Mani, a manicheizmus megalapítója
A héber kabbala szerinti "Isten 72 szellemének" kozmikus forrásai

Mani, a manicheizmus megalapítója

Beitragvon Klaus Matefi » Mo 27. Mai 2013, 23:04

Klaus Matefi
Mani, a manicheizmus megalapítója
Mint általában a fontosabb vallásalapítóknak, így szokás szerint Maninak, a manicheizmus életrehívójának is némi eltéréssel van megadva a születési időpontja.

Néhány szemléletes példa erre:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mani_%28profeet%29
Mani (profeet)
Mani (in Perzisch: مانی, Syrisch: ܡܐܢܝ) (c. 210–276) ...

http://id.wikipedia.org/wiki/Mani_%28nabi%29
Mani (bahasa Persia: مانی, bahasa Suryani: ܡܐܢܝ) adalah keturunan Iran (Parthia) yang lahir di Assuristan (sekarang Irak), dahulu adalah bagian dari Kekaisaran Persia sekitar 210-276 masehi.

http://en.wikipedia.org/wiki/Shabuhragan
Mani (c. 210–276 CE)

http://www.cathar.info/120401_manichaeans.htm
The reigion was founded by a Persian nobleman called Mani (210-276 AD).


http://www.philolex.de/manichae.htm
Der Perser Mani (215 - 273) stiftete eine an alten persischen Vorstellungen (siehe Zarathustrismus) orientierte Religion, die auch zum paganisierenden Gnostizismus gerechnet wird und von der christlichen Kirche hart bekämpft wurde.

http://www.druwida.ch/jesus_in_indien2.htm
Eine Bewegung, die in dieser Zeit neu entstand, war die des Persers Mani (215-273).

http://www.newadvent.org/cathen/02084a.htm
It seems strange that so great a mind should have been victimized by Oriental vapourings, synthesized by the Persian Mani (215-276) into coarse, material dualism, and introduced into Africa scarcely fifty years previously.


http://depts.washington.edu/silkroad/ex ... aeism.html
Manichaeism
The prophet Mani was born in 216 CE in Persian Babylonia (modern day Iraq), ...

http://de.wikipedia.org/wiki/Mani_%28Re ... stifter%29
Mani (Manes, Manichäus, persisch: مانی Mānī) (* 14. April 216 vermutlich bei Seleukia-Ktesiphon; † 276 oder 277 in Gundishapur)[1] ist der Stifter der historischen Religion des Manichäismus.

http://www.terebess.hu/keletkultinfo/lexikon/mani.html
Mani más néven MANES vagy MANICHAEUS (szül. 216. ápr. 14. Dél-Babilónia - megh. 274? Gundeshapur)


http://www.grauer-magier.de/site/index.php?q=node/112
Manichäer
Im dritten Jahrhundert v. Chr. gründete der persische Priester Mani (217-277) die nach ihm benannte parsische (Zarathustra) Sekte, die den Gnostikern (Gnosis) zugerechnet wird.

http://www.berzinarchives.com/web/de/ar ... es_06.html
Der Einfluss der Manichäer
Die Mehrheit der Sogdier folgte in Wirklichkeit dem Manichäismus. Diese iranische Religion, in Babylon von Mani (217 - 276 u. Z.) gegründet, war ein eklektischer Glaube, der viele Merkmale der ortsansässigen Glaubensgemeinschaften annahm, denen der Manichäismus bei seiner Verbreitung begegnete.

http://www.edunetconnect.com/cat/timema ... 00was.html
Prophet Mani (217-77 AD), preached a universal philosophy which included elements of Zoroastrianism, Buddhism, Christianity and Hinduism.
:roll:

Meglepő módon mégis található az interneten egy olyan diplomamunka, ami Mani születési évét szerintem helyesen említi meg:

http://www.hausarbeiten.de/faecher/vorschau/18978.html
Aspekte geistlicher Begleitung bei den
Vätern und Müttern der Wüste Ägyptens -
Aufgezeigt am Beispiel der Sprüchesammlungen und ausgewählter Schriften
von Evagrios Pontikos und Johannes Cassian

Diplomarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
"Magister der Theologie"

eingereicht
am Institut für Ökumenische Theologie und Patrologie
der Karl-Franzens-Universität Graz

von

Johann Sedlmaier
Graz, 20. Dezember 2001

Die Lehre des Mani (218 – 274 oder 277) beruht auf dem Konzept eines radikalen Dualismus: Welt und Mensch stellen eine Vermischung zweier gegensنtzlicher Prinzipien dar. Eine Vermischung von Geist (d. h. Gott) und Materie, Gut und Böse, Licht und Finsternis.


A következő rózsakeresztes weboldalon olvasható idézetből megtudhatjuk, hogy Mani születési adottsága ugyanúgy, mint pl. Siddhartha Gautama (Buddha), vagy Jézus esetében is, megfelelő égi eredettel rendelkezett:

http://lectorium.hu/pentagram/2000-es_e ... _a_vilagot
2000/2/ Mani, a küldött, aki megdöbbentette a világot
„BABILON ORSZÁGÁBÓL JÖTTEM, HOGY HÍVÁST BOCSÁSSAK A VILÁGRA.” ÍGY TOLMÁCSOLTA MANI HÍVÁSÁT ÉS ÜZENETÉT AMIN MAALOUF LIBANONI SZERZŐ „LES JARDINS DE LUMIERE” (FÉNYKERTEK) C. KÖNYVÉBEN. A VILÁGOSSÁGNAK EZT A HÍVÁSÁT ÉS ÜZENETÉT MANI KÖZEL 60 ÉVEN ÁT TÁRTA AZ EMBEREK ELÉ, MIKÖZBEN SOK ORSZÁGOT ÉS VIDÉKET JÁRT BE HOSSZÚ VÁNDORLÁSAI SORÁN.

A világosság birodalmának küldötte volt, egy a sok közül, akik eljöttek és akik mindaddig jönni fognak, amíg az emberiség az ellentéteknek és a sötétségnek ebben a világában bolyong, szembehelyezkedve a világosság birodalmával. Bár a múltban megkísérelték Mani hívását és személyét kitörölni a történelemből, a mi időnkben újraéledt az érdeklődés iránta és tanítása iránt. Ezen nem kell csodálkozni, mert elérkezett az az idő, amikor az egyetemes igazság áttör sötétségen, csaláson és félrevezetésen, és sok ember szívét megérinti.

Mani egyike volt a Gnózis, a világosság nagy küldötteinek. Helye Jézus, Buddha, Zarathusztra és Hermész Triszmegisztosz mellett van, de azzal a különbséggel, hogy üzenetét legnagyobbrészt írásban is lefektette. Ellenfeleinek megsemmisítő praktikái elől azonban írásainak csak egyike-másika tudott megmenekülni.

Maninak természetesen szemére vetették, hogy tanai dualisztikusak, kettősek. De a két elvről szóló tanítása egy különleges fajta dualitásra vonatkozik, és mélyebb jelentése van.

Mint minden küldött, Mani is már ifjúságától fogva tudatában volt különleges küldetésének. Ezt a tudati nézőpontot tizenkettedik életévében megerősítette benne egy mély belső kinyilatkoztatás, amelyben feladatát felismerte. Ezután tanulmányozta valamennyi akkori vallást és filozófiát. 24. életévében következett egy második kinyilatkoztatás a ’benne lévő másikról’, akit ikertestvérének vagy társának is nevezett.

A szellemlélek és a Szent Szellem egyesült benne. Ettől a pillanattól kezdve tudatában volt annak, hogy ő a világosság egyik apostola, vagyis küldött. Az ’apostolos’ szó (görögül küldött vagy követ) olyasvalakire utal, akit arra hívtak el, hogy Isten és a világosságbirodalom üzenetét elvigye az emberekhez.

Mani különlegesen tehetséges szónok volt, nagy karizmával megáldva. Hangos szóval hirdette, hogy a fennálló vallások az igazságot csak töredékesen és tökéletlenül tükrözik, hogy tisztaságát az igazság elveszítette, s a féligazság végül is hazugsággá vált. Ezért kell az emberiséget újra összekötni a tiszta, teljes igazsággal.

Azt vetik a szemére, hogy tanítása különböző tanok elemeinek az összeillesztése volt, de ugyanakkor úgy is tekinthetjük, hogy kihámozta és összerakta belőlük az igazság töredékeit, hogy újból a teljes világosságba állítsa őket.

Mani a gyülekezeteinek szóló leveleit a következő szavakkal kezdte: „Mani, Jézus Krisztus aposto-la.” Ezt a megjelölést választotta, mert önmagát Krisztus és minde-nekelőtt a Szent Szellem tiszta apostolának tekintette, akiről Jézus azt mondja: „Elküldöm nektek a vigasztalót, a paraklétát.”

De mi tette őt olyan veszélyessé, hogy szükségesnek tűnt őt az emberek emlékezetéből kitörölni?
’Babilon országából jöttem, hogy elhozzam az üzenetet a világnak.’
Az elmúlt 1000 év folyamán hívása elhalt. Egyiptomban ’Jézus apostolának’ nevezték, Kínában a ’világosság Buddhája’ melléknevet viselte. Reménysége három világtenger partjain virágzott. De ez a remény gyorsan elkeseredett gyűlöletté változott. A világ fejedelmei elátkozták, számukra ő lett a ’hazug démon, a bosszúsággal teli edény’, és szikrázó haraggal nevezték ’a tébolyodottnak’. Számukra hangja alattomos ámítás, üzenete gyáva babona, mindent megrontó eretnekség volt. A máglyák aztán megtették a magukét. És ugyanez a sötét tűz emésztette el írásait, emlékezetét, s követői közül a tökéleteseket, a büszke asszonyokat, akik megtagadták, hogy nevét leköpdössék és meggyalázzák.”
Kedves olvasó, az elmúlt 2000 évben sok küldöttet semmisítettek meg, és követőikre is hasonló sors várt. Egy vallást sem üldöztek azonban annyira könyörtelenül és kegyetlenül, mint Mani vallását. Sokan, megszámlálhatatlanul sokan jutottak erre a sorsra.


Mani tanítását és követőit üldözték a történelem folyamán:

http://lectorium.hu/pentagram/2000-es_e ... izmus_utja
2000/2/ A manicheizmus útja
MANI HALÁLÁVAL A PERZSA TÖRTÉNELEM EGYIK LEGSÖTÉTEBB KORSZAKA KÖSZÖNTÖTT BE. ZARATHUSTRA TANA VÁLT EKKOR AZ EGYEDÜL ELFOGADOTT VALLÁSSÁ. EGYHÁZ ÉS ÁLLAM OSZTOZTAK A HATALMON, ÉS EGY VALLÁSI TÜRELMETLENSÉGEN VALAMINT ERŐSZAKON ALAPULÓ TOTALITÁRIUS RENDSZER FEJLŐDÖTT KI.

’Mani áldozata’, a hatalmas ’történés a levegőben’, ahogy a síta gnosztikusok nevezték, nem maradt hatás nélkül. A IV. század folyamán Mani tanát ismerték az Egyiptomtól, Tunéziától és Algériától Magyarországig terjedő területen, kelet felé pedig az Arab félszigettől a Selyemúton át egészen a Kínai tengerig.

A Grál legenda is követte Mani tanának nyomait. Itt jegyezzük meg, hogy a ’Mani’ név ’vázával’ vagy ’kővel’ is fordítható. E két kép közvetlenül utal a Grálkehely jelképére.

Mindabból, amit Mani írt és festett, az összes manicheus templomból és az egész manicheus kultúrából viszonylag kevés maradt fenn. A manicheizmus volt a leginkább üldözött vallás az emberiség történelmében. Serge Hutin így ír erről: Eltekintve a kegy és a tolerancia némely ritka periódusától, a manicheusok mindig és mindenhol kemény elnyomás és tűzzel vassal történő tervszerű üldözés áldozatai voltak.
Egészen a huszadik századig csak közvetett dokumentumokban rejlő néhány adalék volt ismeretes a manicheizmusról, melyek legtöbbször ellenségeiktől származtak, mint például Augustinustól. Könyvei képezték az inkvizíció ideológiai alapját, mely 1231-től egész Európában módszeresen üldözte az „oly szörnyű és elvetemült eretnekséget”.

Aki szájára vette a manicheus szót, az életével játszott. F. Decret így ír erről: Az egyháztól elszakadó csoportok vagy az eretnekcsoportok által megidézett legnehezebb sors az volt, ha eme elátkozott szekta híveinek tekintették őket.


Mani is mint Siddhartha Gautama és Jézus, a Shem ha-Mephorash ("Isten 72 szelleme") egy-egy kozmikus forrásának volt a szülöttje:

-450.05.18. 05:27 UT + 2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:20,2°Bika; -Uránusz oppozíció:20,7°Skorpió; -Mars quadrat:13,4°Oroszlán; -Szaturnusz
-Neptunusz-Plútó oppozíció:18,7°/18,7°/17,1° Vízöntő
-Siddhartha Gautama (Buddha) születése.
-A Purim ünnep kozmikus eredete ("Eszter királyné csak akkor cselekedett a perzsa zsidóság megmentése érdekébe, amikor olyan égi jelet látott, miszerint tette sikerrel fog járni.")
-A Tóra megalkotása Ezsdrásék által, ami egyúttal egy visszamenőleges vallástörténelmet is eredményezett.


Jézus születése: i.e. 8. 02.10.
-7.02.10 12:11 UT +2.00 jeruzsálemi idő (3753. Adar 1.)
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:20,1°/20,1°/29,3°/27,8°/27,4°Vízöntő

Vénusz-Jupiter sextil


Mani születése:
218.01.29. 12:18 UT + 3.00 Bagdad
"MC"-Nap:9,3°Vízöntő; -Hold oppozíció:9,3°Oroszlán; -Mars-Szaturnusz-Uránusz quadrat:11,5°/7,8°/12,7°Skorpió


A "végidőkre", azaz napjainkra várt ószövetségi messiás, Immánuel az említett kozmikus források leghatásosabb konstellációjának az égisze alatt látta meg a napvilágot, akit a keresztény vallások "Jézus második eljövetele" gyanánt várattak eddig:

1999.08.11. 12:09 UT
Nap-Hold konjunkció:18,4°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:14,7°Vízöntő; -Mars quadrat:16,9°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:16,9°Bika
(teljes napfogyatkozás!)
- A Napbaöltözött Asszony (Fekete Madonna) megszüli a gyermekét (Jelenések könyve 12,9-13).
- A holtak "első feltámadása" (Jelenések könyve 20,5).
- II. János Pál pápa szerint Európának az Úrral történt találkozása.
- Jézus "második eljövetele", ami valójában az ószövetségi messiásnak, Immánuelnek volt a születése (Ézsiás 7,10-14; 11,1-3; 66,7-8; Mikeás 5,1-2; Jelenések könyve 12,5).
- Az asztrológiában, kabbalahban, hermetikus ismeretekben és a héber nyelvben is járatos Nostradamus, aki a Prieuré de Sion titkos társaságnak a tagja volt, szintén erre az égi eseményre hívta fel már évszázadokkal korábban a figyelmet (Centuriák X. 72.), ami a "rettegés nagy királyának", JHVH-kozmikus Krisztusnak kellett az eljövetelét eredményezze.


Mani egy zsidó-keresztény szektában nevelkedett fel, aminek az apja is a tagja volt:

http://wiki.anthroposophie.net/Mani_%28 ... stifter%29
Mani
Sein Vater Patik (gr. Pattikios, arab. Futtuq), angeblich ein parthischer Adeliger, der aus der nordwestpersischen Provinz Hamadan stammen soll, wurde vor Manis Geburt Mitglied der aramäisch-christlichen Sekte der Elkesaiten.
Aufgrund zweier Berufungsvisionen durch seinen himmlischen Zwilling (Thomas), die Mani im Alter von zwölf und 24 Jahren hat, letztere vielleicht am 19.4.240, trennt er sich aber gemeinsam mit seinem Vater und zwei Anhängern von der Gemeinschaft der Elkesaiten, um die wahre Lehre Christi, für die er seine eigene Religion hält, zu verkünden. 240/241 unternahm er eine Missonsreise zu den Saken nach Afghanistan und nach „Indien“, wo er vermutlich Kontakte zum Buddhismus hatte.

http://de.wikipedia.org/wiki/Elkesaiten
Die Elkesaiten oder Elchasaiten waren eine aramäischsprachige christliche Täufersekte, die um 100 im Ostjordanland entstand und sich in Syrien ausbreitete.

Zu ihrem Kult zählte neben der (wiederholten) Taufe auch ein Abendmahl, dessen Brot sich dezidiert vom Brot der Kirche („Griechenbrot“) unterschied. Es wurden Speisegesetze (kein Weizenbrot) und kultische Gesetze eingehalten, so dass die Sekte als judenchristlich galt.

Nach Aussagen des Kölner Manikodex gehörte Mani wie sein Vater zu den Elkesaiten, von denen er sich bald abwandte, um seine eigene Religionsgemeinschaft, den Manichäismus zu gründen.

http://books.google.de/
Reinhold Merkelbach: Hestia und Erigone: Vorträge und Aufsätze (1996) ISBN 3519074389, 9783519074380
(S.362) Mani hat von 216 bis 274 n. Chr. gelebt. Er ist in Babylonien in einer judenchristlichen Täufersekte aufgewachsen. Schon in seiner Jugend hat Mani eine Reihe von Offenbarungen erhalten. Die letzte Offenbarung empfing er im Jahre 240. Als er seine neue Erkenntnis den Sektenbrüdern verkündete, stießen diese ihn aus, und Mani - erfüllt von der Wahrheit seine Einsicht - begründete eine neue religiöse Gemeischaft.


Néhány idézet és fotó Manival kapcsolatosan:

Link
Kép
Mani, a próféta

Link
Kép

http://www.terebess.hu/keletkultinfo/lexikon/mani.html
Mani
más néven MANES vagy MANICHAEUS (szül. 216. ápr. 14. Dél-Babilónia - megh. 274? Gundeshapur), a manicheus vallás alapítója; dualista tanítása szerint a világ a szellem és az anyag, vagyis a jó és a rossz keveréke.

Mani életéről annyit lehet tudni, amennyit maga megírt, ill. egyházának a hagyományai megőriztek. Szülőföldjén nőtt fel, és az arámi nyelv keleti változatát beszélte. Egy gyermekkori és egy ifjúkori látomásában is megjelent neki „ikertestvére”, egy angyal, aki másodjára felszólította, hogy hirdesse az új vallást.

Mani életének e szakaszáról keveset tudunk, valószínűleg Perzsia nyugati részén tevékenykedett.

manicheizmus

dualisztikus vallási mozgalom; a Kr. u. III. században alapította Perzsiában Mani, akit a „Fény apostola”-ként és a legnagyobb „Megvilágosító”-ként tiszteltek. Bár a manicheizmust hosszú ideig a kereszténység „eretnek” változatának tartották, valójában önálló vallás volt. Tanainak összefüggő egész volta, szerkezetének, ill. intézményrendszerének merevsége miatt egész története során megőrizte egységét és sajátos karakterét.

Mani Dél-Babilóniában (a mai Irakban) született. 24 éves korában egy angyal megparancsolta neki, hogy álljon ki a nép elé, s nyilatkoztassa ki hittételeit. Mani ettől kezdve a Perzsa Birodalomban vándorolva hirdette tanait. Kezdetben akadálytalanul működhetett, később azonban az újabb király ellene fordult. Elítélték és bebörtönözték. Huszonhat napi megpróbáltatás után, amelyet követői „a Megvilágosító passiójá”-nak vagy Mani „megfeszítésének” neveztek, elbúcsúzott tanítványaitól, és meghalt (valamikor 274 és 277 között).

http://www.arvisura.van.hu/keret.cgi?/mani_folap.htm
http://www.arvisura.van.hu/mani_folap.htm
Mani és az Ős-magyar vallás
Az ősi egyistenhitet még Anyahitáék hozták magukkal a Szíriusz-rendszerből. Az unokája, Magyar alapította meg Ataiszon az első Ősmagyar-egyházat. Tanításuk szerint: “Az a szó, hogy magyar, nem törzset, népet vagy népfajt jelent, hanem a békességre törekvő embereknek a gyülekezetét”. Ezt a hitrendszert vitték tovább Ataisz elpusztulását követően a különböző gyarmatbirodalmakba, köztük a jégkorszak előtti ősi földünkre, a Kárpát-medencébe is. Az Oscus táblák is ta­núskodnak arról, hogy az egyistenhit milyen széles körben elterjedt. Az Ős-magyar egyház később a Mani által alapított egyistenhívő vallásrendszerrel ötvöződött, ha úgy tetszik, az Ős-magyar vallás beleolvadt az uruki-mani vallásba. Az uruki-mani hit az uruki-mani biblia alapján hirdette tanait, melynek létrehozója Mani uruki esperes volt.

Mani őspörösnek, azaz felekezeti döntőbírónak 7 fia volt, akik közül a legki­sebb, Mani 216-ban született, a Gilgames család leszármazottjaként. Ez a kis Mani a bölcsek között nevelkedett. Kizárólag növényi táplálékon élt. Miután befejezte 236-ban az uruki patesziképzést, Babilonba vezényelték orvosképzésre. Itt 24 karéjos beavatottá vált és 241-ben arbag-gyógyí­tó orvos lett. Babilonban 9 év gyakorlati idő után, 250-ben kezdte meg az önálló műkö­dését. Egy nagyhírű gyógyintézetet állított fel és igen sok életmentő gyógyítót képezett ki. Királyokat, papokat, mágusokat és a népi vallások követőit gyógyították.

Legénnyé ütésekor felvette a Nazír szerzetesek daróc ruháját és mezítláb vándorolva az érdeknélküli, igaz szeretet taní­tást kezdte hirdetni. Vallotta a jónak és a rossznak az örökös harcát egy emberen be­lül. Bízott az isteni jóság győzelmében. Megalapította az általa elnevezett "Uruki-Mani keresztény egyházat" és az összes keleti egyházat egyesíteni akarta. Hirdette a Jézus által hozott, az Égből eredő “Szeretet-Egyházát". Agadei és ordoszi rovásokkal is írt és új írásrendszert fej­lesztett ki. Ez a nagyműveltségű, világhírű tudós volt az egyedüli olyan vallásalapító, aki az Úr, Él és Vanisten tanait összefoglalta és írásba is fektette. Egy hatalmas, 72 könyvecskéből álló Szövetségi-Szentírás könyv-gyűjteményt írt. Ennek legértékesebb része a Názáreti Jézus levelei voltak, amelyek közül az elsőt 29 tavaszán agadei rovással alkotta Uruk város beavatottjain keresztül a gyülekezetének, “Kik követnek engem?" – címmel. Mivel nagy nyelvtudással bírt, hamar észrevette, hogy később Buddhá­tól kezdve minden próféta az Arvisura-Anyahita által hozott, Égi eredetű tanításokat használta fel, ebből táplálkozott, s a Zaratustra próféta hitéből megalkotott Avesztát is az Ataiszból megmenekült Úr, Él és Vanisten hí­vők tanításaiból vették át. Ugyanígy megtalálta ezeket a gyökereket az ó- és újtestamentumban is. Mani tudta, hogy az Ószövetség végleges megszerkesztése a jamnai iskolában tör­tént, Domitiánus uralkodása alatt, 81-96 között, az Újszövetséget pedig a második és harmadik században állítot­ták össze. A “Jeruzsálem-vagyonközösség" eszméje Maninál megértésre talált, de a jó­tékonykodó gazdagok “szeretetlakomái" ellen szót emelt. Amikor létrehozták a mun­kától függetlenített papi és püspöki rendet, erősen tiltakozott az egyházi vezetők ha­talmaskodásai ellen. Tanításának óriási tábora lett. Az egyszerű emberek elkezdték hirdetni a tanait. Mivel a testi-lelki betegeket meggyógyította, így igen közked­veltté vált. Vándorlásai között eljutott Biku ujgúr kán országá­ba, amelynek egész lakossága a Mani által megreformált hitre tért át, azaz Ujgúrföldön ez államvallássá is lett. A Gilgames leszármazottak valamennyien áttértek a Mani őspörös által tanított uruki-mani hitre. A Magyar Törzsszövetség vezéri törzsei már 180-ban tagjai és hívei voltak az uruki-mani hitnek, az érdek nélküli egyistenhívő keresztény egyháznak. Mani kezdeményezésére kolostorokat építettek, ahol a népet földművelésre, korszerű állat­tenyésztésre és fejlett iparra tanították. Ezekben a külön férfi és női kolostorokban a szegények mellett az előkelőség gyermekei is felnevelked­tek. Főként a Magyar Törzsszövetség leányai keresték fel az igen gazdag berendezé­sű és kitűnő képzést adó kolostorokat.

Mani hamarosan világhírű lett, gyógyító munkája mellett hirdette az Égi-eredetű tanait, de soha nem követelte meg a tizedek fizetését, ezért a tanításai gyorsan elterjedtek. Az ingyenélő hatal­masok azonban összefogtak ellene. Mani az akkori kor legműveltebb beavatottja volt, de a hatalmon lévőknek nem tetszett az, hogy a tudását Égből eredőnek vallotta. Mani szerint az Isten létezésének tudata senkit nem jogosít fel arra, hogy ne dolgozzon, s ez alól még a papok sem lehetnek kivételek. “Társbolygónkhoz hasonlóan mindenkinek munkát kell végeznie, mert dologtalanul senki a más munkájából nem élhet!" Azt vallotta: “Egyes vallások hidetői csupán arra törekszenek, hogy a vallások ürügyén maguknak gondtalan jólétet teremtsenek. Ezért megkövetelik híveiktől a ti­zedeket és szertartási járulékokat. Vezető vallási állásokat szerveznek, hogy népek nyomorából a maguk jólétét megteremtsék." Ezért a tanáért, hiába volt arbag-gyógyító, minden országból száműzték, később pedig a hitélet vámszedői börtönbe vetették. A Keleti-Limes ideiglenes vezetői örök fogságra ítélték, de egy légiós parancsnok meggyógyításakor Aurélius Pro­bus császár, mivel 277-ben őt is meggyógyította, szabadon engedte. Nem sokkal később azonban Aurélius Probus császárt megölték a katonái, ezért Mani a perzsákhoz menekült. Itt, ha gyógyításai sikeresek voltak, azt megjutalmazták, de ha félhalottakhoz vitették, az uralkodó végelgyengülése miatt bekövetkezett haláláért is őt okolták. I. Sahpuhr perzsa király rokonszenvezett a tanaival. Utóda, I. Bahram azonban börtönbe vetette. Híveinek lázongásai miatt egyik börtönből a másikba vitették, de még ott is gyógyított. Ha valaki gyógyíthatat­lan betegségben szenvedett, a király arany fizetségéért cserébe engedélyezte, hogy Mani meggyógyíthassa. Amikor azonban a Manda-magya-mandeus tanokat kezdte hirdetni, újból börtönbe csukták. Aurélius Carus 282-283 között volt katonacsászár. Amikor a perzsák ellen indult háborúba, egy villám csapott belé. Császárrá tételekor azt hangoztatta, hogy “Legyőzhetetlen Napnak vagyok a paran­csolója". Hozzá is elkérték Manit a perzsáktól, de az, amikor a békekövetségbe elin­dult, nagyon felháborodott a császár kérkedésén és gyógyítás helyett inkább a börtönt válasz­totta. Csökönyössége miatt úgy megverték, hogy belebetegedett.

Az emberi szeretet val­lásának megalapítója minden hatalmon lévőnek sértette az érdekeit. Halálát többször is kihirdették, de a szegények ezt nem hitték el, mivel az egyik börtönből a másik börtönbe vitették. Még így is, az örökös kínzások közepette, 216-290 között élt, azaz 74 éves korában halt meg. Csőrös király ugyanis élve megnyúzatta, szalmával tömette ki a bőrét, majd városról-városra hor­datta és fára akasztva ilyen feliratú táblát helyezett rá: “Így jár az, aki a mennyei eredetű uralkodók tizedének fizetését megszüntette!" Diokletiánus 293-ban még a híveit is elégetésre ítéltette. Mani élete utolsó percéig gyógyította az arra rászorulókat. A római légiósok között is sokan voltak Mitrasz hí­vők, akik Mani megírt könyveit terjesztették. Ezen uruki-mani keresztény vallást a rómaiak nyelvén mandeus egyigaz Isten vallásnak hívták, s a keleti országrészekben ez lett a leg­inkább elterjedt. Akit Mani meggyógyított, annak még a légiós katona család­ja is mandeussá vált. Ezek a mandeusok szívvel-lélekkel szolgálták a 24 Hun Törzs­szövetség céljait.

http://www.arvisura.van.hu/keret.cgi?/mani_folap.htm
http://www.arvisura.van.hu/mani_lnagy.htm
Mani, a küldött
Az érdek nélküli szeretet vallása
(L. Nagy Lajos írása)

Egy vallást sem üldöztek oly kegyetlenül és könyörtelenül, mint Mani vallását. A Világosság Egyházát. Az érdek nélküli szeretet vallását, az uruki-manicheus kereszténységet. A nagy érdeklődés keltette reménység miatt elérkezett az ideje, hogy Mani tanítása ismét a régi fényében ragyogjon, és a magyarság megismerhesse a mai kor nyelvén tolmácsolva az eredeti kereszténység misztériumait. Mani szerzetének XXI. századi, a jelenben ható iskolája Magyarországon 12 éve megnyitotta kapuit a viszálymentességet keresők előtt. "Engedjétek tovahaladni a fény tanát, akár a nyugalom és béke értékes portékáját" - üzeni Mani. Mert sokan keresik a világosságot saját lelkükben, és keresik a visszavezető utat a világosság birodalmába, amely végül el fogja nyelni a sötétség birodalmát. Az egyetlen hatalmas hívás újra meg újra felcsendül.

"Babilon országából jöttem, hogy hívást bocsássak a világra." Így tolmácsolta Mani hívását és üzenetét Amin Maalouf libanoni szerző "Les Jardins De Lumiere" (Fénykertek) című könyvében.

A világosságnak ezt a hívását és üzenetét Mani közel 40 éven át tárta az emberek elé, miközben sok országot és vidéket járt be hosszú vándorlásai során. Ennek a különös embernek és tanításainak szenteltem a következő sorokat.

A világosság birodalmának küldötte volt, egy a sok közül, akik eljöttek és akik mindaddig jönni fognak, amíg az emberiség az ellentéteknek és a sötétségnek ebben a világában bolyong, szembehelyezkedve a világosság birodalmával. Bár a múltban megkísérelték Mani hívását és személyét kitörölni a történelemből, a mi időnkben újraéledt az érdeklődés iránta és tanítása iránt. Ezen nem kell csodálkozni, mert elérkezett az az idő, amikor az egyetemes igazság áttör a sötétségen, csaláson és félrevezetésen és sok ember szívét megérinti.

Buzgó valláskutatóknak köszönhetően Maniról nagyon sokat írtak. A múlt században azonban eredeti manicheus szövegeket is találtak, amelyek lehetővé teszik, hogy Manit, szerzetét, egyházát és tanát jobban megértsük.

Korábban ellenfeleinek műveire kellett hagyatkozni, akik kifogyhatatlannak bizonyultak a megsemmisítő kommentárok írásában. A manicheus egyház azonban mindezekkel dacolt, több mint 1200 évig. Mani egyike volt a Gnózis, a világosság nagy küldötteinek. Helye Jézus, Buddha, Zarathustra és Hermész Triszmegisztosz mellett van, de azzal a különbséggel, hogy üzenetét legnagyobb részt írásban is lefektette.

Ellenfeleinek megsemmisítő praktikái elől azonban írásainak csak egyike-másika tudott megmenekülni. Ezekből világosan felismerhető, hogy tanítása megfelelt az eredeti gnosztikus gondolkodásnak.

Egyes tudósok szerint Mani "korának utolsó nagy gnosztikusa". Tanításai a gnózisban, a közvetlen istenismeretben gyökereznek. Világosan beszél a két természetrendről. Az egyik a világosság birodalma, ahol a mikrokozmosz részesült a szellemben és az isteni természet szellemterében. A másik a sötétség birodalma, ahol az eredeti emberiség egy része fogságban van. Mani is beszél az anyagvilágban fogságban lévő, halandó lényhez kötözött világosságszikráról, Isten és az anyag két elvéről, világosságról és sötétségről, igazságról és hazugságról. Mani hívása világos és átható.

A világosságszikráknak vissza kell térniük a világosság birodalmába, ahonnan valaha kikerültek. A földi embernek e feladatnak kell szentelnie magát, hogy az eredeti ember újjászülessen és visszatérhessen egykori hazájába. Maninak természetesen szemére vetették, hogy tanai dualisztikusak, kettősek. De a két elvről szóló tanítása egy különleges fajta dualitásra vonatkozik és mélyebb jelentése van. Megkísérlem, hogy ebben a dolgozatban tiszta képet adjak.

Az ellentétek világa a dialektikus természet, az isteni természettől elválasztott világgá lett. Jóllehet már nem részesül az ősforrásban, nélküle mégis képtelen létezni. A szellem eredeti fényvilágának mintegy árnyképévé vált. Ugyanúgy a dialektikus ember is látszatember csupán, az eredeti szellem-ember árnyék lénye.

Mint minden küldött, Mani is már ifjúságától fogva tudatában volt különleges küldetésének. Ezt a tudati nézőpontot tizenkettedik életévében megerősítette benne egy mély, belső kinyilatkoztatás, amelyben feladatát felismerte. Ezután tanulmányozta valamennyi akkori vallást és filozófiát. Huszonnegyedik életévében következett egy második kinyilatkoztatás a "benne lévő másikról", akit ikertestvérének vagy társának is nevezett. Ez a mikrokozmoszában lévő szellemlélek, aki vezette őt hosszú utazásában. A szellemlélek és a Szent Szellem egyesült benne. Ettől a pillanattól kezdve tudatában volt annak, hogy ő a világosság egyik apostola, vagyis küldött. Az "apostolos" szó (görögül küldött, vagy követ) olyasvalakire utal, akit arra hívtak el, hogy Isten és a világosságbirodalom üzenetét elvigye az emberekhez.

Mani, aki korának valamennyi vallását és a korábbiakat is tanulmányozta, megállapította, hogy bennük az igazság csak töredékesen található. Még a keresztény evangéliumokat is tisztátalannak tartotta, mert felfedezte, hogy azokban is sok gyom burjánzott el.

Úgy mondják, hogy az Ószövetséget el is utasította, mert véleménye szerint tévútra vezető és az igazságtól eltérő kijelentéseket tartalmazott, amelyek aztán keveredtek az eredeti tiszta kereszténységgel és Jézus üzenetével.

Maninak az volt a megbízatása, hogy a nagy vallásokból hozza ismét napvilágra az egyetemes igazság maradványait, és szabadítsa meg őket a gyomtól. Úgy vélte, hogy új kor kezdődött, amikor ismét fel kell hangoznia egy minden elhajlástól és tévelygéstől mentes hívásnak.

Mani felhívása, tanítása és nem utolsósorban személye az akkori világból mély döbbenetet váltott ki. Szülei fejedelmi nemzetségből származnak (apja neve görögül Patak, vagy Pataki). Mani "királyfi" volt. Jóllehet kiváló emberi és isteni adományokkal volt megáldva, mégis inkább fényhordozóként tett benyomást az emberekre. A világosság követe volt, a Gnózis nagymestere, de ugyanakkor gyógyító, művész, festő és tehetséges író is. Hihetetlenül sokoldalú férfiú volt. Egyrészt sok barát és követő vette körül, másrészt ellenfelei szinte megsemmisítő gyűlölséget zúdítottak rá. Hívása és tanítása ellentétben állt ugyanis az ő dogmáikkal és az igazságot nélkülöző tanaikkal. Mindazok ellene fordultak, akik a régi, elavult kultuszokhoz ragaszkodtak, hogy azokkal az embereket fogságban tartsák.

Mani különlegesen tehetséges szónok volt, nagy karizmával megáldva. Hangos szóval hirdette, hogy a fennálló vallások az igazságot csak töredékesen és tökéletlenül tükrözik, hogy tisztaságát az igazság elveszítette, és a féligazság végül is hazugsággá vált. Ezért kell az emberiséget újra összekötni a tiszta, teljes igazsággal.

Azt vetik a szemére, hogy tanítása különböző tanok elemeinek az összeillesztése volt, de ugyanakkor úgy is tekinthetjük, hogy kihámozta és összerakta belőlük az igazság töredékeit, hogy újból a teljes világosságba állítsa őket. Azt is nehezményezik, hogy tanításai kiváltképp személyes kinyilatkoztatásokra támaszkodik. De vajon nem ez-e a helyzet minden küldöttnél és követnél? Az írások nem arról szólnak-e, hogy Jézus minden tanítását mennyei Atyjától kapta? És Hermész Triszmegisztosz nem látomásban kapta-e az egyetemes igazságot?

Mani a gyülekezeteinek szóló leveleit a következő szavakkal kezdte:

"Mani, Jézus Krisztus apostola".

Ezt a megjelölést választotta, mert önmagát Krisztus és mindenekelőtt a Szent Szellem tiszta apostolának tekintette, akiről Jézus azt mondja: "Elküldöm nektek a vigasztalót a Paraklétát". Mani, a parakléta, világvallást alapított, amelyet több mint ezer éven át hirdettek és követtek az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig, Kínától Spanyolországig, beleértve Egyiptomot és szinte az egész arab világot. (Álmos királyunk a honba való visszatérés útján Kijevben megállt seregével. Az egykorú feljegyzések egyszerűen "manicheus fészeknek" nevezik a visszatérőket.)

Ennek a hatalmas áramlatnak csak néhány tanúbizonyságát találták meg újra néhány évtizeddel ezelőtt. Mindig és mindenütt megkísérlik a világosság üzenetét a világból száműzni, megsemmisíteni és a feledésnek kiszolgáltatni. "Les jardins de lumiere" című műve utóhangjában Amin Maalouf megkapóan és tisztán adta vissza ezt a drámát.

"Semmi sem maradt fenn Mani könyveiből, művészi érzékkel és odaadással teli műveiből, bátor hitéből, szenvedélyes kereséséből az istenség, ember és természet közötti összhangról tanúskodó üzenetéből. Maninak a szépségről szóló vallásából, a világosságról és sötétségről szóló szubtilis finom vallásából nem maradt fenn egyéb, mint "manicheus" és "manicheizmus" fogalmak.

Ezek olyan szavak, amelyeknek a mai korban sértő kicsengésük van, mert Róma és Perzsia inkvizítorai szövetkeztek abban, hogy Mani személyét az ismeretlenség homályába taszítsák, és tevékenységét elhalványítsák. De mi tette őt olyan veszélyessé, hogy szükségesnek tűnt őt az emberek emlékezetéből is kitörölni?

"Babilon országából jöttem, hogy elhozzam az üzenetet a világnak." Az elmúlt ezer év folyamán hívása elhalt. Egyiptomban Jézus apostolának nevezték, Kínában a világosság Buddhája melléknevet viselte. Reménysége három világtenger partjain virágzott. De ez a remény gyorsan elkeseredett, gyűlöletté változott. A világ fejedelmei elátkozták, számukra ő lett a hazug démon, a bosszúsággal teli edény és szikrázó haraggal nevezték tébolyodottnak. Számukra hangja alattomos ámítás, üzenete gyáva babona, mindent megrontó eretnekség volt. A máglyák aztán megtették a magukét. És ugyanez a sötét tűz emésztette el írásait, emlékezetét s követői közül a tökéleteseket, a büszke asszonyokat, akik megtagadták, hogy nevét leköpdössék és meggyalázzák."

Kedves olvasó, az elmúlt 2000 évben sok küldöttet semmisítettek meg, és követőikre is hasonló sors várt. Egy vallást sem üldöztek azonban annyira könyörtelenül és kegyetlenül, mint Mani vallását. - Kőrösi Csoma Újgúriába igyekezett, oda, ahol 80 éven keresztül a manicheus filozófia államvallás volt (762-842), s majd ez a nép és ez a hit megérkezett a Kárpát-medencébe.

- Gyorsan pogánnyá minősítették őket.

Sokan, megszámlálhatatlanul sokan jutottak börtönbe, máglyára. A magyaroktól elvették írásukat, gnosztikus filozófiájukat, népművészetük csak múzeumban látható. Pogánnyá váltak hivatalból. Csak el kell mélyednünk a gnosztikus művek, mozgalmak történetében. Megszégyenítő következmények: évszázados hazugságok és a feledés homálya.

Szeretnénk Manit a teljes világosságba állítani, a Gnózis fényébe, mert elérkezett az ideje annak, sokan keresik a világosságot a saját lelkükben. Keresik a visszavezető utat a világosság birodalmához, amely végül el fogja nyelni a sötétség birodalmát. Az egyetlen hatalmas hívás újra meg újra felcsendül.

http://árpádnépe.hu/press/?p=266 (már nem lehet elérni)
Mani nagyműveltségű, világhírű tudós bölcs volt, az egyetlen olyan vallásalapító, aki tanait le is írta. Az úr, Él, és Vanisten tanait összefoglalta az Anyahita által magával hozott, Égi eredetű tanításokból, amelyből Buddhától kezdve minden próféta táplálkozott. Az Égiektől eredő, a rómaiak által mandeusnak nevezett hitvilágot összefoglalta és a köztudatba ültette.

Mani gyógyító munkája mellett meghirdette égi eredetű tanait, de nem követelte meg a tizedek fizetését. Mani elvei alapján minden papi személy, hogy a munka nélküli lét látszatát is elkerülhesse, köteles volt az egyháztelki kertecskéjét maga megművelni. Ezért az ingyenélő hatalmasok összefogtak ellene, és börtönbe vetették. A szeretet vallásának alapítója sokévi börtön után cellájában halt meg 290-ben: Csőrös király hatalmát féltve elevenen megnyúzatta, bőrét szénával kitömette és fákra akasztatta e felirattal: „Így jár az, aki a mennyei eredetű uralkodók részére a tizedek adását megszüntette!”

http://hu.wikipedia.org/wiki/Manicheizmus
A manicheizmus (újperzsául: آیین مانی, átírva Āyin e Māni) az egyik legnagyobb iráni eredetű gnosztikus vallás, Habár az alapító próféta, Mani írásainak többsége elveszett, számos fordítás és töredékes szöveg fennmaradt. A manicheizmus kozmológiájában leírja a jó és spirtuális Fényvilág és az ördögi, materiális világ közti harcot.

http://de.wikipedia.org/wiki/Manich%C3%A4ismus
Manichäismus
Die Lehre des Mani wird des Öfteren als die der zwei Naturen (oder Substanzen, Prinzipien) und drei Zeiten (oder Epochen) bezeichnet. Die zwei Naturen sind die des Lichts und die der Finsternis, und die drei Zeiten sind die Zeit, in der beide Naturen getrennt waren, dann die Zeit, in der sie vermischt sind, und dann die Zeit, in der sie wieder (endgültig) getrennt sein werden.

Die Zeit, in der Mani heranwuchs, war zoroastrisch geprägt, aber Mani wuchs in einem judenchristlichen Umfeld auf. Er gehörte, ebenso wie sein Vater, nach Aussage des Kölner Mani-Kodexes den Elkesaiten an. In der früheren Forschung wurde die Täufergruppe fälschlich als Mandäer identifiziert.

http://www.uni-koeln.de/phil-fak/ifa/NR ... rmani.html
DER KÖLNER MANI-KODEX (=CMC)
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 166
Registriert: So 26. Mai 2013, 07:45

von Anzeige » Mo 27. Mai 2013, 23:04

Anzeige
 

Zurück zu Shem ha-Mephorash

Wer ist online?

0 Mitglieder

cron