Sárkányrend (Ordo Draconum)
A héber kabbala szerinti "Isten 72 szellemének" kozmikus forrásai

Sárkányrend (Ordo Draconum)

Beitragvon Klaus Matefi » Mo 27. Mai 2013, 22:10

Klaus Matefi
Sárkányrend (Ordo Draconum)
A tanulmány tárgya egy olyan rend, ami a nevében viseli a sárkány kifejezést. Sárkányokkal találkozhatunk mesékben, legendákban, de ennek a mitikus állatnak kozmikus háttere is van, ugyanis az idők folyamán realizálódó bizonyos kozmikus kereszteket személyesítenek meg:

http://www.tanit.hu/hpb_tt_2_1
HP Blavatsky: Titkos Tanítás II. kötet 1. rész
ANTROPOGENÉZIS
A TUDOMÁNY, A VALLÁS ÉS A FILOZÓFIA SZINTÉZISE
Édenek, kígyók és sárkányok
A keresztények azt sem tu¬datosították magukban, hogy a Kereszt a Fa és a Sárkány szimbólumából fejlődött ki, s így lett az emberiség meg¬váltásának szimbólumává.

http://www.tanit.hu/hpb_tt_1_2
HP Blavatsky: Titkos Tanítás I. kötet 2. rész
I. KÖTET, II. RÉSZ
A SZIMBOLIZMUS FEJLŐDÉSE
A „Sárkány” a Logosznak is volt a jelképe mind az egyiptomiaknál, mind a gnosztikusoknál.

A Szent és Titkos tudás jelképe az ókorban általában a Fa volt. Írást és feljegyzést is értettek rajta. Innen a Lipika szó, az „írók”, vagy írnokok; a „Sárkányok”, a bölcsesség jelképei, akik a Tudás Fáit őrzik; a Hesperidák „arany” almafája; a Meru hegynek kígyó-őrzötte „Buja Fái” és növényzete. Juno, aki Jupiter egybekelésekor fát ad arany gyü¬mölccsel, egy másik alakja Évának, aki Ádámnak almát nyújt át a Tudás Fájáról.

Link
Kép

Link
Kép

A Jelenések könyvében említett sárkány úgymond maga a Sátán, tehát a gonosz szellemi forrása, ami által "lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság":

Jelenések könyve
12,3 Feltűnt egy másik jel is az égen: íme, egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek hét feje és tíz szarva volt, és a hét fején hét diadém;
12,9 És levettetett a hatalmas sárkány (*kozmikus kereszt), az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek.
12,10 Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: "Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket.

Pál levele a korinthusiakhoz
1,18 A kereszt igéje Isten hatalma
Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje,


Prof. Gunkel Hermann: Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit (1895)
(S.201) Durch den Drachensturz hat Christus die Herrschaft.
(S.272) Der Drache wird als sogenannte Teufel und Satan gedeutet.
--Prof. Gunkel Hermann:A teremtés és a káosz az ős- és a végidőkben (1895)
(201.old.) A sárkány leesése által van Krisztusnak hatalma.
(272.old.) A sárkányt mint ördögöt és Sátánt ételmezik.--

http://lexikon.katolikus.hu/S/s%C3%A1rk%C3%A1ny.html
sárkány (gör. drakón, lat. draco, anguis, serpens): A Ter 3 →kígyójában egyes kutatók szintén ~t vélnek fölfedezni; hivatkozva a 3,14-re, mely akkor kap teljes értelmet, ha föltesszük, hogy a szóban forgó állat eredetileg nem a hasán csúszott. A Jel 12,9 a Ter 3 kígyóját hétfejű, vörös szörnnyel azonosítja, melyet legtöbbször ~nak (Jel 12,3.7.9.13.16), olykor kígyónak nevez (12,14).

http://maranatha.uw.hu/Biblia/ez.htm
http://www.bibliacatolica.com.br/13/33/9.php
Ezekiel könyve, 9
3. Izrael Istenének dicsõsége a kerubokról, ahol volt, a templom küszöbéhez szállt. Ekkor a fehér ruhába öltözött férfit hívta, akinek íróeszközök voltak az oldalán,
4. és így szólt hozzá: "Járd be a várost, járd be egész Jeruzsálemet, és jelöld meg kereszttel azoknak az embereknek a homlokát, akik siránkoztak és bánkódtak a szörnyûségek miatt, amelyeket mûvelnek benne."
5. A többieknek meg ezt mondta a fülem hallatára: "Menjetek utána, járjátok be a várost és pusztítsátok! Ne nézzetek rá irgalommal és ne könyörüljetek rajta!
6. Öreget, ifjút, szüzet, gyereket és asszonyt egyaránt öljetek meg, és irtsatok ki mindenkit! Akinek azonban kereszt van a homlokán, azt ne bántsátok! Szentélyemmel kezdjétek!" Megkezdték tehát a véneken, akik a templom elõtt voltak.
7. És így szólt hozzájuk: "Tegyétek tisztátalanná a templomot, töltsétek meg halottakkal az udvarokat, induljatok!" Azok elindultak, bejárták a várost és pusztítottak.

http://www.ferences-sze.sulinet.hu/Soos/kereszt.htm
A pogányok meggyőződése is az volt, hogy a "pecséttel" (kereszttel) megjelölt keresztények jelenléte lehetetlenné teszi a jóslásokat.
A kereszt egyben az üdvösség és a végítélet jele.A kozmikus sárkány a kozmikus kígyónak az átalakulása. A kozmikus kígyó (Nap, Hold, Mars Szaturnusz, Uránusz égitestek konjunkciójából) tehát "metamorfózis" által válik kozmikus sárkánnyá, ami aztán idővel ismét kígyóvá alakul vissza. Ezt az örök folyamatot szintén jól szemlélteti egy alkímiai ábra:

Link
Kép

Ézsaiás
14,29 Ne örüljetek annyira, filiszteusok, hogy összetört a titeket verő bot! Mert a kígyó gyökeréről vipera sarjad, és gyümölcse repülő sárkány lesz.

Erről bővebben itt: 1, 2.

A Sárkány Rend jelképe egyértelműen utal a kereszt és a sárkány kapcsolatára:

Link
Kép

Link
Kép
A Sárkány Lovagrend első fellelhető ábrázolása 1483-ból

Kép
A Sárkány-rend jelvénye (Berlin, Kunstgewerbemuseum)

Link
Kép

A rendet Luxemburgi Zsigmond (1368 -1437) magyar, német és cseh király, német-római császár és felesége alapította 22 bárói család részvételével. Két fokozata volt. Az elsőnek csak huszonnégy tagja lehetett, akik jogosultak voltak a keresztet sárkánnyal együtt viselni. A második fokozatnak nem volt korlátozva a létszáma, ennek tagjai az úgynevezett lovagok viszont csak a sárkányt viselhették jelvény gyanánt.

A rend megalapításának a legfontosabb célja a keresztény hitre épített ország- és hatalomvédelem volt. Kiemelkedő szerepe volt a törökök és a husziták elleni harcokban. A tagság politikai hatalommal is fel lett ruházva.

Az alapítási okiratuk értelmében 1408. december idusának az előnapján, azaz december 12-én hozta létre a rendet Zsigmond király a feleségével, Borbálával.

Mint ahogy a Szent Györggyel kapcsolatos legenda esetében is kimutatható az égi sárkány (kozmikus kereszt) megjelenése, ugyanez a helyzet a Sárkányrend megalakulásával kapcsolatban is azzal az eltéréssel, hogy a rend életrehívása tíz hónappal a kozmikus sárkány realizálódása előtt már megtörtént:

1409.10.09. 00:46 UT
Nap-Hold konjunkció:24,2°Mérleg; -Szaturnusz oppozíció:24,1°Kos; -Mars quadrat:22,3°Rák; -Uránusz oppozíció:27°Bak
(4,7°)
(teljes napfogyatkozás!)

Link

A bemutatott kozmikus kereszt másfajta felépítésű, mint a bibliai misztériumok végkifejlettjéhez utalt 1999.08.11-én kialakult napfogyatkozással hatásfokozott kozmikus kereszt, de ugyanúgy a Shem ha-Mephoras-nak ("Isten 72 szellemének") volt az egyik fontos kozmikus forrása.

1999.08.11. 12:09 UT
Nap-Hold konjunkció:18,4°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:14,7°Vízöntő; -Mars quadrat:16,9°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:16,9°Bika
(3,7°)
(teljes napfogyatkozás!)
-A Napbaöltözött Asszony (Fekete Madonna) megszüli a gyermekét (Jelenések könyve 12,9-13).
-A holtak "első feltámadása" (Jelenések könyve 20,5).
-II. János Pál pápa szerint Európának az Úrral történt találkozása.
-Jézus "második eljövetele", ami valójában az ószövetségi messiásnak, Immánuelnek volt a születése (Ézsiás 7,10-14; 11,1-3; 66,7-8; Mikeás 5,1-2; Jelenések könyve 12,5).
-Az asztrológiában, kabbalahban, hermetikus ismeretekben és a héber nyelvben is járatos Nostradamus, aki a Prieuré de Sion titkos társaságnak a tagja volt, szintén erre az égi eseményre hívta fel már évszázadokkal korábban a figyelmet (Centuriák X. 72.), ami a "rettegés nagy királyának", JHVH-kozmikus Krisztusnak kellett az eljövetelét eredményezze.
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 166
Registriert: So 26. Mai 2013, 07:45

von Anzeige » Mo 27. Mai 2013, 22:10

Anzeige
 

Zurück zu Shem ha-Mephorash

Wer ist online?

0 Mitglieder

cron