Jelenések könyve megfejtésének a kísérlete
A héber kabbala szerinti "Isten 72 szellemének" kozmikus forrásai

Jelenések könyve megfejtésének a kísérlete

Beitragvon Klaus Matefi » Mo 27. Mai 2013, 23:03

Klaus Matefi
Jelenések könyve megfejtésének a kísérlete
Mielőtt elkezdeném a tanulmány kifejtését, ajánlanám a kedves Olvasónak az alábbi, Jelenések könyvével kapcsolatos videó megtekintését:

A hét pecsét titka

Nem reklámnak szánom, mivel eleve ismeretlen a számomra a készítője, de feltétlenül egy méltó példája a gyenge alapokra felépített, és a realitástól némileg elrugaszkodott exotérikus magyarázatoknak. Feltehetőleg nem a János mondanivalójának a megfejtése volt a célja, hanem inkább a laikusokban a félelem gerjesztése és táplálása...

Ennek ellenére figyelemre méltó az a megállapítása, hogy a második pecsét feltörését a 2001. évvel, a harmadik pecsét feltörését pedig a 2008. évvel hozza kapcsolatba. Amennyiben stimmelne ez a teória, abban az esetben az első pecsét feltörése az 1999.08.11-én kialakult kozmikus kereszttel esne egybe, a továbbiakat pedig értelemszerűen az ezt követően előforduló Shem ha-Mephorash ("Isten 72 szelleme") kozmikus forrásainak a realizálódásaihoz lehetne utalni:

1999.08.11. 12:09 UT (5759 Elul hónap újholdja)
Nap-Hold konjunkció:18,4°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:14,7°Vízöntő; -Mars quadrat:16,9°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:16,9°Bika
(teljes napfogyatkozás!)
- A Napbaöltözött Asszony (Apokaliptikus Asszony, Fekete Madonna) megszüli a gyermekét (Jelenések könyve 12,9-13).
- A holtak "első feltámadása" (Jelenések könyve 20,5).
- II. János Pál pápa szerint Európának az Úrral történt találkozása.
- Jézus "második eljövetele", ami valójában az ószövetségi messiásnak, Immánuelnek volt a születése (Ézsiás 7,10-14; 11,1-3; 66,7-8; Mikeás 5,1-2; Jelenések könyve 12,5).
- 1999 szeptember 27-én hétfőn Jeruzsálemben, a Tabernakulum ünnepének harmadik napján (Sukkoth 5760), reggel 9 órakor lerakták a 2. Templom (Salamon temploma feltehetőleg nem létezett) alapkövét.
- Potsdamban (Németország) a háború óta az első Rabbi-képző (Abraham Geiger Kolleg) alapkőletétele 1999 augusztus 11-én.
- Az asztrológiában, kabbalahban, hermetikus ismeretekben és a héber nyelvben is járatos Nostradamus, aki a Prieuré de Sion titkos társaságnak a tagja volt, szintén erre az égi eseményre hívta fel már évszázadokkal korábban a figyelmet (Centuriák X. 72.), ami a "rettegés nagy királyának", JHVH-kozmikus Krisztusnak kellett az eljövetelét eredményezze.


2001.02.08. 07:12 UT
Nap-Uránusz konjunkció:19,6°/20,8°Vízöntő; -Hold oppozíció:19,6°Oroszlán; -Mars quadrat:26,5°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:24,3°Bika
(6,9°)
-Balaji or Bajrangbali születése, aki Hanumán hindu Isten inkarnációja
Balaji or Bajrangbali, Hanumán hindu Isten inkarnációja
-(217 nap múlva történtek a 2001.09.11.-i események New Yorkban. Ez pont ugyanolyan felépítésű kozmikus kereszt volt, mint ami korábban, 1929.03.25.-én jött létre. Ezt követően 213 napra New York-ban a "fekete péntek" alkalmával összeomlott a tőzsde, ami úgymond a nagy gazdasági világválság kezdetének számít.)

2008.12.12. 11:37 UT -5.00 New York
Nap-Mars konjunkció:21°/19,1°Nyilas; -Hold oppozíció:21°Iker; -Szaturnusz quadrat:21,4°Szűz; -Uránusz oppozíció:18,8°Halak
(2,6°)
- Az iráni elnök feltehetőleg ekkorra várta Imam Mahdi fellépését
Imam Mahdi 2008?

2021.01.28. 21:16 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Szaturnusz konjunkció:9,1°/4,9°Vízöntő; - Hold oppozíció:9,1°Oroszlán; -Mars-Uránusz quadrat: 10,9°/6,8°Bika
(6°)

2022.08.12. 03:36 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold opozíció: 19,4°Oroszlán/Vízöntő; Szaturnusz konjunkció: 22,1°Vízöntő; Mars-Uránusz quadrat: 25°/18,9°Bika
(6,1°)

2032.06.08. 03:32 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:17,8°/17,8°/27,5°/25,4°/26,8°Iker
(9,7°)
- Az ószövetségi messianisztikus elképzelések messiásának, Immánuelnek a feltételezhető fellépése

2033.06.26. 21:07 UT
Nap-Hold-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:5,6°/5,6°/10,1°/2,1°Rák; -Mars oppozíció:7,1°Bak
(8°)

2043.02.09. 21:07 UT
Nap-Hold-Mars konjunkció:21°/21°/23.4°Vízöntő; -Uránusz oppozíció:15,2°Oroszlán; -Szaturnusz quadrat:18,3°Skorpió
(8,2°)

2056.10.09. 03:00 UT
Nap-Hold-Uránusz konjunkció:16,6°/16,6°/19,6°Mérleg; -Szaturnusz oppozíció:19,4°Kos; -Mars quadrat:23,6°Rák
(7°)

2058.01.24. 12:14 UT
Nap-Hold-Mars konjunkció:4,7°/4,7°/4,6°Vízöntő; -Szaturnusz quadrat:29,7°Kos; -Uránusz oppozíció:28,9°Mérleg
(5,8°)

2065.11.27. 21:40 UT
Nap-Hold-Uránusz konjunkció:6,2°/6,2°/1,8°Nyilas; -Mars quadrat:3,3°Halak; -Szaturnusz oppozíció:27,4°Oroszlán
(8,8°)

2066.08.21. 00:50 UT
Nap-Hold
-Merkúr-Mars-Szaturnusz konjunkció:28,3°/28,3°Oroszlán/0,6°/0,4°/0,6°Szűz; -Uránusz-Jupiter quadrat:1,8°/1,8°Nyilas (3,5°)

2067.05.28. 18:42 UT
Nap-Hold oppozíció:7,5°Iker/Nyilas; -Uránusz konjunkció:8,3°Nyilas; -Mars quadrat:5,7°Halak; -Szaturnusz oppozíció:4,5°Szűz
(3,8°)
(Penumbral holdfogyatkozás)

Mivel János a 7. pecsét feltörésével és a 7. trombitaszóval kapcsolatosan ír az ószövetségi vallási elképzelések szövetségi ládájáról (Jelenések könyve 11,19), és a Napbaöltözött Asszonyról (Jelenések könyve 12,1-13), aki a sárkány (az újszövetségi Sátán) jelenlétében szüli meg gyermekét, Immánuelt, ami 1999.08.11-én történt meg, így szerintem semmiképpen nem állhatja meg a helyét a videó készítője által képviselt teória. A 7. pecsét feltörése kell a végkifejlett legyen, azaz a "végidőkkel", tehát napjainkkal kapcsolatos, viszont az ezt megelőző hat pecsét a korábbi időkre kell vonatkozzon a véleményem szerint.


A Jelenések könyve az ószövetségi messianisztikus elképzelések koronája, annak megvalósításának a kozmikus alapokra tervezett és épített, az átlag nép számára megérthetetlen módon megfogalmazott forgatókönyve. János szinte egy az egyben vett át néhány erre utaló ószövetségi magyarázatot, összeötvözve az i.sz. 25 április elsején kínhalált halt Názáreti Jézus személyével, akit feltehetőleg Pál (korábban Saul) támaszthatott fel a halottaiból kifejezetten abból a célból, hogy a napjainkra, azaz a "végidőkre" várt ószövetségi messiást, Immánuelt a Pál-féle kereszténység "Jézus második eljövetele" gyanánt várja:

Dániel
7,9 Azután ezt láttam: Trónokat állítottak föl, és egy öregkorú helyet foglalt, ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj, mint a tiszta gyapjú. Trónja olyan volt, mint a lángoló tűz, s annak kerekei, mint az égő tűz.

7,13 Láttam az éjszakai látomásban: Jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt; az öregkorú felé tartott, és odavezették hozzá.
7,14 Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg.

8,26 Az estékről és reggelekről szóló látomás színigaz. Te azért zárd le ezt a látomást, mert távoli időről szól!

10,5 Föltekintettem, és láttam egy gyolcsruhába öltözött férfit, akinek színarany öv volt a derekán.

12,1 Jövendölés a próbatétel végéről és a feltámadásról
Abban az időben eljön Míkáél, a nagy vezér, aki a te néped mellett áll. Nyomorúságos idő lesz az, amilyen nem volt, mióta népek vannak, addig az időig. De abban az időben megmenekül néped, mindaz, aki be lesz írva a könyvbe.
12,2 Azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd: némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra.
12,3 Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké.
12,4 Te pedig, Dániel, zárd be ezeket az igéket, és pecsételd le ezt a könyvet a végső időkig. Sokan tévelyegnek majd, de az ismeret gyarapodik.

Ezékiel
1,5 Négy élőlény alakja volt ott. Ilyennek látszottak: emberhez hasonló alakjuk volt,
1,6 de mindegyiknek négy arca, és mindegyiknek négy szárnya volt.
1,7 Lábaik egyenes lábak voltak, de lábfejük olyan volt, mint a borjúláb. Ragyogóak voltak, mint a fénylő réz.
1,8 Szárnyuk alatt négyfelől emberi kezek voltak. Mind a négynek voltak arcai és szárnyai.
1,9 Szárnyaik összeértek, egyiké a másikéhoz. Nem kellett megfordulniuk, amikor jártak, mindegyik előre nézve tudott menni.
1,10 Ilyen volt az arcuk: volt emberarcuk, de volt oroszlánarca is mind a négynek jobbról, bikaarca is volt mind a négynek balról, és volt sasarca is mind a négynek.

2,9 Láttam, hogy egy kéz nyúlt felém, és egy irattekercs volt benne.
2,10 Kiterítette előttem, és az tele volt írva mindkét oldalán. Siratóének, sóhaj meg jajszó volt ráírva.

10,14 Négy arca volt mindegyiknek: az első kerúbarc volt, a második arc emberarc, a harmadik oroszlánarc, a negyedik pedig sasarc.

Zakariás
4,2 és ezt kérdezte tőlem: Mit látsz? Én így feleltem: Egy színarany lámpatartót látok, tetején egy tál; hét mécses van rajta, és a tetején levő mécseseknek hét-hét csücske van.

Zsoltárok
2,8 Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget.
2,9 Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt!

Ézsaiás
29,11 Olyan lett számotokra minden látomás, mint a lepecsételt irat szavai. Ha odaadják íráshoz értő embernek, és ezt mondják: Olvasd el! - ő ezt fogja mondani: Nem tudom, mert le van pecsételve.

63,1 Ítélet a népek fölött
Ki jön ott Edómból, vérvörös ruhában Bocrából, pompás öltözetben, erőteljes léptekkel? - Én, aki igazat beszélek, és van erőm a szabadításhoz!
63,2 Miért vörös az öltözeted, miért olyan a ruhád, mint azé, aki borsajtóban tapos?
63,3 A sajtóban egyedül tapostam, a népek közül senki sem volt velem. Tapostam őket haragomban, tiportam őket felindulásomban. Levük a ruhámra fröccsent, egész öltözetemet beszennyeztem.
63,4 Mert bosszúállás napja van a szívemben, eljött a megtorlás esztendeje.

Jelenések könyve
1,12 Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam,
1,13 és a gyertyatartók között az Emberfiához hasonlót: hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve;
1,14 feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja;
1,15 lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez; hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása;
1,16 jobb kezében hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik.

1,19 Írd meg tehát, amiket láttál: amik vannak, és amik történni fognak ezek után;
1,20 a hét csillag titkát, amelyet jobb kezemben láttál, és a hét arany gyertyatartót: a hét csillag a hét gyülekezet angyala, a hét gyertyatartó pedig a hét gyülekezet."

2,26 Aki győz, és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett,
2,27 hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket;

4,5 A trónusból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések; a trónus előtt pedig hét lámpás égett lobogó lánggal: az Isten hét lelke.
4,6 A trónus előtt mintha üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló, és a trónusnál középen négy élőlény, elöl és hátul szemekkel tele.
4,7 Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló, a harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek, a negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított.
4,8 A négy élőlény, amelynek egyenként hat szárnya volt, körös-körül és belül tele volt szemekkel, és szünet nélkül, éjjel és nappal ezt mondta: "Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő!"

5,1 A Bárány átveszi a hétpecsétes könyvet
És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, hét pecséttel lepecsételve;


19,11 Krisztus megjelenése
És láttam a megnyílt eget: íme, egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol,
19,12 szeme tűz lángja, és fején sokágú korona és ráírva egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül;
19,13 és vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje.
19,14 A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve.
19,15 Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját.
19,16 Ruhájára és derekára az a név van írva: Királyoknak Királya és uraknak Ura.

Akiről itt szó van, az természetesen nem azonos az anya szülte kínhalált halt Jézussal, hanem az ózsövetségi messianisztikus elképzelések kozmikus Krisztusával (JHVH), és annak az egyik inkarnációjával, Immánuellel:

Ézsaiás
7,10 Az Immánuél-jövendölés
Ezután így szólt az Úr Áházhoz:
7,11 Kérj jelt Istenedtől, az Úrtól, akár lentről a mélyből, akár fentről a magasból!
7,12 De Áház így válaszolt: Nem kérek, nem kísértem az Urat!
7,13 Akkor ezt mondta Ézsaiás: Halljátok meg, Dávid háza! Nem elég, hogy embereket fárasztotok, még Istenemet is fárasztjátok?
7,14 Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni: Íme, egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezik el.

9,5 Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!
9,6 Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt!

Jelenések könyve
12,1 A napba öltözött asszony
Ekkor nagy jel tűnt fel az égen: egy asszony a napba öltözve, és a lába alatt a hold, a fején pedig tizenkét csillagból álló korona;
12,2 várandós volt, és vajúdva, szüléstől gyötrődve kiáltozott.
12,3 Feltűnt egy másik jel is az égen: íme, egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek hét feje és tíz szarva volt, és a hét fején hét diadém;
12,4 farka magával sodorta az ég csillagainak egyharmadát, és ledobta a földre. És a sárkány odaállt a szülni készülő asszony elé, hogy amikor szül, felfalja a gyermekét.
12,5 Az asszony fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel legeltet minden népet. A gyermek elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához,

12,13 A sárkány harca a földön
Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte;

Ez a gyermek (Immánuel) akkor született, amikor a misztériumok szerint a kozmikus Krisztus (JHVH) ereje, hatalma, királysága a kozmikus sárkány ("akit ördögnek és Sátánnak hívnak", azaz egy kozmikus kereszt és annak a negatív szellemi hatása) jóvoltából realizálódott, azaz 1999.08.11-én:

Jelenések könyve
11,15 A hetedik trombitaszó
A hetedik angyal is trombitált, és hatalmas hangok szólaltak meg a mennyben: "A világ felett a királyi uralom a mi Urunké, az ő Krisztusáé lett, és ő fog uralkodni örökkön-örökké".

12,9 És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek.
12,10 Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: "Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket.

A kozmikus Krisztus a kezdet és a vég is, helyesebben megfogalmazva a vég és a kezdet is, ami azonos:

Ézsaiás
41,4 Ki tette, ki vitte véghez ezt? Ki hozta létre kezdettől fogva a nemzedékeket? Én, az Úr, vagyok az első, és én mindvégig ugyanaz vagyok.

44,6 Ezt mondja az Úr, Izráel királya és megváltója, a Seregek Ura: Én vagyok az első és az utolsó, rajtam kívül nincs isten.

48,12 Eljött a szabadulás ideje
Hallgass rám, Jákób! Izráel, akit elhívtam! Én vagyok az első, az utolsó is én vagyok!

Jelenések könyve
1,8 Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.

1,17 Megbízatás a könyv megírására
Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: "Ne félj, én vagyok az első és az utolsó,
1,18 és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.

22,12 Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint.
22,13 Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég".


Természetesen Jézus is ugyanannak az egyetlen Istennek (amit én Folyamatosan Változó Szellemi Valónak nevezek) volt a szellemi inkarnációja, mint az itt tárgyalt Immánuel, de a lelki adottságuk hatalmas eltérést mutat az ősi asztrológia szabályzói szerint, ugyanis Jézus születésekor a Shem ha-Mephorash ("Isten 72 szelleme") kozmikus forrásait felépítő égitestek (Nap, Hold, Mars, Szaturnusz, Uránusz) együttálltak a Zodiákusban, így a a Földről nézve a negatív hatásúnak számító Mars, Szaturnusz és Uránusz planéták erős hatáscsökkenést szenvedtek úgymond a Nap mögött, ez által születhetett Jézus "bűntelen" lelki adottságokkal. Ez a megállapítás csak a Shem ha-Mephorash keretén belül érvényes, ugyanis a Neptunusz és Plútó planéták is negatív hatásúnak számítanak, így a "bűntelen" valójában akkor lenne korrekt, ha a a Neptunusz és Plútó is részt vett volna a konjunkcióban:

Jézus születése: i.e. 8. 02.10.
-7.02.10 12:11 UT +2.00 jeruzsálemi idő (3753. Adar 1.)
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:20,1°/20,1°/29,3°/27,8°/27,4°Vízöntő
(9,2°)
(Vénusz-Jupiter sextil)

Ezzel szemben Immánuel születésekor a már korábban is bemutatott kozmikus sárkány (kereszt) volt "látható az égen" (a Zodiákusban), ami ráadásul egy teljes napfogyatkozással kombinálódott:

1999.08.11. 12:09 UT
Nap-Hold konjunkció:18,4°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:14,7°Vízöntő; -Mars quadrat:16,9°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:16,9°Bika
(3,7°)
(teljes napfogyatkozás!)
- A Napbaöltözött Asszony (Fekete Madonna) megszüli a gyermekét (Jelenések könyve 12,9-13).
- A holtak "első feltámadása" (Jelenések könyve 20,5).
- II. János Pál pápa szerint Európának az Úrral történt találkozása.
- Jézus "második eljövetele", ami valójában az ószövetségi messiásnak, Immánuelnek volt a születése (Ézsiás 7,10-14; 11,1-3; 66,7-8; Mikeás 5,1-2; Jelenések könyve 12,5).
- Az asztrológiában, kabbalahban, hermetikus ismeretekben és a héber nyelvben is járatos Nostradamus, aki a Prieuré de Sion titkos társaságnak a tagja volt, szintén erre az égi eseményre hívta fel már évszázadokkal korábban a figyelmet (Centuriák X. 72.), ami a "rettegés nagy királyának", JHVH-kozmikus Krisztusnak kellett az eljövetelét eredményezze.


Immánuel megszületése (1999.08.11.) óta nem csak a világ országainak egyes vezetői látogatják szorgalmasan, a kifejezetten messiásvárás céljait szolgáló Siratófalat (Kotelt, Nyugati Falat), hanem a Római Katolikus Egyház fejei, a pápák is:

Link
Kép
2000.03.26. Jeruzsálem - Siratófal

Link
Kép
2009.05.12. Jeruzsálem - Siratófal

http://caddik.shp.hu/hpc/web.php?a=caddik&o=3pchQ71ljI
Orbán Béla: Ima a Siratófalnál
A Siratófal a Messiás várásának helye!


Pál (korábban Saul) szerint is a kereszt Isten ereje és hatalmának a forrása, amit az ószövetségi hagyományokból vett át:

Pál levele a korinthusiakhoz
1,18 A kereszt igéje Isten hatalma
Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje,

http://www.ferences-sze.sulinet.hu/Soos/kereszt.htm
A pogányok meggyőződése is az volt, hogy a "pecséttel" (kereszttel) megjelölt keresztények jelenléte lehetetlenné teszi a jóslásokat.
A kereszt egyben az üdvösség és a végítélet jele.

http://magyarorthodoxia.org/page/5/4/2.aspx
A Szent Kereszt felmagasztalása
A kereszt a Szent Írásban, már az Ószövetség ben is úgy mutatkozik meg, mint oltalmazó jel, amelyet Istentől kapott jelként hordoznak a bűnt elutasító emberek: „Járd be az egész várost, és jelöld meg tau-val azoknak a férfiaknak a homlokát, akik siránkoztak és bánkódtak a szörnyűségek miatt, melyeket benne művelnek. (…) Utána járjátok be a várost és pusztítsatok… Akinek azonban kereszt van a homlokán, azt ne bántsátok” (Ez 9, 4-6). Az atyák allegorikus exegézisében a kereszt ószövetségi előképei: az élet fája a Paradicsomban (Ter 2,9; Jel 2, 7; 22, 2.14.19), a rézkígyó (Szám 21,9; vö. Jn 3,14 ), Jákob létrája (Ter 29,12). A keresztet hordozó Krisztus előképe Izsák, aki a saját hátán vitte az áldozatbemutatáshoz szükséges fát (Ter 22, 6), amint Krisztus is hordozta keresztjét, mikor önmagát mutatta be teljesen elégő áldozatul az Atyának. A kereszten feláldozott Krisztus előképe a zsidók húsvéti báránya.

http://maranatha.uw.hu/Biblia/ez.htm
http://www.bibliacatolica.com.br/13/33/9.php
Ezekiel könyve, 9
3. Izrael Istenének dicsõsége a kerubokról, ahol volt, a templom küszöbéhez szállt. Ekkor a fehér ruhába öltözött férfit hívta, akinek íróeszközök voltak az oldalán,
4. és így szólt hozzá: "Járd be a várost, járd be egész Jeruzsálemet, és jelöld meg kereszttel azoknak az embereknek a homlokát, akik siránkoztak és bánkódtak a szörnyûségek miatt, amelyeket mûvelnek benne."
5. A többieknek meg ezt mondta a fülem hallatára: "Menjetek utána, járjátok be a várost és pusztítsátok! Ne nézzetek rá irgalommal és ne könyörüljetek rajta!
6. Öreget, ifjút, szüzet, gyereket és asszonyt egyaránt öljetek meg, és irtsatok ki mindenkit! Akinek azonban kereszt van a homlokán, azt ne bántsátok! Szentélyemmel kezdjétek!" Megkezdték tehát a véneken, akik a templom elõtt voltak.
7. És így szólt hozzájuk: "Tegyétek tisztátalanná a templomot, töltsétek meg halottakkal az udvarokat, induljatok!" Azok elindultak, bejárták a várost és pusztítottak.

Az utóbbi Ezékiel-féle idézet többféle fordításban létezik, de a homlok megjelölése pecséttel, jellel, kereszttel minden esetben a bibliai Isten (JHVH) erejének, hatalmának, királyságának a kozmikus forrására, azaz egy kozmikus keresztre utal:

http://www.parokia.hu/bible/
Ezékiel
9,4 Ezt mondta neki az Úr: Menj végig a városon, Jeruzsálemen, és tégy jelt azoknak az embereknek a homlokára, akik sóhajtoznak és nyögnek amiatt a sok utálatos dolog miatt, amit elkövetnek benne.
9,5 A többieknek pedig ezt mondta a fülem hallatára: Menjetek utána végig a városon, és öldököljetek, ne szánakozzatok, és ne legyetek könyörületesek!
9,6 Gyilkoljátok az öreget, az ifjat és a szüzet, a gyermekeket és az asszonyokat, hadd pusztuljanak! De azokhoz az emberekhez ne nyúljatok, akiken jel van! Az én szentélyemnél kezdjétek el! Elkezdték tehát az öregeken, akik a templom előtt voltak.

http://www.biblia.hu/biblia_k/k_26_9.htm
Ezékiel próféta könyve 9. rész
4. És monda az Úr néki: Menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyezz egy jegyet a férfiak homlokára, a kik sóhajtanak és nyögnek mindazokért az útálatosságokért, a melyeket cselekedtek annak közepében.
5. És amazoknak mondá az én hallásomra: Menjetek át a városon ő utána, és vágjátok; ne kedvezzen a ti szemetek, és ne szánakozzatok:
6. Vénet, ifjat, szűzet, gyermeket és asszonyokat öljetek meg mind egy lábig, de azokhoz a férfiakhoz, a kiken a jegy van, ne közelítsetek, és az én templomomon kezdjétek el. Elkezdék azért a vén férfiakon, a kik a ház előtt valának.

http://igemorzsa.hu/kerdeztel_valaszolok/10_tema.html
Hogyan lehet Isten pecsétje egy nap, amikor a Jelenések könyvében az Isten neve van az elpecsételtek homlokán?
A végidõben elpecsételt megváltottaknak azonban valóban ott van a homlokán az Atya Isten neve is (Jel. 14,1). Bár ez az igevers nem említi az Atya nevével kapcsolatban a pecsét szót, mégis elfogadom, hogy itt az Atya neve egyfajta pecsétként szolgál a megváltottak homlokán.

http://adventista.hu/egwhite/honlap/une/15.htm
Isten pecsétje és a fenevad bélyege
Azok, akik Istent szeretik, Isten pecsétjével rendelkeznek homlokukon, és Isten munkáját végzik.

http://www.katolikus.hu/szentek/szent129.html
SZENT RÓKUS
Amikor Rókus a házába lépett, csodálatos vigasztalás és remény költözött a bíboros lelkébe, mert azonnal megérezte, hogy Rókus Isten nagyon kedves embere. Ezért segítségét kérte, s íme, Rókus az ujjával keresztet rajzolt a homlokára. A kereszt látható lett és maradt a bíboros homlokán, és a beteg meggyógyult. Amikor azonban arra kérte Rókust, hogy vegye le homlokáról a kereszt jelét, mert nem akar látványosságul szolgálni, Rókus buzdította, hogy az Úr szenvedésére emlékezve viselje csak teljes tisztelettel a keresztet a homlokán, hiszen az szabadította meg a pestistől.

http://www.katolikus.hu/foima.html
A kereszt megváltásunk jele. A kereszt által szenteli meg Urunk az embert lényének legparányibb ízéig is. Ez erőt ad a kísértésben, ez oltalmaz a veszélyben.

http://www.gorogkatolikus.hu/index2.htm ... iras_id=24
A keresztvetés történelmi fejlődése
1. Keresztvetés egy ujjal
a) A keresztvetés egy ősi jel
A kereszt jele magunkra rajzolásának a szokása az apostoli időkből származik. A keresztény szerző, Tertullianus (+225 k.) írja: „Minden munkánk kezdetén és végeztével, amikor bemegyünk a házba vagy kijövünk onnan, amikor öltözködünk, vagy idegenbe menni készülünk, a fürdőben, az asztalnál, fénygyújtáskor, mikor lefekszünk vagy leülünk pihenni, sőt bárminemű dolgunk alkalmával keresztet rajzolunk a homlokunkra.”

b) Keresztvetés az őskeresztényeknél
Hogyan vetettek keresztet az első keresztények? Kicsit másként, mint ahogyan azt mi tesszük. Csak a homlokukra rajzoltak keresztet és csak egy ujjal, mégpedig a mutatóujjukkal. Először a függőleges vonallal jelölték a homlokot, majd a vízszintessel keresztezték.


c) Keresztvetés a későbbi évszázadokban
A keresztények egy ujjal végzett keresztvetésének a szokása csaknem az első hét évszázadon át tartott, időközben fokozatosan bevezetésre került a két ujjal végzett gyakorlat. A 787-es Niceai Zsinat (VII. egyetemes) Aktái említették a mutatóujjal a homlokra rajzolt kereszttel megjelölést. Krétai Szent András (+740) ugyancsak szólt erről. Sztudita Szent Tivadar (+826) pedig arról számolt be, hogy az ő idejében a keresztvetés egy ujjal történt, néha viszont több ujjal. Egyik epigrammájában írja a keresztről: „Mindaz, aki magára rajzolja jelemet, mindegy, ha csak egy ujjal teszi, azonnal elűzi az ördögöt.” Szerbiában egészen a XV. századig megmaradt az egy ujjal végzett kereszttel megjelölés szokása.
A Latin Egyházban a keresztvetés mellet a mai napig megőrizték a szentmisében az evangélium olvasása előtt a kereszt egy ujjal rajzolását a homlokra, ajakra és a mellre.

Jelenések könyve
7,2 Láttam egy másik angyalt is feljönni napkelet felől, akinél az élő Isten pecsétje volt, és hatalmas hangon odakiáltott a négy angyalnak, akiknek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek,
7,3 és így szólt: "Ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit".
7,4 És hallottam a pecséttel megjelöltek számát: száznegyvennégyezer pecséttel megjelölt Izráel fiainak minden törzséből:

14,1 A Bárány és kísérete a Sion hegyén
És láttam: íme, a Bárány ott állt a Sion hegyén, és vele száznegyvennégyezren, akiknek a homlokára az ő neve és Atyjának a neve volt felírva.

A bibliai Istennek a jele, pecsétje tehát a kereszt, ami egyúttal a "végidőkre", azaz napjainkra beharangozott ítéletre is utal.

Az Ószövetségben található Dániel névvel fémjelzett magyarázat egy könyvről tesz említést, ami le lett pecsételve a végső időkig:

Dániel
12,1 Jövendölés a próbatétel végéről és a feltámadásról
Abban az időben eljön Míkáél, a nagy vezér, aki a te néped mellett áll. Nyomorúságos idő lesz az, amilyen nem volt, mióta népek vannak, addig az időig. De abban az időben megmenekül néped, mindaz, aki be lesz írva a könyvbe.
12,2 Azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd: némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra.
12,3 Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké.
12,4 Te pedig, Dániel, zárd be ezeket az igéket, és pecsételd le ezt a könyvet a végső időkig. Sokan tévelyegnek majd, de az ismeret gyarapodik.
12,5 Azután én, Dániel, láttam, hogy még ketten állnak ott, egyik a folyam innenső partján, másik a folyam túlsó partján.
12,6 Az egyik megkérdezte a gyolcsruhába öltözött férfit, aki ott állt a folyam vize mellett: Mikor lesz vége ezeknek a csodás dolgoknak?
12,7 Hallottam, hogy a gyolcsruhába öltözött férfi, aki a folyam vize mellett állt, jobbját és balját az égre emelve megesküdött az örökké élőre: Egy időszak, meg két időszak és egy fél időszak múlva! Mert amikor véget ér a szent nép megrontójának hatalma, mindezek beteljesednek.
12,8 Hallottam ugyan, de nem értettem, ezért megkérdeztem: Uram, mi lesz végül mindebből
12,9 Ő így válaszolt: Menj el, Dániel, mert ezek az igék le vannak zárva, és le vannak pecsételve a végső időkig.
12,10 Sokan megtisztulnak, fehérek és kipróbáltak lesznek, a bűnösök pedig bűnösök maradnak. A bűnösök közül senki sem érti meg, de az okosok megértik.

János a Jelenések könyvében szintén az "élet könyvére" hivatkozik több alkalommal, amire az Ószövetségben is találunk még egyéb utalást is, és ami a fenti idézetben le lett pecsételve a végső időkig úgymond:

Mózes II.
32,32 Mégis, bocsásd meg vétküket! Mert ha nem, akkor törölj ki engem könyvedből, amelyet írtál!
32,33 Az Úr így felelt Mózesnek: Csak azt törlöm ki könyvemből, aki vétkezett ellenem.

Zsoltárok
69,29 Töröltessenek ki az élők könyvéből, az igazak közé ne írassanak be!

Jelenések könyve
3,5 Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt.

13,7 Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket, megadatott neki a hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett:
13,8 hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek neve nincs beírva a megöletett Bárány életkönyvébe a világ kezdete óta.

17,8 A fenevad, amelyet láttál, volt és nincsen, fel fog jönni az alvilágból, de elmegy a kárhozatba. És csodálkoznak a föld lakói, akiknek nincs beírva nevük az élet könyvébe a világ kezdete óta, amikor látják, hogy a vadállat volt és nincsen, de megjelenik.

20,11 A halottak feltámadása és az utolsó ítélet
És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt: színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely.
20,12 És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint.

20,15 Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették.

21,27 tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek: hanem csak azok, akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe.

Ez az élet könyve János magyarázata szerint 7 pecséttel volt lezárva, amit csak a Bárány méltó feltörni:

Jelenések könyve
5,1 A Bárány átveszi a hétpecsétes könyvet
És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, hét pecséttel lepecsételve;

5,2 és láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette: "Ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje pecsétjeit?"
5,3 De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba.
5,4 És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen.
5,5 Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám: "Ne sírj! Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét".
5,6 És láttam, hogy a trónus és a négy élőlény közelében, a vének között, ott áll a Bárány: olyan volt, mint akit megöltek; hét szarva volt, és hét szeme: az Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész földre.

8,1 A hetedik pecsét. A hét trombita
Amikor feltörte a hetedik pecsétet, csend lett a mennyben, mintegy fél óráig.
8,2 És láttam a hét angyalt, akik az Isten előtt álltak, és adatott azoknak hét trombita (* Sófár - saját megjegyzés).


Az eddigiekben két olyan fogalommmal (Napbaöltözött Asszony, Bárány) találkoztunk, ami szerintem kétféleképpen is magyarázható. A Napbaöltözött Asszony (Fekete Madonna, Apokaliptikus Asszony) az a Földanya (Erdmutter/Mutter Erde, Magna Mater), aki az égi sárkány hatásának (Jelenések könyve 12,1-13) volt kitéve, illetve az a nőszemély, aki életet adott akkor az anya szülte hús-vér Immánuelnek. A Bárány (Agnus Dei - Isten Báránya), aki magára veszi a világ bűneit a kozmikus "keresztáldozat" által, az pedig szerintem az Kozmosz hatásainak kitett természet és ember, melyek a "mennyei Atya" folyamatosan változó szellemi hatása és a Földanya jóvoltából, és ezek kooperációjának következményeként léteznek. Jézus is Isten Báránya volt a kereszthalála által, ami egy kozmikus kereszt égisze alatt zajlott le a Szanhedrin követelésére:

Link
Kép
Egy találóan szemléletes ábrázolása a kozmikus keresztnek. A két szárának a metszéspontjában helyezkedik el a Földünk.

Link
Kép

Link
Kép

Link
Kép

Kép

Link
Kép

Link
Kép

Az ábrák egy része arról tanúskodik, hogy az élet könyvét lezáró hét pecséten a kereszt jele látható. A kínhalált halt Jézus egy "bűntelen" báránynak számított a születési adottsága következtében, mivel a Shem ha-Mephoras-nak ("Isten 72 szellemének") a kozmikus forrásait felépítő negatív hatásúnak számító égitestek a Nap mögött erős hatáscsökkenést szenvedtek a Földről nézve. Ezért volt alkalmas úgymond a kereszthalálra, ami az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért" (Pál levele a zsidókhoz 9,15) történt meg.
A Jelenések könyvében említett Báránynak is lehetséges, hogy úgymond a bűntelensége miatt volt méltó a pecsétek feltörésére.


A zsidó vallásos hagyományok JHVH-nak a fontosabb fellépéseit a sófár megszólalásával hozzák kapcsolatba. Ezek közül a leglényegesebbek a feltételezett történelmi Ábrahám emberáldozatának a kísérlete (Mózes I. 22,1-18; Izsák feláldozásának hajlandósága JHVH utasítására), a Sínai-hegyhez utalt szövetségkötés, és a messiás, Immánuel eljövetele (1999.08.11. - 5759 Elul hónap újholdja):

http://www.zsido.hu/vallas/szimbol.htm
http://www.zsidomuzeum.hu/index.php?pag ... ery&fgid=3
Zsidó vallási szimbólumok
7. A sófár
A zsidó vallási és művészeti élet egyik legjellegzetesebb tartozéka ez az ősi hangszer, a sófár, amely még a nomád pásztorkodás korából ered: egyszerű kosszarv, amelyet megtisztítanak, hegyét levágják, és máris fújható. Rendkívül sok bibliai történet fűződik hozzá: a hagyomány szerint az első sófár annak a kosnak a szarvából készült, amelyet a Biblia szerint Ábrahám áldozott fel fia, Izsák helyett.

A sófár hangjai szinte végigkísérték a zsidó nép egész történetét. Ez a hangszer szólalt meg akkor, amikor csodálatos módon kivonultak Egyiptomból, a “szolgaság házából”, ez kísérte a Szináj hegyénél az Örökkévaló által adott Tízparancsolat szavait. A sófár hangjára omlottak össze Jerikó falai, mielőtt Izrael fiai elfoglalták volna, és a zsidó néphit szerint ez a hang jelzi majd a megváltás kezdetét, a Messiás eljövetelét.
Raj Tamás
(Részlet a „Zsidó tárgyak mûvészete” címû könyvbõl)

http://www.hhrf.org/nepujsag/07sep/7nu0913t.htm
http://www.bpi.hu/index.php?action=full ... tegory=299
http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=18312
2007. szeptember 14. 08:00
A teremtésre emlékeznek a zsidó újévkor
A zsinagógában áldást mondanak, majd megfújják a sófárt (ez eredetileg kosszarv, amely az Ábrahám által feláldozni kívánt fia helyett kapott kosra emlékeztet). A hagyomány szerint a sófár hangja hallatszott a sínai kinyilatkoztatás alkalmával, ez jelzi majd a Messiás eljövetelét,...


Az említett három esemény egyforma felépítésű kozmikus keresztek létrejöttéhez lett utalva:

-1810.02.23. 16:18 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:19,8°Vízöntő; -Uránusz oppozíció:19,3°Oroszlán; -Mars quadrat:24,3°Bika; -Szaturnusz oppozíció:28,1°Skorpió
- A Tóra szerint Ábrahám saját fiát Izsákot akarta égő áldozatként JHVH-nak feláldozni, de az éppen akkor kialakult kozmikus kereszt szellemének a sugallatára megváltoztatta a tervét...


-1335.10.15. 23:49 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:11,2°Mérleg; -Uránusz oppozíció:17,7°Kos; -Mars quadrat:10,8°Rák; -Szaturnusz oppozíció:13,4°Bak
(részleges-partiell napfogyatkozás!)
- Mózes úgymond szövetséget kötött a Sínai-hegyen JHVH-val.


1999.08.11. 12:09 UT (5759 Elul hónap újholdja)
Nap-Hold konjunkció:18,4°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:14,7°Vízöntő; -Mars quadrat:16,9°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:16,9°Bika
(teljes napfogyatkozás!)
- A Napbaöltözött Asszony (Apokaliptikus Asszony, Fekete Madonna) megszüli a gyermekét (Jelenések könyve 12,9-13).
- A holtak "első feltámadása" (Jelenések könyve 20,5).
- II. János Pál pápa szerint Európának az Úrral történt találkozása.
- Jézus "második eljövetele", ami valójában az ószövetségi messiásnak, Immánuelnek volt a születése (Ézsiás 7,10-14; 11,1-3; 66,7-8; Mikeás 5,1-2; Jelenések könyve 12,5).
- 1999 szeptember 27-én hétfőn Jeruzsálemben, a Tabernakulum ünnepének harmadik napján (Sukkoth 5760), reggel 9 órakor lerakták a 2. Templom (Salamon temploma feltehetőleg nem létezett) alapkövét.
- Potsdamban (Németország) a háború óta az első Rabbi-képző (Abraham Geiger Kolleg) alapkőletétele 1999 augusztus 11-én.
- Az asztrológiában, kabbalahban, hermetikus ismeretekben és a héber nyelvben is járatos Nostradamus, aki a Prieuré de Sion titkos társaságnak a tagja volt, szintén erre az égi eseményre hívta fel már évszázadokkal korábban a figyelmet (Centuriák X. 72.), ami a "rettegés nagy királyának", JHVH-kozmikus Krisztusnak kellett az eljövetelét eredményezze.


A feltételezett Ábrahám ószövetségi emberáltozatkísérlete óta még 13 ugyanilyen felépítésű kozmikus kereszt jött létre a Zodiákusban:

Bild

A bemutatott 14 azonos felépítésű kozmikus keresztet jelképezi az illuminátus piramis, aminek a csúcsa a végkifejlett, azaz az 1999.08.11-én realizálódott, napfogyatkozással hatásfokozott kozmikus kereszt. Ez a szabadkőműves Franklin Delano Roosevelt (USA elnöke: 1933.03.04.-1945.04.12.; a Skót Ritus 32. fokán volt beavatva) rendelete alapján került fel 1933-ban az US egy dollárra is.

Úgy tűnik első látásra, hogy a trombita, azaz a sófár hangja a fent bemutatott kozmikus keresztekkel volt úgymond kapcsolatban, ezért joggal lenne feltételezhető, hogy a Jelenések könyve 8,2-ben leírtak ("És láttam a hét angyalt, akik az Isten előtt álltak, és adatott azoknak hét trombita") ezen kozmikus keresztek némelyikére utalnak. Viszont a Józsué személyével fémjelzett Jerikó feltételezett elfoglalása alkalmával is sófárok fúvása kiséretében omlottak le az ószövetségi magyarázatok szerint Jerikó falai (Józsué 6,1-21), amivel kapcsolatosan nem jöhet szóba az említett egyforma felépítésű keresztfajta. Ebből az következne, hogy a sófár megfúvása történhet a Shem ha-Mephorash ("Isten 72 szelleme") más egyéb kozmikus forrásának létrejöttekor is, de az utóbbi esetben (Jerikó falainak a leomlásakor) nem az égből hangzott úgymond a sófár hangja, hanem az ostromlók fújták azokat...


A Jelenések könyve szerint ezer esztendő (Jelenések könyve 20,1-14) elmúltával (helyesebben 1089 év múlva) újra szabadjára lesz engedve egy rövid időre a gonosz, ami azonos lesz az "utolsó ítélettel", és a "holtak második feltámadásával" úgymond, és ezzel ér véget a bibliai "ezeréves béke":

3088.08.09. 02:28 UT
Nap-Hold konjunkció:18°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:18,4°Vízöntő; -Mars quadrat:25,3°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:20,6° Bika
(teljes napfogyatkozás!)


Ez a kozmikus kereszt ugyanolyan felépítésű és elhelyezkedésű volt a Zodiákusban, mint a korábban már bemutatott 1999.08.11-én realizálódott, napfogyatkozással hatásfokozott kozmikus kereszt.


Kidolgozása folyamatban van!
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 166
Registriert: So 26. Mai 2013, 07:45

von Anzeige » Mo 27. Mai 2013, 23:03

Anzeige
 

Zurück zu Shem ha-Mephorash

Wer ist online?

0 Mitglieder

cron