Az arabok elfoglalják Jeruzsálemet
A héber kabbala szerinti "Isten 72 szellemének" kozmikus forrásai

Az arabok elfoglalják Jeruzsálemet

Beitragvon Klaus Matefi » Mo 27. Mai 2013, 21:35

Klaus Matefi
Az arabok elfoglalják Jeruzsálemet
Az iszlám hódítás következményeként Mohamed (i.sz. 570/571? - 632) egyik apósa (aki Mohamed követője is volt), Omar kalifa (Umar ibn al-Hattáb; i.sz. ? - 644) vezetése alatt i.sz. 638-ban elfoglalták az arabok Jeruzsálemet (ירושלים), és ezzel kezdetét vette Jeruzsálemben a 461 évig tartó iszlám uralom. Ez tette a zsidók számára újra lehetővé, hogy visszatelepülhessenek Jeruzsálembe és ott a lerombolt Nagy Heródes templomának (újjáépített első templom; Salamon temploma feltehetőleg nem létezett...) a támfalánál imádkozzanak és keseregjenek a templomuk elvesztése miatt. Innen ered ennek a Nyugati Falnak az elnevezése, mint Siratófal (ha'kotel ha'ma'aravi - הכותל המערבי).

Link
Kép

Napjainkban, az ószövetségi elképzelések messiásának, Immánuelnek a megszületése (1999.08.11.) óta a pápák, kormányfők, politikusok és a dalai láma is meglátogatta ebből a célból:

Link
Kép

Link
Kép

Link
Kép

Link
Kép

Link
Kép

Link
Kép

Link
Kép

Link
Kép

Link
Kép

Link
Kép

Link
Kép

Link
Kép

Link
Kép

Link
Kép

Kép

Link
Kép

Link
Kép

Miután az araboknak sikerült elfoglalniuk Jeruzsálemet, Omar kalifa parancsára megtisztították a Templomhegyet (הר הבית; mivel ott addig szemétlerakó hely volt), és az iszlám nevében ide épült fel a Szikladóm:

http://www.jmpoint.hu/modules.php?name= ... le&sid=204
Amikor Omár ibn-Hattáb kalifa i. sz. 638-ban elfoglalta a várost, megkérte a jeruzsálemi keresztény patriarchát, Sophroniust, hogy mutassa meg neki a helyet, ahol „Dávid mecsetje” állt. A muzulmán vezetőt megdöbbentette a szeméthalom, amely a szent helyet borította. A bizánciak szándékosan használták szeméttelepnek a fennsíkot, mivel úgy tartották, hogy a jeruzsálemi keresztény szent helyek, elsősorban a Szent Sír-bazilika átvették a zsidó templom spirituális jelentőségét.
A kalifa elrendelte, hogy tisztítsák meg a helyet.
„Az első muzulmán épületet, a Szikladómot Hattáb kalifa a bizánciak által elhanyagolt területen azért építette, hogy kedvében járjon a városban élő zsidóknak, akiknek a támogatására szüksége volt a többségben lévő keresztényekkel szemben. Ez nem mecset, hanem egy emlékhely, amely pontosan Salamon hajdani szentélye helyén áll. Teljesen eltér a szerkezete a muszlim mecsetekétől. A Szikladóm belsejében található feliratok még csak nem is említik Mohamed éjszakai utazását Jeruzsálembe, viszont több, élesen keresztényellenes mondatot lehet olvasni. Az egyik így szól: »Áldott az isten, akinek nincs sem fia, sem társa« – írja Gold.

http://www.visionjournal.de/visionmedia ... gType=1031
Jg. 6/Nr. 2
Stadt der Religionen
Teil 2
Omar kam aus Syrien nach Jerusalem, nahm die Kapitulation entgegen und unterzeichnete einen Pakt, der den Einwohnern religiöse Freiheit zusicherte. Einem Bericht zufolge suchte er, als er angekommen war, „den heiligen Ort“, d.h. den Tempelberg auf. Was er fand, war ein entweihtes Ruinenfeld, wo sich der Abfall türmte. So war es während der gesamten byzantinischen Periode geblieben. Die Christen sahen keinen religiösen Wert in dem Standort des jüdischen Tempels; sie verachteten ihn so sehr, dass sie ihn als Mülldeponie benutzten.

Omar und seine muslimischen Truppen waren schockiert über diese Missachtung der heiligen Stätte und suchten den zentralen Fels, wo ihrer Tradition zufolge Abraham im höchsten Akt der Ergebenheit in Gottes Willen versucht hatte, seinen Sohn zu opfern. Sie fanden die Stelle unter einem Misthaufen, räumten dann die gesamte Tempelplattform und reinigten sie mit Rosenwasser. Es wird berichtet, dass Omar eine Nische für die Gebetsrichtung markierte, südlich des Felsens betete und dort eine einfache Moschee baute.

http://lexikon.katolikus.hu/S/Sziklad%C3%B3m.html
Szikladóm
638: Mohamed második utóda, Omar ibn el-Khattab kalifa bevonult Jeruzsálembe, a Templomtéren romhalmazt talált. Az első kosár törmeléket sajátkezűleg vitte el, és a teret az imádság helyévé nyilvánította.


A Szikladóm belsejében található szikla arról nevezetes, hogy Mohamed úgymond egy éjszakai "éjjeli utazása" alkalmából Mekkából átrepült az al-Burák (al-burāq) nevű lova hátán Jeruzsálembe, majd erről a szikláról emelkedett lovastul a mennyekbe az iszlám legendák szerint.
Ugyanez a szikla még arról is nevezetes az iszlám legendákban, hogy úgymond a feltételezett Ábrahám itt akarta a fiát, Iszmáelt (nem Izsákot...) feláldozni Allah-nak...:

Link
Kép
Mohamed mennybemenetele, 1514 (ismeretlen festőtől)

Link
Kép

Link
Kép

http://hu.wikipedia.org/wiki/Omajj%C3%A ... %C3%A9szet
A jeruzsálemi Szikladóm
A Szikladóm arról a szikláról kapta a nevét, amelyen a hagyomány szerint Ábrahám akarta Izsákot feláldozni.

http://www.nagyutazas.hu/magyar/magazin ... hp?id=2206
Mecset a sziklán
A Sziklamecset nevet az ott látható hatalmas szikláról kapta, amely Jeruzsálemet szent várossá teszi. A Sziklamecset az iszlám négy csodája közül a harmadik. Mekka és Medina mecsetje után következik, de megelőzi Damaszkusz mecsetjét. Alapja az a sziklakő, mely egykor a muszlim zarándoklatok legfőbb célja volt. E szikla köré épült a Sziklamecset, a legrégibb ránk maradt iszlám szentély.
A szikla, a Mórija hegy egy darabja, ahol Ábrahám feláldozni készült fiát, Izsákot Jehovának,...

Úgy tartják, hogy Mohamed próféta a szikláról (fénylő lépcsőkön) szállt fel szent lován (Gábriel arkangyal kíséretében) a mennybe, a hegy tetején álló 4 m-es sziklatömbről, melyet a Korán „éjszakai utazás”-ként ír le, hogy megkapja a kinyilatkoztatásokat földi küldetése teljesítéséhez. A Szikladómot a damaszkuszi kalifa építtette 691-ben, s a külsejét pompás aranymozaikokkal boríttatta. Az oszmán törökök később 45 ezer perzsa csempével rakták ki. Maga a kupola, mely sokak számára a város jellegzetes szimbóluma, (a 687-691ben emelt, csillogó kupola koronázta szimmetrikus, nyolcszögletű épület külső és belső elrendezését szigorú matematikai elvek vezérelték). Eredetileg fából készült és aranylemezekkel fedték be. Az arany-alumínium ötvözetből készült és Korán-idézetekkel ékesített jelenlegi kupolát 1963-ban fejezték be, (kerülete 61 m.) Többféle illatszerrel is meglocsolták (ámbrával, pézsmával), úgyhogy a zarándokok egy idő után már illatáról is felismerték.
A muszlimok hite szerint a világvége eljövetelekor erről a szikláról hangzik majd el az utolsó ítéletre hívó szó. (A fundamentalisták a „végső jel”-ként tartják számon a sziklát, a zsidók és a keresztények az Armageddon helyének is nevezik, amely a végső küzdelem színhelye lesz a Messiás második eljövetele előtt, a moszlimok szerint ezen a helyen fog majd össze Jézus és Mahdi a Messiás, a Gonosz ellen, s a zsidók és a keresztények is megtérnek az iszlám kebelébe. A templomból ma nem tiltják ki a hitetleneket, nem úgy, mint a keresztesek uralma alatt, amikor a zsidók és a moszlimok nem tehették be a lábukat. A fundamentalisták sokszor igen elszántan versenyeznek az egyedüli birtoklás jogáért. A nyolcvanas években többször megpróbálták felrobbantani a mecsetet, de az izraeli hatóságok meghiúsították a merényleteket.)

http://www.iszlamegyhaz.net/subsite/kon ... age57.html
Az Istennek szóló hála kifejezése ez, az Istenbe vetett hit megerősítése; az a történelmi esemény elevenedik meg, amikor Ábrahám próféta (Ibrahim) azt az utasítást kapta, hogy áldozza fel fiát, és az apa és fiú egyaránt kész volt végrehajtani ezt a parancsot. De a fiú élete megkíméltetett, és egy kos váltotta meg őt.
Az áldozat egy évenkénti ünneppé vált, megemlékezés erről az eseményről és hálaadás Isten kegyelméért. Kétféle verzió létezik arról, hogy Ábrahám melyik fiát kellet volna feláldoznia, Izsákot, vagy Iszmáelt.

A muszlimok hite szerint Iszmáel volt az, akit fel kellett volna áldoznia. De csak akkor váltotta meg életét a kos, amikor ő és apja hajlandó volt végrehajtani Isten parancsát. Legalább húsz bizonyíték támasztja alá ezt a hitet. Egyik sem csökkenti Izrael gyermekeinek szerepét a történelemben, vagy a világosságot és bölcsességet, amit Mózes prófétán kereszrül kaptak. Ezzel kapcsolatban a következőket találjuk a Koránban. (2:40; 2:47; 7:137; 17:2; 40:53; 45:16)

Ezek közül a bizonyítékok közül valók a következőek:

1. Az egész esemény leírása, a Korán szerint, nem hagy kétséget afelől, hogy a feláldozandó fiú Iszmael volt. (37:101-103)
2. Az Ótestamentum (Genesis, Teremtés k. 21:5) elmondja, hogy Izsák akkor született, amikor apja, Ábrahám 100 évesb volt, de Iszmael akkor született, amikor apja 86 éves volt. (Teremtés 21:16) Tizennégy éven át Iszmael volt apjának egyetlen fia. Izsák viszont sohasem volt ebben a helyzetben. Az Ótestamentum elmondja azt is, hogy a parancs így szólt: Fogd most a fiadat, egyetlen egy fiadat, Izsákot... vidd őt Moria földjére és áldozd fel őt... Izsák nevének megjelenése magától értetődő beszúrásnak tűnik. És nem világos, hol volt Moria földje, ha csak nem Marwa hegye volt az Mekkában, ahogyan az iszlám szerinti verzió említi.
3. Az egész eset Mekka környékén történt. És tudjuk, hogy Iszmael és anyja volt az, aki elkísérte Ábrahámot Mekkába; ott maradtak vele és segítettek neki a Kába felépítésében, a szent szentély építésében. (Ld. Korán 2:124-130; 14:35-40)
4. Talán a legfontosabb bizonyítéka az iszlám verziójának ez: a zsidó-keresztény változat kellemtlen következtetéshez vezet.
a. megkülönbözteti a testvéreket azon az alapon, hogy egyikük anyja rabszolga volt, a másiké pedig szabad
b. megkülönbözteti az embereket rassz, fajta szerint,
c. szellemi felsőbbrendűséget hirdet az ősök nevében,
d. tagadja a gyermek jogát, akinek anyja rabszolga volt.

http://www.magyariszlam.hu/mikregi/5piller.htm
AZ ISZLÁM 5 PILLÉRE
Hadzs, azaz zarándoklat. Minden hívőnek törekednie kell arra, hogy egy életben legalább egyszer, ha arra mód és lehetőség nyílik, eljusson Mekkába, az egyistenhit kiindulásának színhelyére. Ugyanis Mekka az a hely, ahol minden próféták ősatyja, Ábrahám próféta fiával, Iszmáellel a világon elsőként az egyisten tiszteletére szentélyt építettek. E szentély sarokköve Kába köve, melyet Allah zárókőnek adott le a Rá való emlékezés jegyében. A mekkai szentély Ábrahám óta időről időre átélte a vallástorzulás történelmi vonulatait, bálványokkal, emberi torzításokkal dúsult, melyek az ezerévek folyamán mondanivalóban teljesen eltávolodtak az ábrahámi küldetéstől, az egyenestől. Mohamed próféta eljövetele és a bálványok, torz istenségek, hiedelmek eltiprása, kitiltása általa nem egy új hit eljövetelét jelenti az emberiség számára, hanem az ábrahámi egyenes visszaállítását, melyen annyi próféta fáradozott. Mekka a hely, ahol a hit és sorsközösség felvállalásával minden muszlim felelős esküt tesz arra, hogy élete, vagyona és lehetőségei a Mohamed próféta által visszaállított ábrahámi egyenes küldetés továbbvitelét szolgálja.

Eid-el-adha
Zarándoklat időszakában a hívők megemlékeznek arról, hogy Ábrahám próféta feláldozta elsőszülött fiát Iszmáelt az Úr kívánságára, akit az Úr angyala az élet számára visszaadott. Ekkor a muszlimok állatáldozatot mutatnak be, melyet ugyanúgy, mint az előzőekben közös reggeli ima vezet be. Az Eid-el-adha két napig tart, legtöbbször birkavágással és ennek elfogyasztásával zajlódik az ünnep.

http://www.egyistenhit.com/Quran/default.php
Korán - Al-Bakara (2)
124, Emlékezzetek arra, amikor Allah Próbára tette Ábrahámot (Ibrahím) bizonyos előírásokkal! Amikor Ábrahám teljesítette azokat, Allah azt mondta: "Imámmá teszlek téged az emberek számára." Ábrahám azt mondta: "Az ígéreted az utódaimra is vonatkozik?" Allah azt mondta: "A megállapodásom nem vonatkozik a kegyetlenekre."
125, És, amikor a Házat (Kaaba) az emberek számára, a látogatás és a biztonság helyévé tettük. És mondtuk: "Tegyétek a magatok számára Ábrahám (Ibrahím) szent helyét imahellyé!" És megállapodtunk Ábrahámmal és Ismáellel (Iszme'il) mondván: "Tisztítsátok meg a Házamat azok számára, akik elvégzik a körmenetet (Ta'ifín), akik vallási buzgalmukban hosszasan időznek ('Ekifín) ott, s akik meghajolnak (Rukke'i) és a földre vetik magukat (Szudzsúd)"
126, És amikor Ábrahám azt mondta: "Uram! Tedd ezt a várost biztonságos helységgé és lásd el a lakóit gyümölcsökkel ? azok számára tedd ezt, akik hisznek közülük Allahban és a Végső napban!" Allah azt mondta: "Aki hitetlen, az csak rövid ideig élvezheti az e-világ javait, és aztán a Pokol tüzének kínjába kényszerítem őt. Szörnyű sors!"
127, És amikor Ábrahám Ismáellel lerakta a Ház alapjait és azt mondták: "Urunk! Fogadd el tőlünk! Te vagy a Halló és Tudó.
128, Urunk! Tégy minket két muszlimmá, és leszármazottainkból muszlim néppé, akik alá vetik magukat a te akaratod alá. Mutasd meg nekünk a szertartásainkat! És bocsáss meg nekünk! Hiszen te vagy a Megbocsátó és a Könyörületes.
129, Urunk! És támassz közöttük az ő soraikból egy Prófétát, aki majd hirdeti nekik a te verseidet, megtanítja nékik az Írást és a Bölcsességet, és meg tisztítja őket. Te vagy a Hatalmas és a Bölcs."
130, Csak az fordul el Ábrahám vallásától, aki bolondot csinál magából. Mi bizony Ábrahámot választottuk az evilágon. A túlvilágon az igazakhoz tartozik ő.
131, Emlékezzetek arra, amikor azt mondta neki Ura: "Légy muszlim (Vesd alá magad nekem)" Ábrahám azt mondta: "Alávetettem magam a teremtmények Urának (muszlim lettem)."

Al-Isra (17)
1, Magasztaltassék az, aki éjszaka átutaztatta a szolgáját a Haram Mecsetből az Al-Aksza mecsetbe, amelynek megáldottuk a környékét, hogy mutassunk néki a jeleinkből! Bizony, Ő a Halló és a Látó

Link
Kép
Freskókép Ibrahimmal, amint éppen fel akarja áldozni fiát


A Tóra szerint viszont Ábrahám nem Iszmáelt, hanem Izsákot kísérelte meg feláldozni JHVH-nak:

Mózes I.
22,1 Isten próbára teszi Ábrahám hitét
Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította: Ábrahám! Ő pedig felelt: Itt vagyok.
22,2 Isten ezt mondta: Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijjá földjére, és áldozd fel ott égőáldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked!
22,3 Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki.
22,4 A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről.
22,5 Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz: Maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok.
22,6 Fogta tehát Ábrahám az égőáldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte; így mentek ketten együtt.
22,7 De Izsák megszólította apját, Ábrahámot: Apám! Ő pedig felelt: Itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte: Itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány?
22,8 Ábrahám azt mondta: Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt.
22,9 Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére.
22,10 De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát,
22,11 kiáltott neki az Úr angyala a mennyből: Ábrahám! Ábrahám! Ő így felelt: Itt vagyok.
22,12 Az angyal így szólt: Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet.
22,13 Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Odament Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égőáldozatul a fia helyett.
22,14 Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet: Az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják: Az Úr hegyén a gondviselés.
22,15 Az Úr angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak a mennyből,
22,16 és ezt mondta: Magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet,
22,17 azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tenger partján. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját,
22,18 és a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra.


A Templomos Rend idején a Szikladóm tetejére a kereszt is felkerült:

http://vilagom.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=170896
A keresztes lovagok
A század végére egy zömmel frank feudális lovagok vezette európai mozgalom vállalta magára Jézus jeruzsálemi épületei tiszteletének védelmét; elfoglalták a várost, megölték összes lakosát (talán 30 000
embert), és megtiltották a zsidóknak és a muzulmánoknak, hogy betegyék a lábukat a városba. Keresztet állítottak fel a Szikladóm tetején, s királyuk lakhelyének nevezték ki az Aksza mecsetet, mely végül a templomos lovagok főhadiszállásává vált, akik afféle „igazságos, földalatti keresztes lovag mozgalmat” vezettek.


Az ószövetségi elképzelések Ábrahámjának az emberáldozat kísérlete az alábbi kozmikus kereszt realizálódására vezethető vissza, amihez közel 1360 évvel később a Tóra megalkotói, Ezsdrásék is utalhatták:

-1810.02.23. 16:18 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:19,8°Vízöntő; -Uránusz oppozíció:19,3°Oroszlán; -Mars quadrat:24,3°Bika; -Szaturnusz oppozíció:28,1°Skorpió


A feltételezett Ábrahám emberáldozatának (Izsák/Ismáel) a kísérletétől a "végidőkre", azaz napjainkra megjósolt Immánuel születésével bezárólag (i.e. 1811.02.23-tól - 1999.08.11-ig) összesen 14 ilyen azonos felépítésű kozmikus kereszt alakult ki a Zodiákusban:

Bild
(A korábbi időkben realizálódott Nap-Hold konjunkciók esetében az ábrákon a Hold elmarad a Naptól. Ez abból adódik, hogy a program forgalomba hozatala után a NASA egy "Delta T" tényező bekalkulálása miatt változtatott a Hold pozícióján.)

Ezek egyaránt a Shem ha-Mephorash-nak ("Isten 72 szellemének") a kozmikus forrásai. Az amerikai egy dolláron ábrázolt illuminátus piramis képe zárja az animációs fotón látható kozmikus keresztek sorát. A 14 keresztre a piramis 14 fokozata (13 + a "mindent látó szem" - "All Seeing Eye") utal. A 14. kereszt, amit az említett "mindent látó szem" jelképez, az összes közül a legkiemelkedőbb hatású:

1999.08.11. 12:09 UT
Nap-Hold konjunkció:18,4°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:14,7°Vízöntő; -Mars quadrat:16,9°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:16,9°Bika
(teljes napfogyatkozás!)
- A Napbaöltözött Asszony (Fekete Madonna) megszüli a gyermekét (Jelenések könyve 12,9-13).
- A holtak "első feltámadása" (Jelenések könyve 20,5).
- II. János Pál pápa szerint Európának az Úrral történt találkozása.
- Jézus "második eljövetele", ami valójában az ószövetségi messiásnak, Immánuelnek volt a születése (Ézsiás 7,10-14; 11,1-3; 66,7-8; Mikeás 5,1-2; Jelenések könyve 12,5).
- Az asztrológiában, kabbalahban, hermetikus ismeretekben és a héber nyelvben is járatos Nostradamus, aki a Prieuré de Sion titkos társaságnak a tagja volt, szintén erre az égi eseményre hívta fel már évszázadokkal korábban a figyelmet (Centuriák X. 72.), ami a "rettegés nagy királyának", JHVH-kozmikus Krisztusnak kellett az eljövetelét eredményezze.


Link
Kép

A kutatási eredményeim azt látszanak igazolni, hogy a Tóra az alábbi kozmikus kereszt motivációjaként készült el i.e. 445-re:

-450.05.18. 05:27 UT + 2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:20,2°Bika; -Uránusz oppozíció:20,7°Skorpió; -Mars quadrat:13,4°Oroszlán; -Szaturnusz
-Neptunusz-Plútó oppozíció:18,7°/18,7°/17,1°Vízöntő
-Siddhartha Gautama (Buddha) születése.
-A Purim ünnep kozmikus eredete ("Eszter királyné csak akkor cselekedett a perzsa zsidóság megmentése érdekébe, amikor olyan égi jelet látott, miszerint tette sikerrel fog járni.")
-A Tóra megalkotása Ezsdrásék által, ami egyúttal egy visszamenőleges vallástörténelmet is eredményezett.


Az itt tárgyalt kozmikus kereszttípus ~1089 éves időeltolódással általában háromszor egymás után megismétlődik majdnem ugyanott a Zodiákusban.
Ez volt a helyzet az előbbi kereszttel is, ami szerintem a Tóra megalkotásának volt az ihletője Ezsdrásék számára.

1, -450.05.18. 05:27 UT + 2.00 Jeruzsálem

2, 639.05.08. 21:01 UT +2.00 Jeruzsálem

3, 1726.05.02. 03:49 UT +2.00 Jeruzsálem (Jacob Frank, hamis ószövetségi messiás születése)

639.05.08. 21:01 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:19,6°Bika; -Uránusz oppozíció:20,3°Skorpió; -Mars quadrat:22,9°Oroszlán; -Szaturnusz oppozíció:22°Vízöntő


1726.05.02. 01:49 UT
Nap-Hold konjunkció:11,3°Bika; -Uránusz oppozíció:11,2°Skorpió; -Mars quadrat:10,8°Oroszlán; -Szaturnusz oppozíció:3,5°Vízöntő
-Jacob Lejbowicz Frank születése. Erre alapozta később a nyílvánosságra hozott "messiási" mivoltát.


Az iszlám naptár vagy i.sz. 368-ban, vagy 639-ben készítették:

http://de.wikipedia.org/wiki/Islamische_Zeitrechnung
Islamische Zeitrechnung
Nach Angaben des Astronomen Al-Biruni (973–1048), der 400 Jahre nach dem berichteten Ereignis gelebt hat, soll der islamische Hidschri-qamari-Kalender im Jahr 638 vom zweiten Kalifen Umar bin al-Chattāb eingeführt worden sein. Als Beginn der Jahreszählung legte man das Jahr fest, an dem nach der Tradition Muhammad in Medina angekommen sei. Das Datum der Ankunft war nach der Überlieferung der 24. September 622 (12 Rabī al-awwal).

http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Is ... ender.html
Islamischer Kalender
Nach Angaben des Astronomen Al-Biruni wurde der islamische Kalender im Jahr 638 vom zweiten Kalifen Umar Ibn al-Chattab eingeführt. Als Beginn der Datierung legte man den Tag der Ankunft des Propheten Muhammad in Medina fest. Nach astronomischer Chronologie war das der 15. Juli 622 aufgrund kleiner Abweichungen der Mondphasen gegenüber dem Kalender setzte man in späterer Zeit den 16. Juli als Datum der Hidschra an.

http://www.planet-wissen.de/natur_techn ... /index.jsp
Kalender
Nach Überlieferungen wurde der islamische Kalender im Jahre 638 eingeführt.

http://muslimvillage.com/de/2010/08/10/ ... -sighting/
Dienstag, 10 August, 2010
Die Argumente für Mondsichtung
Die Datierung des islamischen Jahres wurde der zweite Kalif, Umar ibn al-Khattab, im Jahr 638 CE (16Ah) eingeführt. Er setzte die Hidschra - die Flucht des Propheten von Mekka nach Medina - als der bedeutendste Referenz für den neuen islamischen Ära.

http://www.dasschwarzenetz.de/islam/Kalender.htm
Kalender und Zeitrechnung
Die Zeitrechnung des Islam beginnt mit der Hidschra, dem Zug des Propheten Mohammed aus Mekka nach Medina, wo er gemäß christlicher Zeitrechnung am 15./16. Juli 622 n. Chr. ankam. Kalif Omar (634 bis 644) führte den bis heute gültigen islamischen Kalender mit Ausgangspunkt Hidschra 638 ein. Die Grundlage für diesen Kalender findet sich im Koran, Sure 9,36 u. 37.

http://home.arcor.de/muslimeindeutschla ... tuale.html (már nem lehet elérni)
Der islamische Kalender (die Hidjra-Ära) beruht auf einem Mondjahr und beginnt offiziell am 24- September 622 n. Chr., was nach islamischem Kalender dem 12. Rabi' al-awwal des Jahres l der Hidjra entspricht.3 Das Wort hidjra bedeutet „Exil, Emigration, Auswanderung", was erklärt, daß das islamische Jahr den Eintritt eines neuen Zyklus darstellt und nicht bloß die Zurückweisung des heidnischen Kalenders des vorislamischen Hidjäz. Bei dieser Auswanderung mußten der Prophet und seine Gefährten am 16. September 622, verfolgt von ihren mekkanischen Gegenspielern, nach Yathrib emigrieren, dem alten Namen von Medina.

Die Entscheidung, den neuen Kalender mit dem Zeitpunkt der Hidjra beginnen zu lassen, geht zurück auf 'Umar, den zweiten Kalifen. Die Historiker setzen diese Entscheidung in das Jahr 17, das dem Jahr 639 n. Chr. entspricht.

http://www.cai.org/de/traktate/bibel-und-prophetie
Im Jahre 639 schuf Kalif Umar I. einen Mondkalender, der am 16. Juli 622 begann.

http://home.datacomm.ch/ahmet.sabanci/i ... r_verg.htm
Religionen in Geschichte und Gegenwart
Kalif Omar I. legte das Jahr der Hidjra als erstes Jahr der islamischen Zeitrechnung fest. Somit wurde das Jahr 622 zum Jahr 1 ah (anno hegirae) im islamischen Kalender, den Omar 639 systematisierte.


Lhászában (Tibet) i.sz. 639-ben építtette fel Szongcen Gampo (Songtsen Gampo) király a Jokhang Templomot, ami a buddhisták számára olyan jelentéssel bír, mint az iszlám számára a Mekkában lévő Kába:

[quote]
http://de.wikipedia.org/wiki/Jokhang
Jokhang
Der Legende nach wurde der Jokhang im Jahre 639 von König Songtsen Gampos nepalesischer Gemahlin, der Prinzessin Bhrikuti (tib.: khri btsun) errichtetet, ...

http://www.handelsblatt.com/journal/bus ... ft;1401335
http://www.handelsblatt.com/lifestyle/r ... 31486.html
08.03.2008, 09:05 Uhr
Nur der Bereich um den heiligen Jokhang-Tempel, der Legende nach im Jahr 639 erbaut und mit den Klosteranlagen über 21 000 qm groß, erstrahlt in alter, heller Pracht. Für gläubige Tibeter hat er eine ähnliche Bedeutung wie die Kaaba in Mekka für den Islam.

http://www.namtso-reisen.com/reisen/rei ... -feste.htm (már nem lehet elérni)
Jokhang (Tsuglhakhang) Stadttempel in der Altstadt, der Jokhang-Palast gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Der Kernbau der großen Tempelanlage wurde im Jahre 639 errichtet. Später wurde er wiederholt ausgebaut und diente auch als Regierungs - Verwaltungsgebäude.

http://www.chinaculturecenter.org/china ... bet/lhasa/
The Jokhang Temple was founded in AD 639 to house an image of the Buddha which was brought as dowry by the Nepali Princess Bhrikuti on her marriage to King Songtsen Gampo.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_Jokhang
Le Temple de Jokhang, le premier temple bouddhiste au Tibet, fut construit par le roi tibétain Songtsen Gampo au début de l'année 639 pour fêter son mariage avec la princesse Tang chinoise Wencheng, une bouddhiste.

Link
Kép

Kép

Link

Link

A Jokhang Templom Siddhartha Gautama (Buddha) születését követő 1089. évben épült fel, amikor ismét közelítőleg ugyanott és ugyanolyan kozmikus kereszt realizálódott a Zodiákusban.
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 166
Registriert: So 26. Mai 2013, 07:45

von Anzeige » Mo 27. Mai 2013, 21:35

Anzeige
 

Zurück zu Shem ha-Mephorash

Wer ist online?

0 Mitglieder

cron