Julianus császár templomépítésre ösztönzi a zsidókat
A héber kabbala szerinti "Isten 72 szellemének" kozmikus forrásai

Julianus császár templomépítésre ösztönzi a zsidókat

Beitragvon Klaus Matefi » Mo 27. Mai 2013, 21:33

Klaus Matefi
Julianus császár templomépítésre ösztönzi a zsidókat
Nagy Konstantin testvérének a fia, Flavius Claudius Julianus császár (i.sz. 331 - 363) i.sz. 361-ben, az uralkodásának az első évében engedélyezte a zsidóknak a visszatérését Jeruzsálembe, majd i.sz. 363-ban támogatta a jeruzsálemi templom újra történő felépítését. Az egyes források arról adnak hírt, hogy az építkezést egy földrengés, majd tűz kitörése akadályozta meg, természetfeletti jelenségek kíséretében. Úgymond a földrengés után a zsidó munkások ruháin keresztek jelentek meg, amit nem lehetett eltávolítani... Ennyit a legendáról. Julianus templomépítési terve kifejezetten egy olyan kozmikus keresztfajta megjelenésével hozható kapcsolatba, amihez pl. a Tóra megalkotását, vagy az ószövetségi elképzelések messiásának, Immánuelnek a születése is utalható. A feltételezett Ábrahám emberáldozatának (Izsák) a kísérletétől Immánuel születésével bezárólag (i.e. 1811.02.23-tól - 1999.08.11-ig) összesen 14 ilyen azonos felépítésű kozmikus kereszt alakult ki a Zodiákusban:

Bild
(A korábbi időkben realizálódott Nap-Hold konjunkciók esetében az ábrákon a Hold elmarad a Naptól. Ez abból adódik, hogy a program forgalomba hozatala után a NASA egy "Delta T" tényező bekalkulálása miatt változtatott a Hold pozícióján.)

Ezek egyaránt a Shem ha-Mephorash-nak ("Isten 72 szellemének") a kozmikus forrásai. Az amerikai egy dolláron ábrázolt illuminátus piramis képe zárja az animációs fotón látható kozmikus keresztek sorát. A 14 keresztre a piramis 14 fokozata (13 + a "mindent látó szem" - "All Seeing Eye") utal. A 14. kereszt, amit az említett "mindent látó szem" jelképez, az összes közül a legkiemelkedőbb hatású:

1999.08.11. 12:09 UT
Nap-Hold konjunkció:18,4°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:14,7°Vízöntő; -Mars quadrat:16,9°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:16,9°Bika
(3,7°)
(teljes napfogyatkozás!)
- A Napbaöltözött Asszony (Fekete Madonna) megszüli a gyermekét (Jelenések könyve 12,9-13).
- A holtak "első feltámadása" (Jelenések könyve 20,5).
- II. János Pál pápa szerint Európának az Úrral történt találkozása.
- Jézus "második eljövetele", ami valójában az ószövetségi messiásnak, Immánuelnek volt a születése (Ézsiás 7,10-14; 11,1-3; 66,7-8; Mikeás 5,1-2; Jelenések könyve 12,5).
- Az asztrológiában, kabbalahban, hermetikus ismeretekben és a héber nyelvben is járatos Nostradamus, aki a Prieuré de Sion titkos társaságnak a tagja volt, szintén erre az égi eseményre hívta fel már évszázadokkal korábban a figyelmet (Centuriák X. 72.), ami a "rettegés nagy királyának", JHVH-kozmikus Krisztusnak kellett az eljövetelét eredményezze.


Link
Kép

Link
Kép

A Tóra megalkotásának a joggal feltételezhető kozmikus motivációja mint említettem, ugyennek a keresztfajtának a realizálódása kellett legyen:

-450.05.18. 05:27 UT + 2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:20,2°Bika; -Uránusz oppozíció:20,7°Skorpió; -Mars quadrat:13,4°Oroszlán; -Szaturnusz
-Neptunusz-Plútó oppozíció:18,7°/18,7°/17,1°Vízöntő
(7,3°)
-Siddhartha Gautama (Buddha) születése.
-A Purim ünnep kozmikus eredete ("Eszter királyné csak akkor cselekedett a perzsa zsidóság megmentése érdekébe, amikor olyan égi jelet látott, miszerint tette sikerrel fog járni.")
-A Tóra megalkotása Ezsdrásék által, ami egyúttal egy visszamenőleges vallástörténelmet is eredményezett.


I.e. 445-re készült el a Tóra, majd ugyanennek az évnek az őszén megismertették a népükkel Ezsdrásék, és fogadtatták el velük alkotmány gyanánt. A következő hasonló felépítésű kozmikus kereszt több mint 800 év múlva jelent meg a Zodiákusban, ami szerintem Flavius Claudius Julianus császárt már i.sz. 361-ben arra sarkallta, hogy a zsidók Jeruzsálembe történő visszatérését és a lerombolt templom újra felépítését szorgalmazza, támogassa:

364.01.20. 21:16 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold
-Neptunusz konjunkció:1,2°/1,2°/6°Vízöntő; -Uránusz oppozíció:29,6°Rák; -Mars-Plútó quadrat:25,4°Kos/3,3°Bika; -Szaturnusz oppozíció:25,9°Mérleg
(5,8°/10,6°)
- Flavius Claudius Julianus császárt i.sz. 361-ben arra buzdította a zsidókat, hogy térjenek vissza Jeruzsálembe, és a lerombolt templom építsék újjá
- A laodiceai zsinat egyik határozata megszüntetni a szombat megünneplésének a gyakorlatát, és ehelyett a vasárnap ünneplésre változtatja.


http://www.extra.hu/archszemle/1999/01/990112.html (már nem lehet elérni)
http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/1999 ... ten_lakott
1999. 01. 09. (III/1)
Grüll Tibor
A jeruzsálemi Szentély rövid története
névleges kereszténységből kiábrándult, "aposztata" Julianus császár rövid uralma alatt (361–363) kísérletet tett arra, hogy a zsidók számára újra felépítse a Templomot – de ettől az egy próbálkozástól eltekintve úgy tűnik, a nyugati és keleti kereszténység ezer éven át nem ismerte fel a Templomhegy birtoklásának szellemi jelentőségét.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Flavius_Iu ... 1sz%C3%A1r
Flavius Claudius Iulianus
Írásaiban Iulianus filozófiai téren igyekezett aláásni a keresztény vallást és a zsidók előtérbe helyezésével. Iulianus a Titus által lerombolt Jeruzsálemi Templom újjáépítését is megkísérelte, ám ez végül nem valósult meg, mert a felhalmozott építőanyagok között tűzvész tört ki, az építkezés leállt, és többet nem indulhatott meg a császár korai halála okán.

http://www.internationale-gemeinde.de/chrono.htm. (nem lehet már elérni)
361n.chr.:Kaiser Julian erlaubte den Juden die Rückkehr nach Jerusalem -Bemühung der Juden, den Tempel wieder aufzubauen, scheitern mit dem Tode Julians im Jahre 363.
--"i.sz.361: Julianus császár engedélyezte a zsidóknak a Jeruzsálembe való visszatérésüket - a zsidók igyekezete a Templom felépítéséért meghiúsult 363-ban történt halálával."--

http://www.bibel-hauskreisversammlung.d ... rectory=59
Im Jahr 363 n. Chr. wollte ein römischer Kaiser namens Julian der Abtrünnige das Christentum schädigen, indem er den Juden erlaubte, ihren Tempel wieder aufzubauen. Doch der nichtchristliche Historiker Gibbon berichtet, dass »ein Erdbeben, ein Orkan und eine Feuersbrunst ... die neuen Grundmauern des Tempels umrissen und zerstörten« und das Vorhaben so vereitelt wurde.

http://books.google.de/
Erhard Gorys, Andrea Gorys: Heiliges Land (2009) ISBN 3770166086, 9783770166084
(S. 109) 363 ermunterte der Kaiser Julian Apostata die Juden, ihr Heiligtum wiederaufzubauen, und forderte sie zur Rückkehr nach Jerusalem.
Tausende von Männer und auch Frauen begannen nun, die Tempefläche von Schutt zu befreien. Ein schweres Erdbeben und Brände in der ganzen Stadt ließen sie jedoch vorest aufgeben.

http://books.google.de/
Th. A. Busink: Der Tempel Von Jerusalem Von Salomon Bis Herodes (1980) ISBN 9004060472, 9789004060470
(S. 1527) Es ist auch kein Zufall, dass der Talmud schweigt über den Plan des Julian Apostata (361-363), den Tempel wieder aufzubauen. Dass dies Schweigen "doch nur auf die Bedrückung und Demütigung des Judentums durch den unglücklichen Ausgang des Tempelbaus zurückzuführen (ist)", wie JOSEPH VOGT meint (Kaiser Julian und das Judentum. Morgenland Hft. 30, 1939, 52) hat H. J. SCHOEPS nicht zu Unrecht eine triviale Erklärung genannt (Die Tempelzerstörung des Jahres 70, 1942, 39). In Antiochien konnte Julian "gewiss Juden finden, die seinen Gedanken und Plänen entgegenkamen" (VOGT, o.c., 51). Richtig sagt dann VOGT selber: "Von dieser Haltung war für das strenggläubige Judentum allerdings noch ein weiter Weg bis zu der Vorstellung, dass ein Herrscher der Weltmacht Rom, deren Niederwerfung doch nach den rabbinischen Lehren die Voraussetzung für die Errichtung der Weltherrschaft Israels bildete, berufen sein sollte, den Tempel in Jerusalem wiederaufzubauen" (ibid.). Gewiss war dieser Weg nicht für alle ungangbar. "Rabbi Acha, ein Zeitgenosse Julians, erklärte sogar ausdrücklich, der Tempel werde eines Tages wiederaufgebaut werden, ehe das Königtum des Hauses David wiederhergestellt sei" (ibid.). Auch M. Avi-Yonah betont, dass die Rabbinen Beschwerde gegen den Plan erhoben, es aber auch solche gab, welche den Plan guthiessen (Gesch. der Juden im Zeitalter des Talmud, 1962, 200 ff.), während die Priester sich über den Plan freuten (S. 202).

http://books.google.de/
Karl Leo Noethlichs: Die Juden im christlichen Imperium Romanum (4.-6. Jahrhundert) (2001) ISBN 3050034319, 9783050034317
(S. 35-36) Dieser von Julian veranlaßte Wiederaubau des Tempels in Jerusalem hat lebhaften Niederschlag in der außerjüdischen Überlieferung gefunden, während die rabbinischen Quellen darüber schweigen, ja nicht einmahl Julians Namen nennen.

Die unmittelbar nach dem Scheitern (61) einsetzenden Quellen (62) bieten als Gründe für den Fehlschlag eine Mischung aus Feuer, Erdbeben und wundersamen Ereignissen wie Kreuzeserscheinungen. (63)
Ambrosius behauptet i. J. 388, unter Julian seien Kirchen durch Juden zerstört worden. Er nennt zwei in Damaskus sowie Basiliken in Gaza, Ascalon, Beirut und Alexandria. (64)

4. Valentinian I und Valens
Um 364 ist die Synode von Laodicaea anzusetzen, die in drei Kanones gegen "judaisierende" Christen vorgeht.
Valentinian I (25. Febr. 364 - 17. Nov. 375) schützt jüdische Synagogen vor Einquartierung, Valens (28. März 364 - 9. Aug. 378) gewährt freie Religionsausübung auch für Juden. (66)

(61) Das Datum des Scheiterns ist umstritten: Avi-Yohan 204 datiert es auf den 27. Mai 363 nach einem äthiopischen Synaxarium: CSCO (SS) III,4,S. 104; vgl. dazu Stemberger, Juden u. Christen 173 f. Es ist denkbar, dass Julian nichts mehr erfahren hat.
(62) Zum Scheitern des Unternehmens: Ephräm, Hymn. c. Jul. 4, 18-22 (wohl noch vor Ende 363 geschrieben); Gregor Naz. or. 5 (dt. Übersetzung bei Ph. Haeuser in BKV 59, 1928, 158-191); Joh. Chrysost. adv. Jud. 5,11; in Ps. 110, 5; de S. Babyla 22; Amm. 23,1; Rufin. 10, 39f.; Ambros. ep. 40, 12; Philostorg. 7,9a; Theodoret, 3, 20; Socr. h. e. 3, 20; Soz. h. e. 5, 22; Zonar. 13,12; Theophan. a. m. 5855:Mich. Syr. 1, 283. 288f. (Chabot).
(63) Eine gründliche und ausgewogene Quellenanalyse bei Stemberger, Juden u. Christen 163-174.
(64) Ep. 40 (PL 16, 1101 ff.) bzw. 74,15 (CSEL 82,3,63).
(66) Theodoret, h. e. 4,24,2.

http://de.wikipedia.org/wiki/Julian_%28Kaiser%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Julian_Apostata
Flavius Claudius Iulianus
Kép

Er plante 363 sogar den Wiederaufbau des jüdischen Tempels in Jerusalem, der jedoch dann zugunsten des Perserfeldzugs zurückgestellt wurde und nicht verwirklicht wurde. Theodoret schreibt in seiner Kirchengeschichte (3, 20), dass der Bau wohl begonnen wurde, es aber zu übernatürlichen Erscheinungen, schweren Erdbeben und Feuern gekommen sei, wodurch dann die aus aller Welt herbeigekommenen jüdischen Bauleute schließlich ihr Vorhaben aufgegeben und die Flucht ergriffen hätten.

http://wiki.anthroposophie.net/Salomonischer_Tempel
Julian Apostata, der sich wieder vom Christentum abgewandt hatte, plante 363 n.Chr. den Wiederaufbau des ursprünglichen Salomonischen Tempels, doch sein Plan scheiterte. Wie der Kirchenhistoriker Theodoret in seiner Kirchengeschichte (Bd. 3, Kap. 20) berichtet, wurde der Bau zwar begonnen, doch sei es zu übernatürlichen Erscheinungen, schweren Erdbeben und Feuern gekommen, worauf die aus aller Welt herbeigekommenen jüdischen Bauleute ihr Vorhaben aufgegeben und die Flucht ergriffen hätten. Rudolf Steiner schildert, "dass jeder Arbeiter, der angefangen hat im Tempel zu Jerusalem zu bauen, eine Vision gehabt hat, dass ihm an seiner Arbeitsstätte Feuerflammen entgegengeschlagen sind, und er abgezogen ist." (Lit.: GA 126, S 75ff)

http://www.antike-exkursion.de/israel/israel_teil1.pdf
Israel-Exkursion
1997
(S. 7) Im Jahre 363 befahl Kaiser Julian Apostata, den Tempel wieder aufzubauen. Er wollte damit die Prophezeihung Christi, kein Stein des Tempels bleibe auf dem anderen, Lugen strafen. Von allen Seiten eilten die Juden herbei und begannen
die Arbeit damit, daß sie noch den letzten Stein vom Allerheiligsten wegraumten. Aber eine Naturkatastrophe verhinderte das Werk. Erdbeben und Brande machten die Arbeit unmoglich. Im Jahre 638 fiel dann Jerusalem unter dem Kalifen
Omar den Arabern in die Hande.

http://www.johannes-lerle.de/Boehm/Oheb/body_oheb.html (már nem lehet elérni)
http://www.johannes-lerle.net/Boehm/Oheb/body_oheb.html
Johannes lerle
Christliche Schriften gegen den Zeitgeist
Ist euch bekannt, dass die pharisäisch-rabbinischen Juden gemäß historischer Überlieferung schon einmal eigenmächtig, nämlich im Jahr 361 A.D., in „ihr Land“ zurückkehrten, sogar mit der Unterstützung des heidnischen Kaisers Julian Apostata, und anfingen den Tempel wieder aufzubauen, aber zweimal Feuer aus der Erde ihnen entgegen schlug, als sie das Erdreich aushuben, und mehrere Arbeiter verbrannte, so dass sie von ihrem eigenmächtigen Vorhaben abließen? (nachzulesen in Durants „Kulturgeschichte der Menschheit“)

http://www.glaubenszeugen.de/kalender/c/kalc052.htm
Ökumenischer Namenkalender
Cyrillus von Jerusalem
Nachdem Julian Apostates Kaiser geworden war (361-363), hob er zunächst die Urteile gegen Cyrillus auf. Dieser konnte als Patriarch nach Jerusalem zurückkehren. Julian erlaubte dann aber den Juden, den Tempel wieder aufzubauen und unterstützte den Bau mit Staatsgeldern. Cyrillus wandte sich unter Hinweis auf die Worte Jesu (Luk. 21, 6) energisch gegen dieses Vorhaben und prophezeite seine Vergeblichkeit. Ein schweres Erdbeben ließ dann die begonnenen Bauten einstürzen. Als der Bau dennoch fortgesetzt wurde, zerstörte Feuer vom Himmel die Werkzeuge und die Kleidung der Juden war mit einem Kreuz gekennzeichnet, das nicht entfernt werden konnte.

http://www.bibel-center.de/aktuell_onli ... l_4_03.pdf
Die evangelische Minute
4/2003
(S. 9) 363 n.Chr. Der byzantinische Kaiser Julianus gab den Juden die Erlaubnis zum Wiederaufbau des Tempels. Bei Beginn der Bauarbeiten kamen durch ein Erdbeben und eine dadurch ausgelöste massive Explosion viele Bauarbeiter ums Leben. Aus diesem Grund und weil der Kaiser kurze Zeit später starb und ein neuer Herrscher, der anders gesinnt war, an die Macht kam, fanden die Bauarbeiten ein rasches Ende.

http://www.visionjournal.de/visionmedia ... gType=1031
http://www.visionjournal.de/visionmedia ... 09_lat.PDF
Jerusalem – Mittelpunkt der Welt?
Zu Jerusalem stand er natürlich ganz anders als Konstantin, doch er erkannte, dass es ihm nützen konnte, um einen Aspekt seines eigenen Plans für sein Reich zu erfüllen. Zwar hatte Julian kein großes Interesse an den Juden selbst, doch er begriff, dass im Mittelpunkt der jüdischen Religion ein Tempel stand, in dem Opfer darzubringen waren. Er wollte die heidnischen Opfer für den Kaiser wieder einführen, und er sah die Juden mit ihrem Tempel als nützliches Mittel zu diesem Zweck – was er freilich nicht öffentlich kundtat. So wurde den Juden zum Entsetzen der Christenheit erlaubt, die Stadt wieder zu betreten, in ihr zu leben und mit Unterstützung des Reiches den Tempel wieder aufzubauen, um wieder eine Opferpraxis einzuführen.
Allerdings lebte Julian nicht lang genug, um seinen Plan zum Erfolg zu führen. Später im selben Jahr (363) wurde er im Osten getötet. Zur Freude der christlichen Gemeinschaft bekannte sich sein Nachfolger Jovian zum Christentum; und zum Leidwesen der jüdischen Gemeinschaft wurde der Wiederaufbau des Tempels abgebrochen.

http://www.dasjahrderbibel.de/Bibel/Erf ... phetie.htm
Erfüllte Prophezeiungen
Im Jahr 363 n.Chr. wollte ein römischer Kaiser namens Julian der Abtrünnige das Christentum schädigen, indem er den Juden erlaubte, ihren Tempel wieder aufzubauen. Doch der nichtchristliche Historiker Gibbon berichtet, dass »ein Erdbeben, ein Orkan und eine Feuersbrunst … die neuen Grundmauern des Tempels umrissen und zerstörten« und das Vorhaben so vereitelt wurde.

http://www.fordham.edu/halsall/jewish/julian-jews.html
Jewish History Sourcebook:
Julian and the Jews 361-363 CE

I. Julian Proposes to Rebuild Jerusalem, 362-363: To The Community Of The Jews

II. The Failure To Rebuild the Temple, 363
The Jews, I believe, were just in this state; for, instead of regarding this unexpected earthquake as a manifest indication that God was opposed to the reerection of their Temple, they proceeded to recommence the work. But all parties relate that they had scarcely returned to the undertaking, when fire burst suddenly from the foundations of the Temple, and consumed several of the workmen. [J. M. Campbell in the Scottish Review, 1900, believed that an explosion of oil put an end to the work. This sounds fanciful.]
This fact is fearlessly stated, and believed by all; the only discrepancy in the narrative is that some maintain that flame burst from the interior of the Temple, as the workmen were striving to force an entrance, while others say that the fire proceeded - directly from the earth. In whichever way the phenomenon might have occurred, it is equally wonderful.
A more tangible and still more extraordinary miracle ensued; suddenly the sign of the cross appeared spontaneously on the garments of the persons engaged in the undertaking. These crosses looked like stars, and appeared the work of art. Many were hence led to confess that Christ is God, and that the rebuilding of the Temple was not pleasing to Him; others presented themselves in the church, were initiated, and besought Christ, with hymns and supplications, to pardon their transgression. If any one does not feel disposed to believe my narrative, let him go and be convinced by those who heard the facts I have related from the eyewitnesses of them, for they are still alive. Let him inquire, also, of the Jews and pagans who left the work in an incomplete state, or who, to speak more accurately, were unable to commence it.
(*~Julianus császár javasolta Jeruzsálem átépítését i.sz. 362-363-ban a zsidó közösségeknek.
Végérvényesen meghiúsult a jeruzsálemi templom átépítése földrengés, tűz és egy kereszt megjelenése miatt.)

Werner Keller: Und wurden zerstreut unter alle Völker (1966) ISBN 3-426-04570-2
(S. 123-124) Den Kaiser Konstantin und Konstantius, den Ahnherren des christlichen römisch-byzantinischen Reiches, folgt im Jahre 361 Julian als Alleinherscher. Die Kirchengeschichtschreiber gaben ihm den Beinnamen "Apostata" - der "Abtrünnige.

Allen Religionen und Sekten sichert Julian Glaubensfreiheit zu. Di Juden setzt er wiederin ihre alten, unbeschränkten Bürgerrechte ein, befreit sie von allen Sonderlasten und läßt sie wissen, daß er - "die heilige Stadt Jerusalem" wiederaufbauen werde!

Der Kaiser schien fest entsclossen, sein Versprechen zu verwirklichen. Noch während des Kriegszuges nach Mesopotamien entsendet er seinen Freund Alypius, einen Verwaltungsbeamten aus Antiochia, nach Jerusalem. Er soll Vorbereitungen für den geplanten Wiederaufbau des Tempels treffen. Die Statthalter in Syrien und Palästina erhalten den Befehl, Alypius in jeder Weise zu unterstützen. Auf die frohe Kunde sind inzwischen aus vielen Gemeinden von nah und weit Spenden eingetroffen. Baustoffe werden herangeschleppt, und schon beginnenm Kolonnen von Arbeitern, die an der Stätte des alten Tempels sich hochtürmenden Trümmer wegzuschaffen. Da kommt es zu einem Vorfall, der das gerade in Angriff genommene Werk jählings unterbricht: Aus der Tiefe schlagen Flammen empor und töten einige der Arbeiter! Vermutlich waren plötzlichaustrettende, unter dem alten Grundbau zusammengepreßte Gase zur Entzündung gekommen. Das Volks sah es Wahrnung. Von Stund an wurden alle Arbeiten eingestellt. Sie sollten nie wieder aufgenommen werden. Kaiser Julian kehrte von dem Feldzug gegen die Sassaniden in Mesopotamien nicht zurück.

(S. 125) Lückenhaft also entsteht gegen das Jahr 360 der Jerusalemische Talmud. Die Quellen schweigen sich aus, welche Männer die Sammlung abgeschlossen haben.


Nem lehet azt egyértelműen kijelenteni, hogy a jeruzsálemi Templom felépülésének a meghiúsulása még Julianus császár életében történt volna (aki i.sz. 363.06.26-án halt meg) annak ellenére, hogy akár dátumokat is megjelölnek egyes források.

Flavius Claudius Julianus császár feltehetőleg nem rendelkezett kellő ismeretekkel az ószövetségi messianisztikus elképzelésekkel és az ezekhez kötődő kozmikus eseménnyel kapcsolatosan, hiszen a bibliai magyarázatok az 1999.08.11-én történt napfogyatkozással hatásfokozott kozmikus keresztre utaltak. Így mindenféleképpen jócskán elhamarkodott volt a császár igyekezete...

A bemutatott kozmikus kereszttel kapcsolatosan érdemes megemlíteni még a laodiceai zsinatot (i.sz. 363 - 364), aminek a 29. kánonja a keresztények számára a vasárnapot tette ünnepnappá, és egyben munkaszüneti nappá a szombat helyett:

http://www.kerak.hu/bibtan/jel14/jel_8.html
A valószínûleg 364 körül tartott laodiceai zsinat egyik határozata fontos dokumentuma annak, hogy az i.sz.IV. században milyen erõteljesen igyekeztek megszüntetni a szombat-ünneplés gyakorlatát és érvényesíteni a vasárnap-ünneplésre változtatást: "
Azokról a keresztényekrõl, akik megtartják a szombatot vagy más zsidó szokásokat követnek: A keresztények ne kövessenek zsidó szokásokat, és ne pihenjenek szombaton, hanem dolgozzanak ezen a napon. Mint keresztények, inkább az Úr napján õrizzék meg a nyugalmat, ha lehetséges. Ha mégis zsidó szokások követésén érik õket, legyenek kiközösítve Krisztus színe elõtt." (A zsinat XXIV. kánona, idézi: Az Ókeresztény kor egyházfegyelme, fordította: Erdõ Péter, Bp. SZIT, 1983., 324. l.)

http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf214 ... xxxiv.html
Synod of Laodicea
Canon XXIX.
Christians must not judaize by resting on the Sabbath, but must work on that day, rather honouring the Lord’s Day; and, if they can, resting then as Christians. But if any shall be found to be judaizers, let them be anathema from Christ.

Notes.
Ancient Epitome of Canon XXIX.
A Christian shall not stop work on the Sabbath, but on the Lord’s Day.

Balsamon.
Here the Fathers order that no one of the faithful shall stop work on the Sabbath as do 149the Jews, but that they should honour the Lord’s Day, on account of the Lord’s resurrection, and that on that day they should abstain from manual labour and go to church. But thus abstaining from work on Sunday they do not lay down as a necessity, but they add, “if they can.” For if through need or any other necessity any one worked on the Lord’s day this was not reckoned against him.


Itt emlékeztetnék arra, hogy Jézus szerintem nem pénteken, hanem i.sz. 25 április elsején, egy vasárnapon lett keresztre feszíttetve "az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért" (Pál levele a zsidókhoz 9,15), véresáldozat (páskabárány) gyanánt (Pál levele a zsidókhoz 9,22-24) egy kozmikus kereszt égisze alatt (Pálnak a zsidókhoz írt levele 9,11/23) a peszách ünnep előkészületi napján (Máté 26,2; Márk 14,1; Lukács 22,1/7; János 18,39; 19,14) a Szanhedrin követelésére (Máté 26,3-4; 27,20; Márk 14,1; 15,11; Lukács 22.2; 23,18; János 11,45-53; 18,14), tehát holdtölte alkalmával:

Jézus keresztre feszítése
25.04.01. 22:19 UT +2.00 Jeruzsálem, Vasárnap (3785.Nisan 14/15. - Peszách ünnepe!)
Nap-Mars-Szaturnusz konjunkció:9,8°/10,8°/4°Kos; -Hold oppozíció:9,8°Mérleg; -Uránusz quadrat:9,7°Rák;
-Neptunusz-Plútó oppozíció:12,9°/9°Bak
(6,8°/8,9°)

Az anya szülte hús-vér Jézus nem támadhatott fel a halottaiból, így az a meglátásom, hogy a keresztények a vasárnaponkénti munkaszüneti napot a kereszthalála miatt tartják meg tudva, vagy tudatlanul.
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 166
Registriert: So 26. Mai 2013, 07:45

von Anzeige » Mo 27. Mai 2013, 21:33

Anzeige
 

Zurück zu Shem ha-Mephorash

Wer ist online?

0 Mitglieder

cron