Jézus és Sabbatáj Cví párhuzama
A héber kabbala szerinti "Isten 72 szellemének" kozmikus forrásai

Jézus és Sabbatáj Cví párhuzama

Beitragvon Klaus Matefi » Mo 27. Mai 2013, 22:02

Klaus Matefi
Jézus és Sabbatáj Cví párhuzama
A sokat vitatott Sabbatáj Cví (1624 - 1676) messiási mivoltát soha nem ismerték el joggal az ószövetségi beavatottak ugyanúgy, mint a kínhalált halt Názáreti Jézus esetében sem. Az ószövetségi elképzelések kétféle messiást helyeztek kilátásba:

Link
Kép
Mashiach ben Josef (Messiás, József fia)

és

Kép
Mashiach ben David (Messiás, Dávid fia)

A két messiás egyáltalán nem azonos. Az Ószövetségben hívők számára az utóbbi (Immánuel) lett beígérve, az előbbi (Jézus) pedig a világ népei számára. A "végidőkre", azaz napjainkra betervezett messiásnak, Immánuelnek a születését a Jelenések könyve (12,1-13) is részletezi.

Ezekre a dolgokra azért tértem ki, mivel Sabbatáj Cví szerintem ugyanolyan égi konstelláció alatt látta meg a napvilágot, mint Jézus:

Jézus születése: i.e. 8. 02.10.
-7.02.10 12:11 UT +2.00 jeruzsálemi idő (3753. Adar 1.)
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:20,1°/20,1°/29,3°/27,8°/27,4°Vízöntő

Vénusz-Jupiter sextil
(9,2°)

Sabbatai Cví születése:
1624.08.14. 6:10 UT +2.00 Smyrna (Izmir)
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:21,6°/21,6°/22,8°/22,2°/17,5°Oroszlán
(5,3°)

Mind a két születési konstelláció a Shem ha-Mephoras ("Isten 72 szelleme") kozmikus forrásait felépítő égitesteknek az együttállásai (konjunkciói). Ez biztosította úgymond az ősi asztrológia szabályzói értelmében Jézus "bűntelenségét" születési lelki adottság gyanánt. Bővebben erről ITT. Ezzel kapcsolatosan megemlíteném Jiddu Krishnamurtit is, aki szintén ilyen konstelláció égisze alatt született.

Hivatalosan Sabbatáj Cví születését két évvel későbbre teszik, de aki a misztériumok titoktartásának a tényével tisztában van, az tudhatja, hogy ilyen személyek esetében nem adhatják meg érthető módon a valódi születési dátumot.

Link
Kép

Link
Kép

A zsidó misztika titkos tudományával foglalkozó kabbalisták egyes források szerint a héber időszámítás szerinti 5408. évre várták az Ószövetségben részletezett megváltás kezdetét. A későbbiekben meggyőződhetünk arról, hogy valójában az 5409. évről kellett szó legyen, ami i.sz. 1648.09.18-tól 1649.09.06-ig tartott.
Sabbatáj Cví ebben az időszakban nyilvánította ki magát messiásnak:

http://www.kislexikon.hu/sabbatai_cevi.html
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb ... 08905.html
A PALLAS NAGY LEXIKONA
Sabbatai Cevi
1648-ban, mely esztendőre a zsidó miszticizmus amúgy is kilátásra helyezte a Megváltó jövetelét, mint messiás lépett fel.
Szülővárosa rabbi-kollégiuma e miatt átok alá fogta, mire Szalonikibe s onnét, szintén a rabbik által kiüldözve, Moreába, majd Kairóba, azután Jeruzsálembe ment, hol nagy feltünést keltett. Magában Jeruzsálemben nem tarthatta magát, de Kis-Ázsia egyéb városaiban, kivált szülővárosában, már mint messiást üdvözölte a fanatizált zsidó tömeg.
A török hatóságok végre nem nézhették tétlenül az egyre növekvő mozgalmat; S.-t Konstantinápolyba idézték, hol midőn partra szállt, a nagyvezér parncsára vasra verték és Abidosz várába elzárták, mi azonban korántsem józanította ki rajongó hiveit (1666).
Erre IV. Mohammed maga elé hozatta Drinápolyba, hol tudtára adták, hogy válasszon a halál és a turbán közt, mire az iszlámra tért és mint Mehemed effendi a szultán ajtónállójának kineveztetett.
Áttérésének hirére hiveinek egy része kiábrándult, sokan közülök azonban még mindig hittek benne, minthogy levelei, valamint prófétái által azzal biztatta őket, hogy áttérése csak szinleges s a megváltás művének egy előre meghatározott, szükséges kelléke. A török kormány, mely ennek neszét vette, Albániába száműzte, hol Dulcignóban meghalt. Az általa keltett mozgalom még halálával sem ért véget. Magyarországon egy Mardokáj (l. o.) nevü kismartoni zsidó toborzott hiveket S. kultuszának, mely hazánkban, Cseh-, Morva- és Lengyelországban, bár a rabbik által átokkal sujtva és üldözve, még e század elején is virágzott titokban;

http://irodalom.elte.hu/ezredveg/0501/05014.html
Magyar szempontból is fontos személy volt Sabbatáj Cví (1626, Izmir-1676) álmessiásnak számító zsidó vallásreformer, a dönme (török 'megtért', 'az iszlámtól elfordult') törökországi zsidó szekta alapítója. Sabbatáj Cví 1648-ban Szalonikiben kiáltotta ki magát messiásnak, s a zsidóság körében számos követõje akadt szerte Európában és az Oszmán Birodalom területén (többek között, Budán is).

http://www.hebraisztika.hu/attachments/00000059.pdf
ELTE BTK Asssziriológiai és Hebraisztikai Tanszék
/ MTA Judaisztikai Kutatóközpont
2005/06, I. (ıszi) félév
Bevezetés a zsidó kultúrába
Komoróczy Géza
Válságok, modernizáció a zsidó kultúrában
05/11/15
(5. old.) Sabbetaj Cvi megszerezte a szefárdi rabbi (hákhám) címet. Elmélyedt a kabbalában, amely – R. Jichak Luria, R. Hajjim Vital
tanítása nyomán – az egész zsidó hagyomány megújítását ígérte.
Bohdan Chmielnicki atamán kozákjainak kelet-európai tömegmészárlásai (1848–1856) hatása alatt az Örökkévalóra hivatkozva hirdetni kezdte, hogy hamarosan eljön a végső idő. Harmadik feleségeként magához vett egy
Livornóban élő lengyelországi (askenázi) menekült leányt (Sára), aki magát a messiás menyasszonyának nevezte, és aki addig – a végső időkhöz fűződő kifordult világ képzetek nyomán – tisztátalan életet élt. A kabbalisták korábbi számításai szerint a messiás eljövetelének időpontja
1648,46 a keresztény misztikusok szerint 1666. Sabbetaj 1648-ban Szmirnában szűk körben kijelentette, hogy ő a messiás.
A zsidó község elűzte Szmirnából, ezután éveken át járta a Balkán zsidó községeit, majd eljutott Konstantinápolyba, Jeruzsálembe, Kairóba. Zaklatott személyisége
(cyclothymia / mániákus depresszió) rendezést (tikkun) / lelki békét keresett. 1665-ben Gázában találkozott a nála fiatalabb Nátánnal (Nátán Azzati), aki meggyőzte őt, hogy éppen ő a zsidók által várt felkent (messiás). Nátán látomása nyomán 1665 májusában, savuot ünnepén először rabbik, majd a többi gázai zsidó körében mint a messiás a nyilvánosság elé lépett. Az egész diaszporából küldöttek keresték fel. Nátán Európa minden zsidó községéhez elküldte követeit (saliah), és leveleket írt, hirdetve, hogy a messiás megjelent. A fogságból Erec Jiszraélbe hívott minden zsidót. A messiás híre hihetetlen izgalmat váltott ki a diaszpora zsidóságában.

Werner Keller: Und wurden zerstreut unter alle Völker (1966) ISBN 3-426-04570-2
(S.376-377) Gerade auf jenes verhängnisvolle Jahr - das Jahr 1648 - das Jahr 408 des sechsten Jahrtausend nach jüdischer Zeitrechnung - aber war aus vielfachen Berechnungen der Kabbalisten der Anbruch der Zeit der Wunder festgesetzt worden.

Im Jahre 1648, das die Kunde von dem großen Morden in Polen brachte, entschloß sich Sabbatai Zewi zu einer Manifestation von unerhörten Vermessenheit.
Mitten im Gottesdienst ruft er in der Synagoge den "Schem ha-m´forasch" den vollen Namen Gottes, in die Versammlung der Beter. Niemand, nur der Hohepriester zu der Zeit, da noch der Tempel stand, durfte es wagen, diesen Namen auszusprechen - und am Ende der Zeiten wird es der Messias tun. Entsetzt über solche Verwegenheit schrecken die Rabbinen von Smyrna zurück. Joseph Iskapa, einst Sabbatais Lehrer, schleudert den Bann gegen den Frevler, der seine Haimatstatt verlassen muß.
--Werner Keller: És szét lettek szórva minden nép között (1966) ISBN 3-426-04570-2
(376-377. old) Éppen erre a végzetes 1648. évre - 408. éve a hatodik évezrednek a zsidó idöszámítás szerint - volt a kabbalisták sokszoros számításai alapján a csoda idejének a kezdete megállapítva.

1648-ban hír érkezett nagy gyilkolásról Lengyelországból, Sabbatai Zewi elhatározta magát egy felháborító kinyilatkoztatásra.
A zsinagógában az istentisztelet közepén Shem ha Mephorash-t kiáltotta, Isten teljes nevét az imádkozó gyülekezethez. Senki, csak a főpap kockáztathatta meg ezt a nevet kiejteni amikor még a Templom állt, - és az idők végén fogja ezt a messiás tenni. Megrémülve ijedtek vissza az ilyen vakmerőségtől Smyrna rabbijai. Sabbatai egykori tanára, Joseph Iskapa átkot röpített az Istenkáromlóra, aki el kellett hagyja a szülővárosát.
]
--

http://www.hagalil.com/israel/geschicht ... tina-4.htm
Die Sehnsucht nach Zion und der Geulah
Im Jahre 1648 war die Not der europäischen Gemeinden so groß, dass die Aufbringung von Geldern für Palästina stockte. Eine unbeschreibliche Verzweiflung bemächtigte sich der Juden in Palästina.
Sabbatáj Zewi (Schabtaj Zwi) fand hier einen günstigen Boden für seine messianischen Schwärmereien. Zwei Jahre lang (1663-1665) hielt er die Bevölkerung Jerusalems in Atem, bis die Rabbiner über ihn den Bann verhängten und den Zauber lösten.
--A sóvárgás Ción és a megváltás után
1648-ban olyan nagy volt a szorongatott helyzete az európai hitközségeknek, hogy a Palestina részére megállt a pénzek előteremtése.
Sabbatáj Cví itt egy kedvező talajra talált a messiási rajongásai részére. Két éven keresztül (1663-1665) tartotta lélegzetelállító helyzetben Jeruzsálem lakosságát, míg a rabbik megátkozták őt és a feloldódott a varázs.
--

http://www.kimizion.org/5760/ktz60.html
DAS ZENTRUM FÜR JÜDISCHE STUDIEN IN ISRAEL
Rav Schlomo Aviner
Oberrabbiner von Bet El und Rosch Jeschiwa von "Ateret Kohanim" in der Jerusalemer Altstadt
Im Jahre 5408 [1648] hatten wir große Probleme, die Pogrome des Kosaken Chmielnizki; seine Banden massakrierten hunderttausende Juden. "Wenn du ein Zeitalter siehst, über das die Leiden sich wie ein Strom ergießen, so hoffe auf ihn" (Sanhedrin 98a). Damals verbreitete sich das Gerücht, daß die Erlösung noch in jenem Jahr erfolgen werde. Dazu fand man einen Hinweis im Sohar im "verborgenen Midrasch": "In diesem Joweljahr wird jedermann zu seinem Erbsitz zurückkehren, wenn sich 'diesem' vollendigt, das heißt 5408, wird jedermann zu seinem Erbsitz zurückkehren" [5408 ist der Zahlenwert der hebräischen Buchstaben von 'diesem'].

http://www.eslam.de/begriffe/s/schabbtai_zvi.htm
Enzyklopädie des Islam
Schabbtai Zvi, zuweilen Schabbtai Zvi, Sabbatai Zewi oder Schabbatai Zwi geschrieben, war ein Gelehrter des Judentum, der später unter mysteriösen Umständen den Islam angenommen haben soll, nachdem er als selbsterklärter Messias Unruhe gestiftet hat.

Um 1648 soll er angefangen haben, seinen Freunden zu erzählen, er sei selbst ein Prophet, worauf er nach 1651 aus der jüdischen Gemeinde ausgeschlossen wurde und Smyrna verlassen hat.

http://www.archive.org/stream/MN40099uc ... 5_djvu.txt
JOSEF KASTEIN: SABBATAI ZEWI , DER MESSIAS VON ISMIR (1930)
ERNST ROWOHLT VERLAG • BERLIN

Der Sohar verkündet: im nächsten Jahrtausend, nach Ablauf von 408 Jahren, werden alle Bewohner der Unterwelt zu neuem Leben erweckt werden. Das Jahrtausend, das hier gemeint ist, ist das fünfte der jüdischen Zeitrechnung. Es geht also um das Jahr 5408, und das entspricht dem Jahre 1648 der christlichen Zeitrechnung.

Wenn der Sohar sagt: in diesem Jahre, so legt er auf das Wort »dieses« besonderes Gewicht. Man muß nachspüren. »Dieses« heißt im Hebräischen ha'soth. Der Zahlwert beträgt 5408. Das eben bedeutet das Jahr 1648 der gegenwärtigen Zeit. Es geht um die Tage der allernächsten Zukunft. Nach der Auslegung der Weisen wird im Jahre 5408 der Messias selbst erscheinen.


Zehn Jahre später, 1648, wird ein zweiter Versuch gemacht, besser vorbereitet und organisiert, mit einem Hetman an der Spitze, dem persönlich erfahrenes Unrecht die auf Befreiung gerichtete Leidenschaft
stärkt: Bogdan Chmelnicky, kurz Chmel genannt. Er hat ein Programm, zu dessen Durchführung er zum heiligen Krieg aufruft . Er erstrebt Ausbreitung
des rechten Glaubens, Freiheit der Kosaken und Vernichtung von Panen und Juden. Die ehemaligen Feinde, die Krimer Tataren, werden seine Bundesgenossen.

Die Vorgänge in Polen gaben dem latenten Messianismus nur eine schaurige Aktualität. Aber auch der latente Messianismus war zu jener
Zeit mit ungewöhnlicher Spannung geladen. Man befand sich doch in dem Jahre, das nach vielen Arten der Auslegung, aus vielen Quellen der geheimnisvollen Ausdeutung als das messianische Jahr errkannt und berechnet war; 1648. Die Tage des Messias sollten doch anbrechen! Und was war statt dessen geschehen? Es klagt der Krakauer Rabbiner Lippman Heller in der Vorrede zu einer Elegie: »Im Jahre 408 (1648), dem wir alle als einem Garten göttlicher Pracht, als der Zeit der Rückkehr Israels in seine Heimat entgegen sahen, wurde mein Blut in Strömen vergossen.
« Der Posener Rabbiner Scheftel Horowitz fragt in Empörung und Erschütterung seinen Gott, ob er es etwa mit Absicht habe geschehen lassen, daß das größte Gemetzel sich im Monat Siwan zugetragen habe, in eben jenem Monat, in dem die Juden die Thora empfangen haben. Auch er klagt um die Verheißung: »Im Jahre 408, da ich meine Freiheit wieder zu erlangen hoffte, taten sich die Missetäter zusammen, um Dein Volk auszurotten.«

Auf das Titelblatt seiner Chronik Je wen Mezula, der tiefste Abgrund, schreibt Nathan Hannover die Worte: Bi* schnath biathha'moschiach, im Jahre der Ankunft des Messias. Und er entdeckt, daß der Name des großen Peinigers Chmel nur eine Abkürzung ist für die Worte: Cheble moschiach jabo le'olam, Geburtswehen der Welt, die den Messias gebärt. Und Cheble moschiach ist das, wovon die jüdische Mystik schon seit langem zu berichten weiß, und wenn es andere nicht entdeckt haben, so enthüllt es jetzt Rabbi Ephraim aus Wreschen: dieses Wort hat den Zahl wert des Jahres 1648. So wollen sie mit allen Fasern ihrer Seele den Messias.

Während er sie Schritt für Schritt leitet, ihm zu vertrauen und ihm dereinst das noch Verhüllte zu glauben, gangelt er gleichzeitig sich selbst an seiner übergroßen Bereitschaft, sich als Messias anrufen zu lassen. Bald ist da keine Grenze mehr zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Für ihn steht schon alles Kommende so fest, daß man es getrost vorweg nehmen darf.
Er ist wie ein Mensch, der schon heute über einen Gegenstandverfügt, den man ihm selbst morgen erst schenken soll. Er glaubt, daß er es darf. Sein Vertrauen zu dem, was er erwartet, ist blind. Daß er aber ungewöhnliche Verantwortung auf sich lädt, bedenkt er nicht. Aus solcher Haltung wächst der Verbrecher aus Unterlassung, nicht aus Tat. - So muß es kommen, daß er sich eines Tages, noch im AblauF des Jahres 1648, seinen engsten Freunden nach vielen Andeutungen und geheimnisvollen Auslegungen als Messias bekennt. Und Schweigen verlangt.

DAS JAHR 1648, DAS JAHR DER MESSIANISCHEN VERheißung, geht seinem Ende zu. Von den vier Enden der Welt her wächst in einem Volke die Bereitschaft und die Vorbereitung. Aber es geschieht nichts, was sich als Erhörung und Erfüllung deuten läßt. Kein Anzeichen läßt sich wahrnehmen. Es weiß niemand, daß zu dieser Zeit sich in Ismir ein junger Kabbaiist von 22 Jahren seinen engsten Freunden als Messias bekannt hat.
Die Spannung ist straff bis zum Zerreißen.

Auch Sabbatai bewegt sich an der äußersten Grenze zwischen Erwartung und Ausgeliefertsein an die Bilder seiner Vorstellungen. Wenn jetzt noch einige Wochen vergehen, dann hat das Schicksal alle Erwartungen und Verheißungen Lügen gestraft. Dann bricht mit dem Ablauf des Jahres alle Sicherheit des Glaubens zusammen. Das ist so unvorstellbar, daß es schlechthin nicht sein darf. Da der Messias verheißen ist, muß er kommen. Und da nirgends in der Welt einer aufsteht und sagt: »Ich bin es«, so geht es immer wieder ihn selbst an, ist er immer wieder von neuem und jetzt dringender als je vor die Frage gestellt: »Wenn nicht ich, wer sonst.« Möglich, daß ein anderer als er berufen ist. Aber er bekennt sich nicht. Warum nicht? Fehlt es ihm an der letzten Bestätigung von oben? Dann wird jener vermeinte andere wohl nicht der wahre Messias sein.
Dann bleibt es doch wohl bei ihm haften, bei Sabbatai Zewi .

Im November 1648, als Jan Kasimir, der Kardinal und Primas von Gnesen, als Nachfolger Wladimirs IV. zum König von Polen gewählt worden war, hatte er Friedensverhandlungen mit Chmelnicky eingeleitet, und das Gemetzel hatte für kurze Zeit geruht. Dann begann es im Sommer 1649 von neuem.

1624 prophezeit zu Oppenheim in der Pfalz der Sekretär Philippus Ziegler, daß in Holland ein Messias aus dem Stämme David geboren werden würde. HansiSeyl von Gerlingen erklärt 1648,
ihm sei ein Engel des Herrn erschienen und habe ihm die Verwüstung des Landes Württemberg durch das Schwert des Türken, durch Pestilenz und Seuchen angezeigt.

Das vom Sohar als das Jahr der Erlösung verkündete 1648.

http://www.jewishencyclopedia.com/artic ... b-mordecai
Jewish Encyclopedia (1906)
Shabbethai Zebi
Apart from this general Messianic theory, there was another computation, based on a presumably interpolated passage in the Zohar and particularly popular among the Jews, according to which the year 1648 was to be the year of Israel's redemption by the Messiah. All these things so worked on the bewildered mind of Shabbethai as to lead him to conceive and partly carry out a plan which was of the gravest consequences for the whole of Jewry and whose effects are felt even at the present time: he decided to assume the rôle of the expected Messiah. Though only twenty-two years old, he dared (in the ominous year 1648) to reveal himself at Smyrna to a band of followers (whom he had won over through his cabalistic knowledge, his attractive appearance and personality, and his strange actions) as the true Messianic redeemer designated by God to overthrow the governments of the nations and to restore Israel to Jerusalem. His mode of revealing his mission was the pronouncing of the Tetragrammaton in Hebrew, an act which was allowed only to the high priest in the Sanctuary on the Day of Atonement. This was of great significance to those acquainted with rabbinical and especially cabalistic literature. However, Shabbethai's authority at the age of twenty-two did not reach far enough to gain for him many adherents. Among the first of these to whom he revealed his Messiahship in the foregoing manner were Isaac Silveyra and Moses Pinheiro, the latter a brother-in-law of the Italian rabbi and cabalist Joseph Ergas. Shabbethai remained for several years at Smyrna, leading a pious, mystic life, and causing in the community many bickerings, the details of which are not known. The college of rabbis having at their head his teacher, Joseph Escapa, watched Shabbethai closely; and when his Messianic pretensions becametoo bold they put him and his followers under the ban.

Hogy mi oka lehetett éppen ekkorra időzítenie a messiási mivoltának a nyilvánosságrahozatalát?
Erre az akkori égi események adhatnak kizárólagosan egyértelmű és félremagyarázhatatlan választ:

1648.11.30. 6:19 UT
Nap-Uránusz
-Neptunusz konjunkció:8,8°/9,3°/12,4°Nyilas; -Hold-Szaturnusz-Plútó oppozíció:8,8°/12,9°/14,6°Iker; -Mars quadrat:5,8°Szűz
(7,1°/8,8°)
(részleges-partiell holdfogyatkozás)

1649.02.27. 01:15 UT (5409 Adar 15. Susán-Purim)
Nap-Hold oppozíció:8,9°Halak/Szűz; -Mars konjunkció:6,7°Szűz; -Szaturnusz
-Plútó quadrat:9,5°/13,5°Iker; -Uránusz-Neptunusz oppozíció:13,3°/14,9°Nyilas
(6,6°/8,2°)

Ezeket a kozmikus kereszteket Jézus kínhalálakor realizálódott kozmikus kereszthez hasonlóan a Shem ha-Mephoras ("Isten 72 szelleme") kozmikus forrásait felépítő égitestek alkották, a szintén negatív hatásúnak számító Neptunusz és a Plútó planéták részvételével:

Jézus keresztre feszítése
25.04.01. 22:19 UT +2.00 Jeruzsálem, Vasárnap (3785.Nisan 14/15. - Peszách ünnepe!)
Nap-Mars-Szaturnusz konjunkció:9,8°/10,8°/4°Kos; -Hold oppozíció:9,8°Mérleg; -Uránusz quadrat:9,7°Rák;
-Neptunusz-Plútó oppozíció:12,9°/9°Bak
(6,8°)

Közük lett volna ezeknek az égi kontellációknak ahhoz, hogy éppen erre az időre fejeződött be a harmincéves háború (1618.05.23. - 1648.10.24.) a vesztfáliai béke megkötésével (1648.10.24.), amiben utalás történt az 1624. évre is?

http://www.lexikon.katolikus.hu/V/veszt ... %A9ke.html
Magyar Katolikus Lexikon
vesztfáliai béke, 1648: a →harmincéves háborút (1618–48) bezáró béke.
A ~ben elhatározták, hogy az alattvalók vallását a fejed-ek határozzák meg, de az 1624 előtti állapothoz nem nyúlhatnak hozzá. A cs. kijelentette, hogy ezt a pontot Sziléziát kivéve nem tartja magára nézve kötelezőnek, Württemberg, Baden és Pfalz számára pedig az 1618. évet jelölték meg határévként. A fejed-ek pénzt verhetnek, katonaságot tarthatnak, de a birod. ellen külső hatalommal nem szövetkezhetnek. – A ~t a háborúzásba belefáradt és békére vágyó III. Ferdinánd cs. a pápa, X. Ince (ur. 1644–55) tiltakozása ellenére fogadta el.

Vajon a kozák-lengyel háború miért éppen ezidőtájt szünetelt?

http://www.archive.org/stream/MN40099uc ... 5_djvu.txt
JOSEF KASTEIN : SABBATAI ZEWI , DER MESSIAS VON ISMIR (1930)
ERNST ROWOHLT VERLAG • BERLIN
Im November 1648, als Jan Kasimir, der Kardinal und Primas von Gnesen, als Nachfolger Wladimirs IV. zum König von Polen gewählt worden war, hatte er Friedensverhandlungen mit Chmelnicky eingeleitet, und das Gemetzel hatte für kurze Zeit geruht. Dann begann es im Sommer 1649 von neuem.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Koz%C3%A1k ... E2%80%9354)
Kozák–lengyel háború (1648–54)
Október 24-én (*1648) összeült a királyválasztó szejm, amelyen kozák követek is részt vettek. Hmelnickij egy, a szenátoroknak címzett levelében kifejtette, hogy csakis János Kázmér királyságát hajlandó elismerni, amennyiben más jelöltek választanak, tovább folytatja harcát. November 17-én a szejm megválasztotta János Kázmért, a kozákok lelkesedéssel fogadták a döntést. A lengyelek részéről ígéretet kapott Hmelnickij, hogy a következő szejm napirendre tűzi a privilégiumaik kiszélesítésének kérdését.[27]

1648 decemberében a hetman Kijevbe vonult szinte „győzelmi menetben”, ahol a kijeviek Mózesként fogadták őt. A fellelkesült légkörben megváltoztak Hmelnickij tervei. A lengyel meghatalmazottakkal 1649. március 6-án egy provizórikus egyezményt kötött, melynek szinte minden feltételét a hetman diktálta. Az ukrán „állam” határait a kijevi vajdaság területével egyenlőnek rögzítették. Az egyezmény tartalmazta az ortodox egyház elsőbbségét, a görög katolicizmus eltörlését és a lajstromozás elhalasztását is. Ezeken felül Hmelnickij eltávolíttatta tisztségéből Wiśniowieckit. A neves ukrán történész Holobuckij szerint az így létrejött ténylegesen független Ukrajnát, melynek élén a hetman és a kozák sztarsina áll, joggal nevezhetjük hetmanságnak.

1649 tavaszán a lengyelek támadást indítottak a kozákok ellen. 25 ezres főseregük maga a király, János Kázmér vezetésével Volhínián keresztül, a Wiśniowecki vezette 15 ezer fős sereg Galícián át vonult Hmelnickij ellen.

Véletlennek nevezhető-e az, hogy az angol királyság megdöntésére irányult polgári forradalom Cromwell (1599 - 1658) vezetése alatt szintén ezekben az időkben fejeződött be, Anglia és Skócia királyának, I. Károlynak (1600 - 1649.01.30.) a kivégzése is ekkorra lett időzítve?
Ugyanazen a napon betiltották a Lordok Házát és a királyságot, és kezdetét vette a Cromwell-féle katonai diktatúra "köztársaság" címszó alatt.

Az alábbi idézetek közül az első szerint magát Cromwellt is messianisztikus elképzelések és célok motiválták:

Graetz, Heinrich: Geschichte der Juden
4. Kapitel. Ansiedelung der Juden in England und Manasse Ben-Israel. (1655-57.)
Solche apokalyptische Schwärmereien fanden in Manasse Ben-Israels Herzen eine widerhallende Saite, Erwartete doch auch er, [84] wenn auch nicht das tausendjährige Reich der Heiligenherrschaft, so doch, nach kabbalistischer Verkündigung, das baldige Eintreffen der Messiaszeit. Der Sohar, das auch von ihm als göttlich verehrte Buch, sagte mit unzweideutigen Worten, daß die Gnadenzeit für Israel ganz bestimmt mit dem Jahre 5408 der Welt (1648) anfangen werde7.

Unter den Puritanern gab es daher ernstliche Bewunderer des »Volkes Gottes«, und Cromwell gehörte auch dazu. Es schien ihnen ein staunenswertes Wunder, daß dieses Volk, welches Gott durch große Gnade und harte Züchtigung so sehr ausgezeichnet hat, daß dieses Volk, oder ein Rest desselben, noch existierte. Der Wunsch regte sich in ihrem biblisch gestimmten Herzen, dieses lebendige, wandelnde Wunder, Juden, mit eigenen Augen zu sehen, es in die, in England zu errichtende, Gottesgemeinde hineinzuziehen und ihr damit gewissermaßen das Siegel aufzudrücken. Bezeichnend für die Gefühle, welche die Puritaner gegen die Juden hegten, ist die Äußerung Oliver Cromwells: »Groß ist mein Mitleiden mit diesem armen Volke (der Juden), welches Gott erwählt und dem er sein Gesetz gegeben hat; Jesus verwerfen sie, weil sie ihn nicht als Messias anerkennen«12. Cromwell träumte von einer Versöhnung des alten und neuen Testamentes, von einer innigen Verbindung des jüdischen Gottesvolkes und der englisch-puritanischen Gottesgemeinde. – Andere Puritaner hatten sich aber so sehr in das alte Testament hineingelesen, daß das neue ihnen vollständig entschwunden war. Besonders die Schwärmer für die fünfte Monarchie oder das tausendjährige Reich der Heiligen, welche sich in Cromwells Heer und unter den Parlamentsmitgliedern befanden, wiesen dem jüdischen Volke eine glänzende Stelle in dem erwarteten tausendjährigen Reiche zu. Ein puritanischer Prediger, Nathanael Holmes (Homesius), wünschte geradezu nach dem Buchstaben mancher Prophetenverse der Knecht Israels zu werden, und ihm auf den Knieen zu dienen13. Je mehr die Spannung in England durch die Gefangennehmung des Königs, durch die Spaltung zwischen dem presbyterianischen langen Parlamente und dem puritanischen Heere, durch den Bürgerkrieg, endlich durch die Hinrichtung des Königs Karl I. und die Konstituierung Englands zu einer Republik zunahm, desto mehr erhielten das öffentliche Leben und die Kirchenpredigten einen sozusagen israelitischen Anstrich. Es fehlte nur noch, daß die Parlamentsredner hebräisch sprachen, so hätte man sich nach Judäa versetzt glauben können. Ein Schriftsteller schlug geradezu vor, den Sabbat statt des Sonntags zum Ruhetag zu erwählen und wies in einer Schrift die Heiligkeit dieses Tages und die Verpflichtung der Engländer ihn zu feiern nach (Anfang 1649). Das [88] Parlament verurteilte zwar diese Schrift als ketzerisch, skandalös und profan zum Verbrennen und Drucker wie Verfasser zur Strafe14. Aber dadurch wurde die israelitische Stimmung bei den Puritanern und namentlich den Levellern (Ultrarepublikanern) nicht unterdrückt. Manche hatten gewünscht, daß die Staatsgesetze die Thora geradezu zur Norm für England erklären sollten15.

Mit pochendem Herzen folgte Manasse Ben-Israel diesen Vorgängen auf der britischen Insel, welche die baldige Verherrlichung Israels in nebelhafter Nähe verhießen. Sollten diese Stimmen nicht die Nähe des Messiasreiches verkünden? Er hoffte es und entwickelte eine fieberhafte Tätigkeit, um diese Zeit herbeiführen zu helfen. Er hegte dabei einen eigentümlich schwärmerischen Gedankengang. Der Messias könne nicht eher erscheinen, ehe sich nicht die Strafe für Israel vollzogen habe, daß es von einem Ende der Erde bis zum andern zerstreut sein werde. Nun lebten damals keine Juden in England. Es müßte daher daran gearbeitet werden, den Juden die Erlaubnis zum Wohnen in England zu erwirken, damit bei der Ankunft des Messias dieses Hindernis beseitigt sei. Er setzte sich daher mit einigen angesehenen Personen in Verbindung, welche ihm versicherten, daß »die Gemüter der Menschen in jener Zeit den Juden günstig wären und daß sie den Engländern angenehm und willkommen sein würden«. Was ihn besonders zu freudigem Hoffen berechtigte, war eine Schutzschrift unter dem Namen eines einflußreichen Christen, Edward Nikolas, ehemaligen Sekretärs im Parlamente16: »Für die edle Nation der Juden und die Söhne Israels«17 In dieser Schrift, [89] welche der Verfasser dem langen Parlamente gewidmet hat, werden die Juden durchweg als das auserwählte Volk Gottes mit einer Zärtlichkeit behandelt, woran sie bis dahin gar nicht gewöhnt waren. Er hielt es daher zum Schluß für nötig zu beteuern, daß er sie nicht auf Betrieb der Juden, sondern aus Liebe zu Gott und seinem Vaterlande geschrieben habe. Die Meinung des Apologeten war, die gehäuften Leiden, über England durch den Religions- und Bürgerkrieg hereingebrochen, seien eine gerechte Strafe dafür, daß die Engländer die Heiligen und Lieblinge Gottes, d.h. die Juden, verfolgt hätten, und es sei eine dringende Mahnung, diese große Sünde durch Zulassung und brüderliche Behandlung derselben wieder gut zu machen. Die Bevorzugung und Auserwähltheit Israels belegt der Verfasser mit zahlreichen Bibelversen. Er beruft sich auf einen Prediger, welcher im Parlamente geäußert hat, anknüpfend an den Vers: »Rühret meine Gesalbten nicht an und mißhandelt nicht meine Propheten«, daß das Wohl und Wehe der Welt von der guten oder schlechten Behandlung des Gottesvolkes abhänge. Gott habe dieses Volk vermöge seines geheimen Ratschlusses bis auf den heutigen Tag erhalten, und eine glorreiche Zukunft sei ihm vorbehalten. »Daher ist es unsere Pflicht, alles mögliche aufzubieten, um die Juden zu begünstigen, zu trösten, soweit es angeht, ihnen Genugtuung für ihr unschuldiges Blut zu geben, das in diesem Reiche vergossen wurde, und sie mit uns in Freundschaft und Verkehr zu einigen.« Diese Schrift nimmt auch die Juden gegen die Beschuldigung in Schutz, Jesum gekreuzigt zu haben. Jesu Tod sei nur auf Betrieb der Synhedristen und nicht des Volkes erfolgt. Mit den eindringlichsten Worten legt sie den Engländern ans Herz, »die betrübten und unglücklichen Juden zu trösten«. Am meisten würden wohl der Papst und seine Anhänger über die brüderliche Behandlung der Juden empört sein, sie, welche noch immer Grausamkeiten und Demütigungen über das Volk Gottes verhängten. Die Päpste zwängen die Juden ein Schandzeichen zu tragen und die Katholiken jede Berührung mit ihnen zu vermeiden, weil die Juden Götzen und heidnischen Kultus verabscheuten.

Diese mehr als judenfreundliche, geradezu judenverherrlichende [90] Schrift machte das größte Aufsehen in England und Holland. Manasse Ben-Israel war entzückt davon, er glaubte dem Ziele nahe zu sein, zumal ihm sein Freund Holmes gleich darauf schrieb, er selbst bereite eine Schrift über das tausendjährige Reich vor, worin er die hohe Bedeutung der Juden für die einstige Gestaltung der Zukunft hervorheben werde18. Manasse Ben-Israel machte sich sogleich ans Werk, dieses Ziel seinerseits herbeizuführen. Er wie die christlichen Mystiker in England trug jedoch eine Sorge im Herzen, was denn aus den verschollenen Zehnstämmen, die der assyrische König Salmanassar verbannt habe, geworden sei? Eine Wiederherstellung des jüdischen Reiches ohne diese Zehnstämme schien unmöglich, ja die Beglaubigung der prophetischen Verheißungen war davon bedingt. Die Vereinigung von Juda und Israel, welche manche Propheten so eindringlich verkündet hätten, bliebe unerfüllt, wenn die Zehnstämme untergegangen sein sollten. Manasse lag also unendlich viel daran, das Vorhandensein derselben irgendwo nachweisen zu können.

Unter diesem Eindruck der Nachrichten von den neuen Greueltaten der Inquisition gegen die Juden schrieb Manasse Ben-Israel seine »Hoffnung Israels«. Man fühlt beim Lesen noch den Schmerz nachzittern. In der Tat, wenn Märtyrer die Wahrheit und Haltbarkeit der Sache, für die sie geblutet haben, beweisen könnten, so brauchte das Judentum keinen weiteren Beweis. Denn kein Volk und keine Religion der Erde hat deren so viele und so standhafte geliefert. Manasse bediente sich dieses Beweises, um die Schlußfolgerung daraus zu ziehen, daß wie die gehäuften Leiden sich auch die so fest verheißene Erlösung und Wiedergeburt des Gottesvolkes erfüllen werde. Diese Abhandlung über das Vorhandensein der Zehnstämme und die daran geknüpfte Hoffnung überreichte er in lateinischer Sprache28 einer hochgestellten [96] und gelehrten Persönlichkeit in England, um sie dem unter Cromwells Einfluß stehenden Parlamente und dem Staatsrate vorzulegen. In einem Begleitschreiben setzte Manasse dem Parlamente seine Lieblingsschrulle auseinander, daß der Rückkehr der Juden ins Stammland – wozu die Zeit doch so nahe sei – ihre allgemeine Zerstreuung vorangehen müsse. Die Zerstreuung soll nach den Worten der Schrift von einem Ende der Erde bis zum andern stattfinden, darunter sei die Insel England zu verstehen, welche im äußersten Norden der bewohnten Welt liege. Da aber seit mehr denn 300 Jahren keine Juden in England wohnen, so knüpft er daran die Bitte, der Staatsrat und das Parlament möchten den Juden die Erlaubnis erteilen, nach England überzusiedeln, dort freie Religionsübung halten und Synagogen bauen zu dürfen (1650)29. Aus seinen messianischen Hoffnungen machte Manasse kein Hehl, weil er darauf rechnete und rechnen durfte, daß die »Heiligen« oder die Puritaner selbst das »Einsammeln des Gottesvolkes« in seiner Urheimat wünschten und zu helfen und zu fördern geneigt waren. Er deutete auch in seinem Schreiben an, daß er entschlossen sei, nach England zu kommen, um die Angelegenheit der Übersiedlung der Juden persönlich zu betreiben.

Manasse Ben-Israel hatte sich nicht verrechnet. Sein Gesuch und seine Widmungsschrift wurden vom Parlamente günstig aufgenommen. Lord Middlesex, wahrscheinlich der Vermittler, sandte ihm ein Dankschreiben zu, mit der Überschrift: »Meinem teuren Bruder, dem hebräischen Philosophen Manasse Ben-Israel.« Auch ein Paß zur Reise nach England wurde ihm zugeschickt. Der englische Gesandte in Holland, Lord Oliver Saint-John, ein Verwandter Cromwells, zeigte ihm an, er wolle die Amsterdamer Synagoge besuchen, und gab wahrscheinlich im Auftrage Cromwells, zu verstehen, daß England geneigt sei, die langgehegten Wünsche der Juden zu befriedigen. Manasse sorgte daher dafür, daß er im Bethause mit Jubel, Musik und Hymnen (vor Aug. 1651) empfangen wurde30.

Cromwell hatte ein neues Parlament zusammenberufen, das sogenannte kurze, oder Barebone-Parlament, welches aus lauter Heiligen, d.h. puritanischen Predigern, biblisch gesinnten Offizieren und Schwärmern für das messianische tausendjährige Reich, zusammengesetzt war. Welche Vorliebe manche von Cromwells Offizieren für die altjüdische Ordnung hatten, erweist sich aus dem Umstande, daß sie ihm alles Ernstes vorschlugen, den Staatsrat aus 70 Mitgliedern zu erwählen, nach der Zahl der jüdischen Synhedristen32. Im Parlamente saß der Obergeneral Thomas Harrison, ein Wiedertäufer, welcher mit seiner Partei das mosaische Gesetz für England eingeführt wissen wollte. Sobald das Parlament zusammengetreten war (5. Juli 1653), beeilte sich Manasse daher, sein Gesuch an dasselbe zu wiederholen, den Juden die Erlaubnis zum Aufenthalt in England zu erteilen. Die Judenfrage wurde auch gleich darauf auf die Tagesordnung gesetzt33. Das Parlament sandte auch Manasse einen Paß zur Reise nach London, um die Angelegenheit persönlich zu betreiben. Indessen, da der Krieg zwischen England und Holland noch immer fortdauerte, so bestürmten ihn seine Verwandten und Freunde, sich nicht der Fährlichkeit des täglichen Wechsels der Dinge [98] auszusetzen, und er schob die Reise wieder auf eine günstigere Zeit auf34. Indessen wurde auch das kurze Parlament bald aufgelöst (12. Dez. 1653), und Cromwell erhielt königliche Gewalt unter dem Titel Protektor des Reiches. Als er Frieden mit Holland schloß (April 1654), hielt Manasse den Zeitpunkt für durchaus geeignet, seine innigsten Wünsche für die Erlösung Israels zu verwirklichen. Hatten doch sogar drei Generale der englischen Flotte eine Petition eingereicht (Okt. 1654), die Juden in England zuzulassen35. Dem zweiten von Cromwell zusammenberufenen, noch kürzer tagenden Parlamente (3. Sept. 1654 bis 22. Januar 1655) überreichte Manasse ebenfalls seine Bittschrift um Aufnahme derselben36 und, wahrscheinlich auf seine Anregung, reichte einer der Amsterdamer Vorsteher David Abrabanel Dormido, zu gleicher Zeit ein Gesuch in demselben Sinne ein, welches Cromwell dringend zur schnellen Erledigung dem Staatsrat empfahl (3. November 1654)37.


http://mek.niif.hu/04000/04093/pdf/z-zs.pdf
Magyar Zsidó Lexikon
(1013. old.) Zsidók története
Angliában is a puritán bibliabarát szellem felülkerekedésének köszönhetö, hogy Manasse ben Izráelnek a zsidók bebocsátására irányuló feliratát a parlament és Cromwell Olivér lordprotector nagy figyelemre méltatták, öt magát államköltségen vendégül fogadták és utóbb kérelmét teljesítették (1650).

http://www.zsido.hu/vallas/eszmek.htm
Különös, de ez a mondat egy rabbi részérõl hajdan elhangzott az angol parlamentben, és a hallgatóságot meggyõzve, lehetõvé tette, hogy a zsidók visszatelepüljenek a brit birodalomba. Oroszlánszívû Richárd ugyanis még a 12. században kiûzte õket országából, s ez a rendelet hosszú évszázadokon át érvényben maradt. (Így például Shakespeare életében nem is láthatott zsidót, Shylock alakját csak fantázia alapján mintázhatta meg.) Végül egy amszterdami rabbi, Menáse ben Jiszraél (minden bizonnyal Spinoza mestere) kért kihallgatást Oliver Cromwelltõl, aki nemcsak hajlandó volt fogadni õt, de lehetõséget adott neki, hogy 1655-ben, a londoni Parlamentben beszédet mondjon.

A rabbi a Szentírásra hivatkozott, miszerint Isten elõbb szétszórja Izrael népét a Föld négy szélére, majd onnan, a messiás eljövetelekor, egybegyûjti õket. "Zászlót emel a népek felé, és egybegyûjti Izrael eltaszítottjait, s visszahozza Juda szétszórtjait a Föld négy szárnya felõl" (Jesája könyve, 11. fejezet 12. vers). Ám ha az angol parlament nem teszi lehetõvé, hogy Angliában, az európai kontinens peremén, "az égbolt szélén" éljenek, hogyan teljesítheti ígéretét a Mindenható Isten? Elutasító magatartásával Cromwell és az angol parlament - így érvelt a rabbi - voltaképpen Isten tervét és a messiás eljövetelét akadályozza…

Így tértek vissza a zsidók Anglia földjére.

Raj Tamás
(Zsidó eszmék és jelképek címû könyvébõl)

Az eddigiektől függetlenül Sabbatáj Cví nem volt és nem lehetett az ószövetségi elképzelések messiása annak ellenére, hogy a születésekor a
Shem ha-Mephoras ("Isten 72 szelleme") kozmikus forrásait felépítő égitestek az állatövnek az Oroszlán jegyében álltak együtt. Az Ószövetség valódi messiása, Immánnuel az 1999.08.11-én realizálódott napfogyatkozással hatásfokozott kozmikus keresztnek a szellemi szülötte. A napfogyatkozást okozó Nap-Hold konjunkció szintén az Oroszlán jegyében helyezkedett el.
Szóval nem véletlenül tartják Sabbatáj Cví-t az álmessiásnak:

http://www.szombat.com/archivum/h0301g.htm
Maga Sabbataj Cvi is látogatást tett Hebronban, visszaemlékezések szerint sokakat meggyőzött tanítása érvényéről. Ez a rabbinikus világ perifériájára sodorta a várost, miután a zsidó világ kivetette magából az álmessiást és követőit.

http://www.zsido.hu/tortenelem/tortenet.htm
A zsidó vallás és a zsidóság rövid története
A 16. század második felétől a kabbala virágkorát számíthatjuk. Ennek központja az észak-izraeli Cfát (Safed) városa lett. A Sabbatáj Cví vezette álmessiási mozgalom (1666 körül) azonban súlyosan érintette a kor zsidó közösségeit. Közvetve, ezek hatására született Kelet-Európában, a 18. század közepén a hászidizmus, az a népi vallásos irányzat, amely a tudás helyett az érzelmet, a vallásos szigorúság helyett a tánccal-dallal kifejezhető örömet állította középpontba.
Raj Tamás
(Részlet „Nem idegen közöttünk” címû könyvébõl)

http://www.kimizion.org/5760/ktz60.html
DAS ZENTRUM FÜR JÜDISCHE STUDIEN IN ISRAEL
Rav Schlomo Aviner
Oberrabbiner von Bet El und Rosch Jeschiwa von "Ateret Kohanim" in der Jerusalemer Altstadt
Diese Hoffnung nützte der falsche Messias Schabtai Zwi, möge sein Name auf ewig rotten, für seine Zwecke. Er blendete die Herzen seiner übereifrigen Anhänger und entfachte einen schweren Brand im Hause Israels.

1665-ben nyilvánosan messiásként lépett fel. Egy évvel korábban feleségül vett egy Lengyelorszából származó zsidó nőt, aki meg volt arról győződve, hogy a messiás-királyhoz ment feleségül.
Az európai országok zsidóságával ellentétben Jeruzsálemben nem fogadta az ottani rabbinátus szívélyesen, így onnan távoznia kellett a török birodalomba. 1666.09.15-én a török bíróság válaszút elé állította, aminek a következtében másnap felvette az iszlám hitet, de végül 1672-ben száműzték Albániába, ahol pont tíz évvel az iszlám hitre történt áttérése után 1676.09.16-án elhalálozott:

Link
Kép
"Sabbatai Zevi enthroned", from Tikkun, Amsterdam, 1666.

Link
Kép

http://de.wikipedia.org/wiki/Schabbtai_Zvi
Am 31. März 1664 heiratete Schabbtai eine wohl aus Polen stammende Jüdin namens Sarah. Diese Frau scheint schon 1655 in Amsterdam von sich behauptet zu haben, sie werde den messianischen König heiraten.

Zum entscheidenden Ereignis wurde, als Schabbtai Zvi gegen Ende des Jahres 1664/Anfang 1665 sich von Nathan Aschkenasi, einem Kabbalisten in Gaza, eine geistliche Unterweisung (einen „Tikkun“) geben lassen wollte. Überraschenderweise teilte der Rabbi ihm mit, dass er keinen Tikkun benötige, da er der Messias sei.

Am 31. Mai 1665, während eines Aufenthaltes in Gaza, erklärte sich Schabbtai, ermutigt von Nathans Prophezeiungen und „Stimmen“, die dieser empfangen hatte, zum Messias. Zeichenhaft ernannte er zwölf Mitglieder der Gemeinde zu Gaza zu Repräsentanten der zwölf Stämme Israels. Dies war der Beginn der messianischen Bewegung, die den Namen Schabbtais tragen und die ganze jüdische Diaspora erschüttern sollte (Sabbatianer).

Zunächst erfasste die messianische Begeisterung Gaza und von dort ausgehend Hebron, Safed und Kairo. Wo es viele Vertreter der lurianischen Kabbala gab, wurde auch die Bewegung stark. Die Nachricht, der Messias sei erschienen, muss recht schnell um sich gegriffen haben. Zum einen sandte Nathan Aschkenasi, der zum Theologen der Bewegung wurde, Briefe an andere Gemeinden, zum anderen verbreiteten Anhänger und Reisende die „gute Nachricht“. Die Ausbreitung muss vor dem Hintergrund des Dreißigjährigen Krieges in Deutschland und des große Kosakenaufstandes unter Bogdan Chmielnicki gegen die polnische Oberschicht und deren Verwaltung, vielfach Juden, gesehen werden.

Schabbtai zog nach Palästina. In Jerusalem, wo er mit den zwölf Vertretern der Stämme Israels erschien, um auf dem Tempelberg ein Opfer darzubringen, kam es zum Konflikt mit dem ortsansässigen Rabbinat. Schabbtais messianischer Anspruch wurde zurückgewiesen. Nachdem Schabbtai erfolglos versucht hatte, die muslimische Herrschaft herauszufordern, musste er Jerusalem verlassen. Über Safed, Damaskus und Aleppo kehrte er nach Smyrna zurück, wo er im Herbst 1665 ankam. Mittlerweile war er durch das Jerusalemer Rabbinat mit dem Bann belegt worden.

In Smyrna verhielt sich Schabbtai zunächst zurückhaltend. Auch in seiner Vaterstadt waren die Juden gespalten, wie man sich ihm gegenüber verhalten solle. Im Dezember tat Schabbtai Zvi den nächsten Schritt: er besetzte die sephardische Synagoge. Am 30. Dezember 1665 zog er begleitet von vier Rabbis Richtung Konstantinopel. Hatten die türkischen Behörden bisher ruhig reagiert, so schritten sie nun ein und setzten den „Messias“ und sein Gefolge fest, als er Anfang Februar 1666 in Konstantinopel ankam. Er kam in Gallipoli in eine Art Ehrenhaft, wo er Gesandte empfangen und Audienzen erteilen konnte.

Besonders in dem vom Dreißigjährigen Krieg verwüsteten Deutschland erfasste der messianische Taumel weite Teile der jüdischen Gemeinden. „Mit Begeisterung nahmen die großen Gemeinden des europäischen Abendlandes, besonders die von Amsterdam und Hamburg, die mannigfach ausgeschmückten Berichte auf, die aus der Türkei zu ihnen herüberdrangen. Portugiesische und deutsche Juden hofften, durch Sabbatai Zwi in naher Zukunft eine außerordentliche Umgestaltung aller Dinge zu erleben. Die einen bereiteten sich freudig erregt mit Gesang und Tanz, die anderen in demütiger Zerknirschung durch Kasteiungen und Bussübungen, alle aber in fieberhaft überspannter Aufregung auf das neue messianische Reich vor. In Smyrna wurde der Fasttag des 17. Tammus aufgehoben, weil Sabbatai Zwi die Nachricht verbreitete, dass ihm an diesem Tage die göttliche Berufung zuteil geworden sei. Auch der Tag der Zerstörung des Tempels sollte als sein Geburtstag in Zukunft nicht mehr mit düsteren Trauergebräuchen, sondern mit lauten Festlichkeiten gefeiert werden.“ (Brann, a.a.O. S. 50)

Am 15. September 1666 stellte Schabbtai sich dem Gericht. Er wurde vor die Entscheidung „Tod oder Annahme des Islam“ gestellt - ersteres in der Form, dass ein Bogenschütze einen Pfeil auf ihn schieße, damit seine Unverwundbarkeit die Messianität beweise. Am Folgetag (16. September) lehnte er die Forderung ab und konvertierte zum Islam (indem er einen Turban aufsetzte); er erhielt den Namen des Sultans. Seine Frau Sara trat ebenfalls zum Islam über, wie viele - aber nicht alle - Anhänger auch.

Ende des Jahres 1672 wurde Schabbtai verhaftet. Die Anklage lautete auf Abfall vom Islam. Doch Schabbtai wurde nicht zum Tode verurteilt, wie es in ähnlichen Fällen üblich war, sondern in die Verbannung nach Albanien geschickt. Er starb am 16. September 1676 (zehn Jahre nach seinem Übertritt) im Exil.

Halálát követően sok híve maradt, még ma is létezik az 1683-ban alakult dönme kabbalisztikus vallási irányzat, ami Sabbatáj Cvít tartja a zsidók messiásának:

http://www.kislexikon.hu/zsido_irodalom.html
Zsidó irodalom
A kabbalista tanok megérlelték gyümölcsüket. Sábbátai Cevi mint messiás lép fel. Egyik hivője Cardoso Ábrahám Micháel a Bóker Le-Ábrahám c. munkában irja meg Sabbatai tanait, melyek már keresztény szinezetüek. Chájim Nehemja már határozottan kimondja, hogy a háromság a zsidóság dogmája.

http://www.mult-kor.hu/cikk.php?article=17641&page=2
http://kultura.hu/main.php?folderID=959 ... list&iid=1
Kép

A dönme felekezet tagjai a 17. században élt álmessiás, Sabbatai Cevi eszméit követik. Cevi kényszer hatása alatt vette fel az iszlám hitet, hívei ezt a tikkun (helyreállítás, megjavítás) hősies cselekedetének tartották, és követték messiásukat, vagyis a külvilág számára muszlimokká váltak, de titokban a zsidó hitet követték. Őket nevezték dönmének, amely a török nyelvben a mai napig pejoratív szó. A közösség mostanáig fennmaradt, először csak Szaloniki környékén éltek, de ma már Törökország minden részén megtalálhatók.

Kapandji néhány hónappal ezelőtt vette fel a kapcsolatot a sajtóval, amikor megtudta, hogy Cevi Izmirben (a korábbi Szmirnában) álló házát a helyi hatóságok le akarják rombolni, hogy helyén park épülhessen. Senki sem akar neki segíteni: a közösség nem akar a nyilvánosság elé lépni, a zsidók pedig teljesen elhatárolják magukat az eretnek szektától. "Ez a kultúra, a történelem és az örökségem elleni bűntett. A zsidó közösség vezetői ellenzik a ház múzeummá alakítását... Azt akarják, hogy Sabbatai neve örökre eltűnjön a történelemből" - mondta Kapandji.

Talán még a zsidók számára is jelenthet valamit a ház, Sabbatai ugyanis egy dinamikus, misztikus és haladó mozgalmat indított el, ahol elsőként kerülhettek nők a vezető pozíciókba, és amely megkérdőjelezte az addigi judaizmust.

Ortodox zsidó körökben ugyanis Sabbatai Cevit és más eretnekeket a mi napig a "Jemah shemo" jelzővel illetik, ami annyit jelent "legyen neve örökre elfeledve". A módszer jól működik, hiszen ma már csak igen kevesen ismerik az álmessiás nevét. "Sabbatai Cevi jól vagy rosszul, de a zsidó történelem aktív formálója lett, és ezért méltányolnunk kell őt" - véli Kapandji.

http://eotvos.elte.hu/ek/ek2/abstracts/Visi_Tamas.html (már nem lehet elérni)
SABBATAJ CVI - A MISZTIKUS MESSIÁS
Kemal Atatürk, a modern Törökország megalkotója, állítólag a dönmi szekta híve volt. A Török Köztársaság politikai elitjének jelentős része állítólag mind a mai napig a dönmi szekta tagja. A dönmik hithű muszlimoknak vallják magukat, és az iszlám összes előírását megtartják. Titokban azonban más vallást követnek. Csak általuk ismert helyeken találkoznak, ahol saját szertartásaik szerint imádják Istent. Az a hit köti őket össze, hogy a Messiás 1666-ban jött el egy Sabbataj Cvi nevű zsidó misztikus személyében. Törökország Izrael egyik legfontosabb katonai szövetségese.

http://www.nahost-politik.de/tuerkei/bali.htm
Heimliche Juden
Als »Dönme« oder »Sabetaisten« werden die Anhänger des Rabbiners von Izmir, Sabetay Sevi, bezeichnet. Er erklärte sich im Jahr 1666 zum Messias und löste eine große Aufregung im Osmanischen Reich aus. Sultan Mehmed IV. zitierte Sevi an seinen Hof und verkündete, er wolle mit Pfeilen auf Sevi schießen und testen, ob dieser tatsächlich gottgesandt sei. Daraufhin nahm Sevi seine Behauptung zurück, bat den Sultan um Vergebung und trat mit seinen Jüngern zum Islam über. Allerdings führten Sevis Anhänger fortan ein Doppelleben. Dem äußeren Anschein nach waren sie Muslime, zuhause befolgten sie aber weiterhin die jüdischen Gebote, heirateten untereinander, unterhielten eigene Friedhöfe usw.
Viele Dönme lebten in Thessaloniki und wurden beim griechisch-türkischen Bevölkerungsaustausch von 1923 als Muslime eingestuft und in die Türkei geschickt. Dort standen Intellektuelle konvertierter Herkunft für Laizismus, Kemalismus, soziale Gleichheit und einen kosmopolitischen und westlichen Lebensstil. Kein Wunder, dass die Islamisten in ihnen das wichtigste Hindernis für ein islamisches Regime sahen.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die weit verbreitete, wenngleich nicht offen formulierte Vorstellung, dass Mustafa Kemal Atatürk ein Dönme gewesen sei. Nach Sicht der Islamisten waren es »Zionisten, Freimaurer und Konvertiten«, die Sultan Abdulhamit II. vom Thron stürzten und so das Ende des osmanischen Staates einleiteten, nachdem Abdulhamit Theodor Herzls Ansinnen nach der Übereignung von Land in Palästina zurückgewiesen hatte. Ein solcher Clan aus Zionisten, Freimaurern und Konvertiten habe hinter dem Konvertiten Atatürk gestanden, unter dessen Führung das Kalifat abgeschafft und die moderne Republik gegründet wurde. Dieses Ressentiment gegen vermeintliche oder tatsächliche Konvertiten ist nicht nur bei Islamisten, sondern ebenso bei armenischen und kurdischen Nationalisten anzutreffen.

A dönme vallás követői Sabbatáj Cví-t az Isten inkarnációjaként tisztelték:

http://www.churchofgod.hu/content.php?act=satzsina2
Ezek annyira nyilvánvaló tények, hogy a The Jewish Encyclopedia a következő meghatározást adja a "Dönmeh" szócikk alatt:
"ez egy török szó, jelentése 'hitehagyott', és azokra a közel-keleti zsidókra utal, akik Szabbatai Zevi követői voltak és 1666-ban felvették az iszlám vallást, de titokban zsidók maradtak, akik továbbra is gyakorolták a zsidó rítusokat, Szabbatait pedig Messiásként és Isten inkarnációjaként imádták."
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 166
Registriert: So 26. Mai 2013, 07:45

von Anzeige » Mo 27. Mai 2013, 22:02

Anzeige
 

Zurück zu Shem ha-Mephorash

Wer ist online?

0 Mitglieder

cron