származik ugyanúgy, mint pl. a Noé-féle legenda (a sumér Gilgames eposzban szereplő Um-napisti szerepét Noé veszi át), vagy a kabbalisztikus titkos ismeretek, melyeket a nyolcszázas évek közepe felé Aharon Ben Shmuel HaNassi juttatott el Bagdadból Európába.

Prof. Gunkel Hermann: Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit (1895)
(S. 114) So ist also unser Resultat: der babylonische Tiamat-Marduk-Mythus ist von Israel übernommen und hier zu einem Jahve-Mythus geworden.
(S. 117) Hiernach darf die Behauptung als gesichert gelten, dass auch Gen 1. letztlich babylonischer Herkunft ist.
(S. 146) Auch in der Paradiesesgeschichte weist Einzelnen auf babylonischen Ursprung hin;
Die Keruben sind wahrscheinlich babylonische Gestalten.
--Prof. Gunkel Hermann: A teremtés és káosz az ősidőkben és a végidőkben (1895)
(114. old.) Így tehát a mi eredményünk: A babiloni Tiamat-Marduk mítosz Izrael által át lett véve és egy Jehova mítosz lett belőle.--

Keil P.: Zur Babel und Bibelfrage (1903 Trier)
(S.7) Das Sieg Marduks (Lichtgott) über Tiamat wird von den Juden einfach auf Jahve übertragen!
(S.53.) Die biblische Schöpfungstradition: wo von einer Machttat Jahves gegen "Rahab, den Drachen, die gewundene Schlange, den Leviathan, den Drachen im Wasser" die Rede ist. Die alttestamentliche Dichter u. Propheten gingen soweit, daß sie Marduk Heldentaten unmittelbar auf Jahve übertrugen!
--Keil P.: A Bábel és Biblia kérdéséhez (1903 Trier)
(7. old.) Marduk győzelmét (Fényisten) Tiamat felett a zsidók egyszerűen Jehovára átruházták!
(53. old.) A bibliai teremtés tradíciója: ahol szó van Jehova egy hatalmi tettéről "Rahab, a sárkány, a kanyargós kígyó Leviatán, a vízben lévő sárkány" ellen. Az Ószövetség írói és prófétái olyan messze mentek, hogy Marduk hőstetteit közvetlenül Jehovára ruházták át!--

Dr. Delitzsch Frdr.: Wo lag das Paradies? (1881)
(S.154) Wie die Kerubim den babylonischen Stiergottheiten, so entsprechen die Seraphim den babilonischen Schlangengottheiten!
--Dr. Delitzsch Frdr.: Hol volt a Paradicsom? (1881)
(154.old.) Ahogy a Kerubim a babilóni bikaistenség, úgy vonatkozik a Serafimra a babilóni kígyóistenség!--

http://www.matud.iif.hu/06okt/12.html
Magyar Tudomány, 2006/10 1236. o.
LEVEGŐISTENEK: EMBER ÉS IDŐJÁRÁS
A VALLÁSI HIEDELMEK KORÁBAN
Mészáros Ernő
az MTA rendes tagja, Veszprémi Akadémiai Bizottság
A mezopotámiai vallás egyik legérdekesebb része a vízözön legendája. A történet Gilgames eposzában található meg, amelyet a harmadik évezredig visszanyúló sumer szájhagyományok alapján ismeretlen akkád költő állított össze. Leghosszabb szövegét Ninivében Assur-ban-apli agyagtáblákra írott könyvtárában találtak meg, aki az i. e. 7. században, Asszíria virágzása idején élt. A mű részleteinek fordítását Palesztinában és a Hettita Birodalom területén (lásd később) is feltárták (Saggs, 2001). A történet a később íródott Bibliából közismert (Mózes I, 7:4). A különbség az, hogy az eposzban Enlil (és más istenek) sújtják vízözönnel a bűnös emberiséget, és a kiválasztott embert nem Noénak, hanem Utanapistimnek hívják.

http://www.kabbala-info.net/deutsch/ind ... uecher.htm
Aharon Ben Shmuel HaNassi
...von Bagdad (mittleres 9.Jh. u.Z.). Brachte die kabbalistischen Lehren vom Irak nach Italien und Deutschland.

http://www.chabad.org/kabbalah/article_ ... Temple.htm
Aharon Ben Shmuel HaNassi of Baghdad (mid 9th Century CE). Brought teachings of Kabbala from Iraq to Italy and Germany

A héber naptár szintén babilóni gyökerekkel rendelkezik, a zsidó hónapoknak a babilóni eredetű neveit feltehetőleg a Tóra megalkotói, azaz Ezsdrásék vették át:

http://www.zsidok-keresztenyek.eu/honla ... naptar.pdf
Zsidó naptár/לוח/luach
Hónapok:
II. Hillél főpap szerinti naptár a zsidóság hivatalos naptára. Mivel ennek az őse a babiloni naptár volt, a hónapok nevei magukon viselik ezt az eredetet.

http://mazsihisz.hu/downloads/H%C3%A9be ... C3%A1r.pdf
http://www.szertartas.hu/naptar.html
A zsidó hónapok nevei Ezra idejéből származnak a Babiloni fogság utáni időkből. Maguk a hónap nevek is a Babilon hónapok neveiből erednek.
Verő Tamás rabbi

http://www.zsinagogak.com/index.php?opt ... &Itemid=39
Zsidó naptár
A zsidó (héber) naptár (héberül lúah, לוח), másnéven zsinagógai naptár ma is használt formája II. Hillél fõpapsága idején, Kr. e. 359. körül alakult ki. Izrael Állam hivatalos naptára. Õse a babilóniai naptár volt.

http://lexikon.katolikus.hu/M/mezopot%C ... 3%A1r.html
Magyar Katolikus Lexikon
mezopotámiai naptár:
Jellegzetesen babiloni vonásokat mutat a zsidó naptár, amelynek főbb vonásai a babiloni fogság idején, de már korábban is erős babiloni hatás alatt formálódtak, s amely ezt az örökséget a zsinagógai naptárban nagyjából változatlanul őrzi. Csak fölsoroljuk a zsidó naptár főbb babiloni elemeit, a fenti tárgyalás sorrendjében: esti napkezdet; a holdsarló első láthatósága mint a hónap kezdete; a hónapok neve, kivétel nélkül; a sabbat neve; az ünnep esti szert-ok; 19 é. naptári ciklus stb.

A héber naptár megalkotása II. Hillel (zsidó pátriárka: i.sz. 350 - 365) uralkodásának idején történt, i.sz. 359. környékén. Ekkor döntötték el a héber hittudósok számításai alapján, hogy a Tóra első könyvében (Beresit, görögül: Genesis) olvasható "világ teremtése" i.e. 3761.10.07-én, 11:10:20-kor, egy hétfői napon történt... Ez lett tehát a héber időszámítás kezdete:

i.e. 3761.10.07-én, 11:10 UT +2.00 Jeruzsálem (Hétfő)
-3760 Tisré 1. Hétfő


A héber polgári naptár újéve (Ros Hásáná) Tisré 1. tehát, amit a héber holdnaptár szerint kalkulálnak ki.

Az elmúlt időszak hatalmas technikai és tudásbeli fejlődése arra késztette az érdekelteket, hogy a "világ teremtése" (Anno Mundi) helyett az említett dátum (aminek megalapozott asztológiai magyarázata sincsen...) inkább legyen az "ember (Ádám) teremtésének" a dátuma...:

http://www.zsido.com/cikkek/mivel_szenn ... ven/10/849
2009-09-17
Az ember 5770 éves születésnapja
2009. szeptember 18-án péntek este beköszönt a zsidó újév. A világ minden pontján, a teremtés hatodik napjának évfordulóján az ember teremtésére emlékeznek. Nem is volt ez olyan rég, hiszen a zsinagógai naptárban 5770 évet írnak, melynek a kezdetét a világ teremtésének a Bibliából kiszámított időpontjához állítják.


http://www.kabbalah.info/hung/beszelgetesek_1.php
Bnéj Baruch Oktatási és Kutató Intézet
A Kabbala Történelméről
Honnan ered a Kabbala? A Kabbala abban az időben jelent meg, amikor az ember érzékelni kezdte a világot, amelyben élt. Az első ember, aki a mi világunkon keresztül érezni kezdte a Felső Világot, "Ádám"-nak (héberül: Embernek) hívták.

Ádám
5766 évvel ezelőtt élt (ekkor született).
Írásokat hagyott ránk, amelyekben leírja mindazt, amit észlelései során átélt.

Tehát az elmúlt több tízezer éve során, az összes Földön élt ember közül, az első, aki valaha is elérte ezt a képet, egy Ádám-nak nevezett férfi volt. Neki tulajdonítják az első kabbalista írást: Ráziel HáMálách (héberül: A titkos angyal). Ez egy kisebb könyv, tele rajzokkal és ábrákkal, amelyben azt az "angyalnak" elnevezett egyetemes erőt mutatja be, amely magát az egész világmindenséget irányítja, és amely különböző, alacsonyabb szintű erőket foglal magában, amiket úgy nevez, hogy “al-angyalok”. Bemutatja ezeknek az erőknek a rendszerét, azok kölcsönös egymásra hatását, és hogy milyen módon vannak hatással és irányítják a világunkat.

A könyvben találhatunk még néhány rajzot, sőt táblázatokat is. No persze, viszonylag régies formában összeállítva, azonban mindettől függetlenül, az első írott kabbalisztikus forrásnak ezt a könyvet számítjuk. Sőt úgy vélem, hogy ez az emberiség első írásos műve. Ezt megelőzően csak különféle kőre írott szövegek és kisebb méretű képek léteztek, ez, azonban, már egy igazi könyv.

Egy olyan ember írta, aki 5765 évvel ezelőtt élt, méghozzá egy olyan nyelven, amit nagyon nehezen tudunk megérteni. S mindezt képletes formában mutatta be Ádám, tele rengeteg metaforával. Bár az egész Felső Létet érzékelte és érezte, ám leírni mégsem tudta azt. Mert, noha eljutott arra a szintre, hogy észlelni tudja, azonban kizárólag csak az érzések szintjén, és ezért amennyire csak tudta, képszerűsítette azt. Ádámot követően számos nemzedék elment, mire aztán megjelent a második kabbalista ...

http://www.israelnetz.com/gesellschaft/ ... FN8ja4_7Sg
Mit Äpfeln und Honig: Juden feiern Neujahr 5773
JERUSALEM (inn) - Mit einem Festmahl beginnt das jüdische Volk am Sonntagabend das neue Jahr. Nach dem jüdischen Kalender ist das der Vorabend des 1. Tischri 5773. „Rosch HaSchanah“, der „Jahresanfang“, ist eine Zeit der Besinnung, der Umkehr und des Neuanfangs. Die jüdische Tradition legt die Erschaffung des ersten Menschen, und damit den Geburtstag der Menschheit und der Welt, auf diesen Tag.

A héber naptár kezdete (i.e. 3761. október 7. 11:10:20 - Tisré 1.; hétfő - Yom Sheini) tehát ami úgymond az Ádám (Adam Kadmon - "égi ember"; "őstípusú ember"; "kettős ember"- androgyn) születésének a napja kellene legyen... A "teremtő Isten", azaz JHVH-kozmikus Krisztus maga Adam Kadmon. Adam Kadmon a zsidó kabbalisztikus elképzelések szerint:

Link
Kép

Kép

Link
Kép

Link
Kép
(Israel Regardie)

Link
Kép

A héber időszámítás jelenlegi kezdetének (-3760 Tisré 1.) nincsen köze a Shem ha-Mephorash-hoz ("Isten 72 szelleméhez") sem, azt azonban el lehet fogadni azt, hogy Ezsdrás az elkészült Tórát Tisré 1-én ismertette meg a népével:

Nehémiás
8,1 A törvénykönyv felolvasása
Akkor az egész nép egy emberként összegyűlt a Vízi-kapu előtt levő téren, és azt mondták az írástudó Ezsdrásnak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, amelyet az Úr adott Izráelnek.

8,2 A hetedik hónap első napján tehát odavitte Ezsdrás pap a törvényt a gyülekezet elé, amely olyan férfiakból és nőkből állt, akik mindnyájan meg tudták érteni a hallottakat.
8,3 Fölolvasta azt a Vízi-kapu előtt levő téren virradattól délig, azok előtt a férfiak és nők előtt, akik meg tudták azt érteni. Az egész nép figyelemmel hallgatta a törvénykönyvet.

A Tisré 1. természetesen a Tórában is szerepel:

Mózes III.
23,23 A hetedik hónap első napja
Azután így beszélt Mózeshez az Úr:
23,24 Mondd meg ezt Izráel fiainak: A hetedik hónapban, a hónap elsején pihenőnapotok legyen, szent összegyülekezés emlékeztető kürtöléssel.
23,25 Ne végezzetek semmilyen foglalkozáshoz tartozó munkát, hanem mutassatok be tűzáldozatot az Úrnak.

Mózes IV.
29,1 Áldozat a kürtzengés ünnepén
A hetedik hónap első napján szent összegyülekezésetek legyen. Ne végezzetek semmiféle foglalkozáshoz tartozó munkát. A kürtzengés napja ez.
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 166
Registriert: So 26. Mai 2013, 07:45

von Anzeige » Mo 27. Mai 2013, 22:58

Anzeige
 

Zurück zu Shem ha-Mephorash

Wer ist online?

0 Mitglieder

cron