Mithrász-misztérium
A héber kabbala szerinti "Isten 72 szellemének" kozmikus forrásai

Mithrász-misztérium

Beitragvon Klaus Matefi » Mo 27. Mai 2013, 22:05

Klaus Matefi
Mithrász-misztériumEnnek a tanulmánynak nem az a célja, hogy a Mithrásszal kapcsolatosan eddig megjelent számtalan magyarázatot ismételgesse. Sokkal inkább fontosnak tartom az esetegesen vele kapcsolatba hozható kozmikus misztérium feltárását. A Mithrász-kultusz egy misztériumkultusz volt, mégpedig bizonyos mennyei titkokkal kapcsolatosan. A főhőse sok hasonlóságot mutatott Jézussal. Mind a ketten szűztől születtek, amit december 25-én (december 25-ét I. Gyula pápa tette Jézus születésének a napjává i.sz. 350-ben) ünnepeltek meg, a gonosz ellen léptek fel, majd a mennyekbe emelkedtek. Mithrász szintén a világ világosságának számított a misztériumvallásban, mint Jézus az Újszövetségben (János 8,12):

http://animamundi.hu/tanform.php?tsz=16
David Fingrut: Mithraizmus
A hívők „a Világ világossága”-ként, az igazság, igazságosság és a hűség szimbólumaként utaltak Mithrászra. Közvetítő volt a menny és a föld között, s tagja volt egy Szentháromságnak. A perzsa mitológia szerint Mithrász szűztől született, kit az 'Istenanya' címmel láttak el. Az isten egész életében szűz maradt, s imádói körében nagyra becsülte az önuralmat, az önmegtagadást és az érzékiséggel szemben tanúsított ellenállást. Mithrász olyan etikai rendszert képviselt, mely a gonosz erőivel szembeni szövetkezés érdekében támogatta a testvériséget.

Mithrász imádói erősen hittek az égi menny és az alvilági pokol létezésében. Hittek abban, hogy az isten jótékony erői szánják szenvedésüket, s az eljövendő világban megadják nekik a halhatatlanság és az örök megváltás végső igazságosságát. A végső ítéletnapra vártak, melyen feltámadnak a halottak, s egy végső összeütközésre, mely minden dolgok fennálló rendjét elpusztítja, hogy előidézze a fény diadalát a sötétség felett.

A hívőktől megkívánták, hogy rituális „megkeresztelkedés” révén megtisztuljanak, s részt vettek egy olyan ceremónián is, melyben az isten testét és vérét szimbolizáló kenyeret és bort ettek-ittak. Szentnek tartották a vasárnapot, s minden év december 25-én ünnepelték az isten születését. Miután az isten befejezte földi küldetését, társaival együtt részt vett az utolsó vacsorán, mielőtt felszállt volna a mennybe, hogy fentről védelmezze a hívőket mindörökké.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Mithr%C3%A1sz
Mithras, Mitra néven az ind hitregékben a felkelő nap istene, később Mithra névalakban a perzsa vallásban egyre jobban előtérbe kerül, s a világosság istene, a perzsa vallás megváltója lett, aki a jóság és az igazság küzdelmében a diadalmas vezér szerepét játssza.

http://mek.oszk.hu/03400/03410/html/5258.html
ÓKORI LEXIKON
Mithras
MiJraV, a perzsa feliratokban is Mithras, az óperzsa vallás egyik jó szelleme (Ized), majd főistene. Eredetileg a tiszta légkört, a világosságot, a fényt jelentette,
mely még a felkelő napot is megelőzve a legtávolabbi és legelrejtettebb zugokba is behatol és a sötétséget mindenünnen elűzi. A régi perzsa vallás azonban nemcsak személyesítette a természeti tüneményeket, hanem erkölcsi jelentéssel is felruházta azokat; ily módon M.-ban később a tisztaság és az igazság képviselőjét imádták, a sötétség és hazugság esküdt ellenfelét.

http://www.social-psychology.de/sp/h1/1.6?pg=all
Mithraismus
Er wurde von einer Jungfrau zur Welt gebracht, die Mutter Gottes genannt wurde. Mithras Geburtstag feierte man am 25. Dezember, man nannte ihn “das Licht der Welt”.

Egy nagyon lényeges információ adta meg a lehetőséget, hogy az esetleges kozmikus hátteret fel lehessen tárni. A hagyományok szerint Mithrász i.e. 280 - 270 között emberi formát öltött magára, azaz inkarnálódott, ahogy azt korábban Zarathustra megjósolta, majd 6-7 évtizeddel később pedig a mennyekbe emelkedett úgymond, mint a kereszténység Jézusa:

http://animamundi.hu/tanform.php?tsz=16
David Fingrut
Mithraizmus
Azt tartották, Mithrász i. e. 208 körül, születése után 64 évvel emelkedett a mennybe. A pártus érméken és dokumentumokon dupla dátum látható e 64 év kihagyásával.

http://www.social-psychology.de/sp/h1/1.6?pg=all
Mithraismus
Die Legende erzählt, Mithras sei 272 vor Christus in menschlicher Form inkarniert worden (wie von Zarathustra vorhergesagt).

Nachdem er 36 Jahre lang gelehrt hatte, stieg er im Jahre 208 vor Christus in den Himmel auf.


http://www.mlahanas.de/Greeks/Mythology/Mithras.html
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/G ... rut**.html
Parthian coins and documents bear a double date with a 64 year interval that represents Mithra's ascension to heaven, traditionally given as the equivalent of 208 BC, 64 years after his birth.

http://books.google.de/
Christopher Penczak: Ascension Magick: Ritual, Myth & Healing for the New Aeon (2007) ISBN 0738710474, 9780738710471
Mithras is associated with the Sun and the growing powers of light, as well as kings and soldiers. He was said to have been physically incarnated in a human body through a virgin mother and ascended into heaven in 208 BC, sixty-four years after his birth.

http://www.hermeticmagick.com/content/d ... thras.html
Mithras
Finally man is well established on earth and Mithra's work is done. He celebrates a last supper with Helios and his other companions, is taken in his fiery chariot across the ocean to heaven. Mithra's ascension to heaven was said to have occurred in 208 B.C., 64 years after his birth. From heaven Mithra protects his followers from the evil influence of Ahriman.

http://www.iranvision.com/mithras.html
According to Persian traditions, the god Mithras was actually incarnated into the human form of the Saviour expected by Zarathustra. Mithras was born of Anahita, an immaculate virgin mother once worshipped as a fertility goddess before the hierarchical reformation.
Anahita was said to have conceived the Saviour from the seed of Zarathustra preserved inthe waters of Lake Hamun in the Persian province of Sistan. Mithra's ascension to heaven was said to have occurred in 208 B.C., 64 years after his birth. Parthian coins and documents bear a double date with this 64 year interval.

Astrology
Mithra also presided over changing of seasons and the movement of heavens themselves. The scene of Mithra slaying a bull represents the precession of the equinoxes.

Azt az általam feltárt adatokból tudjuk, hogy a Názáreti Jézus pontosan mikor látta meg a napvilágot:

Jézus születése: i.e. 8. 02.10.
-7.02.10 12:11 UT +2.00 jeruzsálemi idő (3753. Adar 1.)
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:20,1°/20,1°/29,3°/27,8°/27,4°Vízöntő
(9,2°)
(Vénusz-Jupiter sextil)

Ahhoz, hogy Jézus "bűntelen" lelki adottsággal születhessen, egy "kozmikus kígyónak" (Nap, Hold, Mars, Szaturnusz, Uránusz konjunkció) is meg kellett jelennie az égen (a Zodiákusban) a születésekor. A Nap mögött sorakoztak fel az akkoriban ismert negatív szellemi hatásúnak számító planéták, azaz a Mars, Szaturnusz és Uránusz, ami által erős hatáscsökkenést szenvedtek a Földről nézve. Az említett égitestek a Shem ha-Mephoras ("Isten 72 szelleme") kozmikus forrásainak az építőkövei. Nap-Hold konjunkció, illetve oppozíció figyelembevétele mellett az öt égitest 72-féle konstelláció létrehozására képes. Ezek közül az égitestek konjunkciója (együttállása) az, ami az inkarnálódott Mithrász esetében is közre kellett szerintem működjön ahhoz, hogy a későbbi Jézushoz hasonló lelki adottságokkal legyen felvértezve az akkoriban érvényben lévő misztériumok értemében.. Vizsgáljuk meg az említett időintervallum környékén realizálódott olyan kozmikus konstellációkat, melyek Shem ha-Mephoras-nak a kozmikus forrásai:

-279.12.09. 17:40 UT
Nap-Hold
-Merkur-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:14,5°/14,5°/6,2°/15,9°/14,9°/8,1°Nyilas; -Jupiter quadrat:6,4°Halak (7,8°/9,7°)
(teljes napfogyatkozás)

-226.04.01. 19:00 UT
Nap-Hold konjunkció:7,6°Kos; -Mars-Szaturnusz oppozíció:2,5°/2,9°Mérleg; -Uránusz quadrat:11,1°Rák
(-Neptunusz:29,1°Iker); -Plútó oppozíció:3,5°Bak (8,6°/12°)

-212.03.12. 17:41 UT
Nap-Mars-Szaturnusz konjunkció:18,7°/21,9°/12,4°Halak; -Hold-Uránusz oppozíció:18,7°/19,7°Szűz
(9,5°)

-211.03.17. 14:14 UT
Nap-Hold-Szaturnusz konjunkció:23,2°/23,2°/24,8°Halak; -Mars-Uránusz oppozíció:15,6°/24,4°Szűz
(9,2°)

Amennyiben a Mithrász-vallás misztériumvallás, márpedig az, abban az esetben Mithrásznak az alábbi konstelláció égisze alatt kellett megszületnie:

Mithrász születése:
-279.12.09. 17:40 UT
Nap-Hold
-Merkur-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:14,5°/14,5°/6,2°/15,9°/14,9°/8,1°Nyilas; -Jupiter quadrat:6,4°Halak (7,8°/9,7°)
(teljes napfogyatkozás)

Jiddu Krishnamurtinak, a XX. század Jézusának a világrajövetelekor szintén a Nyilas jegyében álltak együtt a Shem ha-Mephoras ("Isten 72 szelleme") kozmikus forrásait alkotó égitestek:

Jiddu Krishnamurti születése:
1897.11.24. 09:19 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:2,4°/2,4°/1,6°/3,2°Nyilas/29,5°Skorpió


Mint láthatjuk, Mithrász, Jézus és Krishnamurti születése alkalmából egyaránt jelen volt a kozmikus kígyó (Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz együttállás) is. Ennek ellenére az asztrológiában kicsit jártas kereső észre kell vegye, hogy ez a Mithrász születésekor realizálódott konstelláció a teljes napfogyatkozás és Jupiter quadrat miatt nem nevezhető annyira pozitívnak, mint a Jézus és Krishnamurti születésekor kimutatható együttállás.

Jézus élete úgyszintén kozmikus misztérium volt, mint ahogy az inkarnálódott Mithrászé azzal a különbséggel, hogy Jézust Pál szerint "az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért" (Pál levele a zsidókhoz 9,15), véresáldozat (páskabárány) gyanánt (Pál levele a zsidókhoz 9,22-24) feszíttették keresztre bűnbakként a peszách ünnep előkészületi napján (Máté 26,2; Márk 14,1; Lukács 22,1/7; János 18,39; 19,14) a szanhedrin követelésére (Máté 26,3-4; 27,20; Márk 14,1; 15,11; Lukács 22.2; 23,18; János 11,45-53; 18,14), tehát holdtölte alkalmával.
Másik magyarázat szerint Jézus az önkéntes kínhalált választotta a bűneink váltságáért.

Jézus keresztre feszítése:
25.04.01. 22:19 UT +2.00 Jeruzsálem, Vasárnap (3785.Nisan 14/15. - Peszách ünnepe!)
Nap-Mars-Szaturnusz konjunkció:9,8°/10,8°/4°Kos; -Hold oppozíció:9,8°Mérleg; -Uránusz quadrat:9,7°Rák;
-Neptunusz-Plútó oppozíció:12,9°/9°Bak
(6,8°/8,9°)
(Azzal, hogy a Jupiter is részt vett a kozmikus kereszt kialakításában, növekedett a radix negatív szellemi hatása.)

A hagyományok egy T-keresztet említenek. Elvileg abban az időben még nem (?) ismerték az asztrológiai szabályzók szerint negatív hatásúnak számító Neptunusz és Plútó planétákat. Jézus születésekor együttállt égitestek (Nap. Hold, Mars, Szaturnusz, Uránusz) a keresztre feszítés alkalmával egy T-keresztet alkottak a Zodiákusban, amit a Neptunusz és Plútó egészített ki egy szabályos kozmikus keresztté. Erre a keresztre rámondható az, hogy Jézus a kínhalálakor magára vette a világ bűneit, ami természetesen nem emberi bűnökre vonatkozik, hanem a konstelláció negatív szellemi hatására. A kozmikus kígyó felkerült a keresztre, helyesebben sárkánnyá változott:

Link
Kép

Link
Kép

Ez egy örökké tartó kozmikus folyamat, amire akár az Ószövetségben is találunk utalást:

Ézsaiás
14,29 Ne örüljetek annyira, filiszteusok, hogy összetört a titeket verő bot! Mert a kígyó gyökeréről vipera sarjad, és gyümölcse repülő sárkány lesz.

Link
Kép


Néhány alkotást, melyek Mithrászt ábrázolják:

Link
Kép
Fresko mit Stiertötungsszene aus dem Mithräum in Marino, 2. oder 3. Jahrhundert

Kép
Statue mit Stiertötungsszene, Vatikanische Museen

Link
Kép
Mithraskultbild in Form einer freistehenden Plastik, London, British Museum

Link
Kép
Mithras-Relief im Bad des Diocletian, Rom.

Kép
Mithraskultrelief aus dem 2./3. Jahrhundert, gefunden im Rheinland

Kép
Mithrasrelief von Neuenheim, 2. Jhrdt.

Kép
Mithras, umgeben von den Zeichen des Tierkreises

Az utóbbi dombormű méltán utal Mithrász kozmikus jellegére és a kozmikus kígyóhoz kötődő szoros kapcsolatára.

http://igemorzsa.hu/vitatott_temak/vall ... edete.html
A karácsony eredete és gyökerei
Ezekben a kompozíciókban és elsősorban a központi bikaölő jelenetben minden valószínűség szerint számos asztrológiai elem jelenik meg (Bika, Holló, Skorpió, Kutya, Ikrek stb.).

Az idézet éppen a legfontosabbat nem említi, a kígyót... A kozmikus kígyó jelen van még akkor is, ha a tényleges kozmikus esemény folyamán már sárkánnyá változott.
A bemutatott alkotások egy kivétellel Mithrász harcát ábrázolják a bikával, ami ebben az esetben a gonoszt személyesíti meg. A főhős győzedelmeskedik a bika felett.

A minoszi civilizáció legendájában szintén találkozunk a gonosz legyőzésével, akit Minótaurosz (Μινώταυρος) személyesített meg, a félig ember, félig bika. Thészeusznak sikerült megölnie Minótauroszt a labirintusban, majd Ariadné fonalának a segítségével kitalál a krétai labirintusból:

Link
Kép

Kép

Link
Kép

Link
Kép

Mithrász Jézussal ellentétben nem a gonosz áldozatává válik a kereszt kialakulásakor, hanem annak a tényleges legyőzőjévé:

Mithrász legyőzi a bikát:
-226.04.01. 19:00 UT
Nap-Hold konjunkció:7,6°Kos; -Mars-Szaturnusz oppozíció:2,5°/2,9°Mérleg; -Uránusz quadrat:11,1°Rák
(-Neptunusz:29,1°Iker); -Plútó oppozíció:3,5°Bak (8,6°/12°)

Ha figyelmesen összehasonlítjuk Jézus kínhalálakor realizálódott kozmikus keresztet a Mithrász általi bika legyőzésére utaló kereszttel, akkor észre kell vegyük, hogy mind a kettő a Shem ha-Mephoras-nak ("Isten 72 szellemének") kozmikus forrása, és mind a két esetben a szintén negatív hatásúnak számító Neptunusz és Plútó planéta is rész vett a kereszt kialakításában még akkor is, ha Mithrász esetében a Neptunusz csak megközelítőleg.
Nem véletlenül a keresztelés szokása jelen volt a Mithrász-vallásban is. A kozmikus kereszt közvetlenül a tavaszi napéjegyenlőség után jött létre:

http://animamundi.hu/tanform.php?tsz=16
David Fingrut
Mithraizmus
A tavaszi napéjegyenlőség ünneplésekor a Nagy Anya fríg papjai a tauroboliumon kiontott vérnek tulajdonították az Isteni Bárány keresztény húsvétkor kiontott vérének megváltó erejét. Úgy tartották, hogy a drámai taurobolium tisztító rituáléja hatékonyabb a megkeresztelkedésnél. A misztikus ünnepeken fogyasztott ételt az áldozás kenyeréhez és borához hasonlították; az Istenek Anyja (Magna Mater) nagyobb imádatban részesült, mint Isten Anyja (Mária), akinek fia szintén feltámadt.

A római Santa Prisca temploma alatt található mithraeum egy felirata úgy utalt Mithrászra, mint aki azáltal menti meg az embereket, hogy kiontja a bika örök vérét. Épp azon a helyen, melyet a negyedik század végén foglalt el az utolsó taurobolium, a frígiánumban, ma a Vatikán Szent Péter Bazilikája áll.


http://www.hermeticmagick.com/content/d ... thras.html
Mithras
Astrology
Mithra also presided over changing of seasons and the movement of heavens themselves. The scene of Mithra slaying a bull represents the precession of the equinoxes.

Feltétlenül figyelemre méltó, hogy Mithrász harca a bikával, és Jézus kínhalála egyaránt április elsejére esett. A néphagyományok szerint Júdás április elsején akasztotta fel magát, ugyanazon a napon, amikor Jézust keresztre feszíttették:

Máté evangéliuma
27,3 Júdás halála
Amikor pedig Júdás, aki őt elárulta, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a harminc ezüstöt a főpapoknak és a véneknek,
27,4 és ezt mondta: "Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el." De azok ezt mondták: "Mi közünk hozzá? A te dolgod."
27,5 Erre ő a templomba hajítva az ezüstöket, eltávozott, ment és felakasztotta magát.

Babits Antal: Bibliai nevek és Fogalmak (1988)
(133. old.) Júdás Iskáriótes.
; amikor látta, hogy Jézust halálra ítélik, felakasztotta magát (Mt 27,3-5; Csel 1,17-18)

http://www.krepuska-feszt.hu/bornaptar.html
http://www.hazatereshalas.hu/
Április 1 - Júdás felakasztásának napja

http://www.csaladinet.hu/hirek/
Április elsejéhez - a bolondjárás napjához - régebben több babonás hiedelem is tartozott. Minthogy ekkor akasztotta fel magát az áruló Júdás, e napot a népi vallásosság hívei szerencsétlen napnak tartották.

http://www.fszek.hu/konyvtaraink/
Április 1-je az indás növények vetőnapja is volt, minden más munka végzésére szerencsétlennek tartották ezt a napot, mert a nép úgy hitte, Júdás ezen a napon akasztotta fel magát.

http://www.miep.hu/fuggetlenseg/2009/julius/03/15.htm
A könyvből megtudhatjuk, hogy Húsvét és Pünkösd miért akkor van, amikor van, és az is kiderül, hogy a hagyományok szerint Júdás halálának napja április 1-je, ekkor vetett véget életének önkezével az áruló apostol. Jézus Krisztus ekkor éppen Pilátus előtt állt. Egy napon haltak meg!

http://www.heiligenlexikon.de/Kalender/Monat_April.html
Nach christlicher Legende soll Judas Ischariot, der Verräter Jesu, an einem 1. April geboren worden sein oder aber sich per Strick das Leben genommen haben. Auch soll Luzifer an einem 1. April in die Hölle hinabgefahren sein. So gesehen ist dieser Tag ein Unglückstag.
--A keresztény legenda szerint Júdás Iskáriótes április 1-én született, és ugyanazon a napon akasztotta fel magát. Lucifer is egy április 1-én kellett a leszálljon. Így ez a nap egy szerencsétlen nap.--

http://de.wikipedia.org/wiki/Aprilscherz
Der 1. April gilt, je nach Überlieferung, als Geburts- bzw. Todestag des Judas Ischariot, der Jesus Christus verraten hatte. Zudem sei der 1. April angeblich der Tag des Einzugs Luzifers in die Hölle und daher ein Unglückstag...
--A hagyomány szerint április 1. Júdás születése és halála napjának számít, aki Jézus Krisztust elárulta. Ezenfelül állítólag április 1. Lucifer bevonulásának a napja a pokolba és ezért egy szerencsétlen napnak számít...--

http://www.religioeses-brauchtum.de/som ... cherz.html
An diesem Tag (1. April) wurde Judas Iskariot geboren, an diesem Tag erhängte sich Judas Iskariot, an diesem Tag fand der Himmels- oder Engelsturz statt, bei dem Satan aus dem Himmel gestoßen wurde.
--Ezen a napon (április 1.) született Júdás Iskáriótes, ezen a napon akasztotta fel magát, ezen a napon történt az égbolt vagy angyal lezuhanása, amikor sátán a mennyből ki lett taszítva.--Kidolgozása folyamatban van!
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 166
Registriert: So 26. Mai 2013, 07:45

von Anzeige » Mo 27. Mai 2013, 22:05

Anzeige
 

Zurück zu Shem ha-Mephorash

Wer ist online?

0 Mitglieder

cron