Jézus születésével és kínhalálával kapcsolatos teóriák
Jézus születésével és kínhalálával kapcsolatos teóriák

Beitragvon Klaus Matefi » Fr 17. Jul 2020, 12:49

Kepler-féle teória

A legismertebb alaptalan elképzelés Friedrich Johannes Kepler (1571 - 1630) evangélikus teológus, asztrológus, asztronómus, matematikus és optikustól származik, amit (Coniunctio Aurea) Isaac ben Judah Abrabanel (1437 - 1508) rabbitól vett át.
Kepler elképzelése szerint a betlehemi csillag a Jupiter és Szaturnusz planéták konjunkcióiból adódó jelenség és egy szupernova (új csillag - stella nova: Szupernova 1604) megjelenésének (1604.10.10.) a kombinációja kellett legyen, amit ő 1603-04-ben személyesen tanulmányozhatott az égbolton, és ezt a "De Stella nova in pede Serpentarii" című művében meg is említette. Hipotézise szerint a Jupiter-Szaturnusz konjunkciók idézték elő az új "csillagnak" a létrejöttét.

A Magyar Katolikus Lexikon és egyéb keresztény források is előszeretettel hivatkoznak Keplernek az alaptalan elképzelésére:

http://lexikon.katolikus.hu/B/betlehemi%20csillag.html
betlehemi csillag, bölcsek csillaga:
A racionalista magyarázók szerint Jézus egész gyermekségtörténete Midrás, v. e részlet mítikus elem benne, jóllehet J. Kepler már a 17. sz. elején fölvetette, hogy a ~ nem üstökös, hanem a Jupiter-Szaturnusz bolygók konjunkciója lehetett. E két bolygó ui. a földről nézve 20 évenként találkozik, konjunkcióban áll, 258 évenként háromszor egymás után ismétlődik a konjunkció más és más csillagképben, s 794 évenként ugyanabban a csillagképben van hármas konjunkció. Kepler számításai szerint Kr. e. 7: ilyen hármas konjunkció volt a Halak csillagképben. Mivel a Jupitert a kir-ok, a Szaturnuszt a zsidók csillagának tartották, a Halak csillagkép pedig a Jupiter saját csillagháza, a bölcsek egyértelműen következtethettek arra, hogy Zsidóországban egy nagyon jelentős király született. - E föltevést a századunkban megfejtett ékírásos táblák bizonyítják. P. Schnabel pl. 1925: megfejtett egy babilóniai ékírásos táblát, mely évszázadokkal előre jelezte a mondott konjunkciót. A bölcsek tehát előre tudhattak e rendkívüli jelenségről és érthették mint jelet.


A néhai Teres Ágoston (Gustav Teres; 1931.01.25. - 2007.12.21. Osló) jezsuita szerzetes (a Specola Vaticana - a vatikáni csillagvizsgáló tudományos munkatársa) a "Biblia és Asztronomia" című könyvében egyértelműen utalt arra, hogy a Jupiter-Szaturnusz konjunkciónak nincsen köze a "messiási csillaghoz":

Teres Ágoston: Biblia és Asztronomia (1994) ISBN 963 7775 41 2
(109. old.) Ilyen hagyományok alapján alakult ki az az elképzelés, hogy a nagy Jupiter-Szaturnusz-konjunkció a Messiás csillaga. Ezt azonban jóhiszemű tévedésnek kell tartanunk, még akkor is, ha Krisztus tényleg egy ilyen konjunkció alatt jött a világra (*?...). A két vándorcsillag együttállása ugyanabban a jegyben időnként megismétlődik.
(*?...) - saját megjegyzés


Teres Ágoston nem állította biztosra, hogy Jézus a Jupiter-Szaturnusz-konjunkció égisze alatt született volna, de nem is cáfolta azt, mivel beosztásánál fogva szerintem nem tehette meg...Konradin Ferrari d'Occhieppo (1907 - 2007) osztrák asztronómus tulajdonképpen nem tett egyebet, mint készpénznek vette Kepler által említett i.e. 7-ben történt Jupiter-Szaturnusz hármas konjunkciót Jézus születésével kapcsolatosan, de eltekintett a szupernova figyelembe vételétől...:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Betlehemi_csillag
A Ferrari-féle elmélet
K. Ferrari d'Occhieppo osztrák asztronómus álláspontja értelmében i.e. 7-ben a Jupiter és Szaturnusz planéták konjunkciói jelezték a Názáreti Jézus megszületését, amely konjunkciókat a babiloni csillagász-asztrológusok is feljegyezték. A csúcspontja ennek a hármas konjunkciónak i.e. 7. november 12-re esett, amikor ez a legjobban volt megfigyelhető, amit K. Ferrari d'Occhieppo a "bölcsek" Betlehembe való megérkezésének az időpontjának tart. Jézus születésnapját i.e. 7. január 17-ére teszi.

Elképzelése szerint a Jupiter bolygó volt a királyok csillaga, a Szaturnusz pedig Izrael csillaga, így ennek a kettőnek az együttállása a Halak csillagképben jelezte a messiás megszületését.


(A fenti wikipédia szócikket én írtam még évekkel ezelőtt, Viola Zoltán író és filozófus segítségével került be a wikipédiába, amit azóta több helyen megváltoztattak már...)

A Ferrari összepárosította a Szaturnusz bolygót JHVH, Izrael "csillagával" a Kevan-nal (Kiun; Kijjun, Kewan), amit több forrás is joggal megkérdőjelez:

http://www.wienerzeitung.at/
Den Sternkundigen galt Jupiter als Symbol des höchsten Gottes Marduk, der in enger Beziehung zum babylonischen König stand. Er verdiente somit höchste Beachtung. Der Windgott Ninurta offenbarte sich im viel langsameren Saturn, akkadisch "Kewan" genannt. Ein von den Israeliten gepflegter Götzenkult des Kewan wurde einst vom Propheten Amos verflucht - für Ferrari Indiz einer astrologischen Verbindung zwischen Saturn und den Juden. Die wird von Kritikern allerdings bezweifelt.

http://de.wikipedia.org/wiki/Stern_von_Betlehem
Zweifelhaft ist vor allem, ob Saturn für die babylonischen Astronomen der kosmische Repräsentant des Volkes Israel gewesen ist. Saturn (akkadisch kewan) wurde nach babylonischer Deutung mit dem Land Syrien verbunden, nach griechischer Deutung mit dem Gott Kronos, der in manchen antiken Zauberbüchern mit dem jüdischen Gott Jahwe gleichgesetzt wurde -- möglicherweise wegen des jüdischen Sabbat, der mit dem "Dies Saturni" (Saturnstag, vgl. engl. Saturday) zusammenfiel.{Quelle} Eine Siebentagewoche mit Planetennamen als Tagesnamen war bei den Babyloniern damals schon gebräuchlich. Trotzdem erscheint die Übertragung vom Planeten Saturn auf das Judentum zweifelhaft - zumal dieses Sterne als Götter ablehnte. Andere wenden ein, daß die altsyrische Übersetzung des Matthäusevangelium das Wort kaukeba für Stern benutze, welches dem akkadischen kakkabu, dem Namen des Jupiter entspreche und als Stern des Weltherrschers und als im Zeichen der Fische besonders machtvoll galt, weshalb z. B. im Jahr 7 v. Chr. auf der Nilinsel Philä ein Denkmal zu Ehren des Kaisers Augustus errichtet und ihm der Titel Jupiter hinzugefügt wurde.

Occhieppos offenbar irrtümliche Gleichsetzung von Saturn mit Israel geht vermutlich auf die „Historien“ des Tacitus zurück.


Gerhard Kroll (1910 - 1963 Jeruzsálem) szintén ugyanezt tette, a Jupiter bolygót pedig kinezete a "világ uralkodójának"...

Link
http://www.felfedezesek.hu/felfedezesek ... d=1&id=206
http://penta.hcbc.hu/ppek/konyvek/kroll01.txt
Gerhard Kroll SJ: Auf den Spuren Jesu, St. Benno-Verlag, Leipzig, 1980.

De mit mond az ókori csillagértékelés a Jupiter és a Szaturnusz találkozásáról a Halak képében?

A Jupiter bolygó az ókorban egész általánosan a világ uralkodójának csillaga, a királycsillag. Ezt igazolja egy emlékmű, amelyet Kr. e. 7- ben Egyiptomban, a Nílus Philé nevű szigetén építettek Augustus császár tiszteletére. Ezen az emlékművön a császárt, mint a világ uralkodóját, kifejezetten Jupiternek nevezik.

A Szaturnusz a babiloniaknál az a csillag, amelyikhez az "amurru" tartomány, azaz Szíria tartozott. A hellénista csillagértelmezés szerint viszont a Szaturnusz a zsidók csillaga. Úgy látszik, hogy ezt a felfogást egy szentírási hely is tükrözi az Ószövetségben: Ámosz próféta egy korholó beszédében felrója Izraelnek a pogány csillagkultusz beszüremkedését: "Megvetem, gyűlölöm ünnepeiteket, és ünnepségeitek nem tetszenek nekem. Amikor áldozatot mutattok be... ételáldozataitokat nem szívlelhetem... Hoztatok-e nekem étel- és véres áldozatokat negyven éven át a pusztában, ó Izrael háza? Vihetitek majd Szakkut királyotokat és isteneteket, Kevan csillagistent, akit ti csináltatok magatoknak!" (5,21-26). "Kevan" a Szaturnusz bolygó babiloni (akkád) neve.
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 166
Registriert: So 26. Mai 2013, 07:45

von Anzeige » Fr 17. Jul 2020, 12:49

Anzeige
 

Re: Jézus születésével és kínhalálával kapcsolatos teóriák

Beitragvon Klaus Matefi » Fr 17. Jul 2020, 12:50

Összeállítottam saját kutatás eredményeként a Jupiter-Szaturnusz konjunkciók listáját i.e. 1500 - i.sz. 2100-ig:

Az alábbi időpontokban a Jupiter-Szaturnusz planéták a zodiákusban pontosan azonos pozíciókat foglaltak el, az időpontok UT-ban értendők:

2100.09.18. (25,5° Mérleg)
Konjunkció (+ - 5°): 2100.07.18. - 2100.11.09. = 115 nap

2080.03.15. (11,9° Vízöntő)
Konjunkció (+ - 5°): 2080.01.29. - 2080.05.09. = 102 nap
2080.08.07. - 2080.11.22. = 108 nap
Összesen: 210 nap

2060.04.07. (0,8° Iker)
Konjunkció (+ - 5°): 2059.07.25. - 2059.11.26. = 124 nap
2060.02.05. - 2060.05.27. = 113 nap
Összesen: 237 nap

2040.10.31. (17,9° Mérleg)
Konjunkció (+ - 5°): 2040.09.08. - 2040.12.29. = 113 nap
2041.05.11. - 2041.07.23. = 64 nap
Összesen: 177 nap

2020.12.21. (0,5° Vízöntő)
Konjunkció (+ - 5°): 2020.04.28. - 2020.06.08. = 42 nap
2020.11.03. - 2021.02.03. = 93 nap
Összesen: 135 nap

2000.05.28. (22,7° Bika)
Konjunkció (+ - 5°): 2000.04.13. - 2000.07.16. = 94 nap

1981.07.24. (5° Mérleg)
1981.03.06. (8° Mérleg)
1981.01.01. (9,5° Mérleg)
Konjunkció (+ - 5°): 1980.10.20. - 1981.09.23. = 309 nap

1961.02.19. (25,2° Bak)
Konjunkció (+ - 5°): 1961.01.05. - 1961.04.11. = 96 nap
1961.08.15. - 1961.11.24. = 102 nap
Összesen: 198 nap

1941.02.15. (9,1° Bika)
1940.10.20. (12,5° Bika)
1940.08.09. (14,5° Bika)
Konjunkció (+ - 5°): 1940.06.06. - 1941.04.12. = 311 nap

1921.09.12. (26,6° Szűz)
Konjunkció (+ - 5°): 1921.07.15. - 1921.11.03. = 112 nap

1901.11.28. (13,9° Bak)
Konjunkció (+ - 5°): 1901.03.17. - 1901.06.24. = 100 nap
1901.10.05. - 1902.01.12. = 99 nap
Összesen: 199 nap

1881.04.18. (1,7° Bika)
Konjunkció (+ - 5°): 1881.03.05. - 1881.06.02. = 89 nap

1861.10.21. (18,4° Szűz)
Konjunkció (+ - 5°): 1861.08.26. - 1862.07.28. = 337 nap

1842.01.26. (8,9° Bak)
Konjunkció (+ - 5°): 1841.12.12. - 1842.03.16. = 94 nap
1842.09.04. - 1842.09.09. = 6 nap
Összesen: 100 nap

1821.06.19. (24,7° Kos)
Konjunkció (+ - 5°): 1821.04.30. - 1822.03.01. = 306 nap

1802.07.18. (5,1° Szűz)
Konjunkció (+ - 5°): 1801.10.11. - 1802.03.26. = 167 nap
1802.04.24. - 1802.09.12. = 142 nap
Összesen: 309 nap

1782.11.05. (28,1° Nyilas)
Konjunkció (+ - 5°): 1782.02.14. - 1782.07.02. = 139 nap
1782.09.02. - 1782.12.21. = 111 nap
Összesen: 250 nap

1762.03.18. (12,4° Kos)
Konjunkció (+ - 5°): 1762.02.02. - 1762.04.30. = 88 nap

1742.08.31. (27,2° Oroszlán)
Konjunkció (+ - 5°): 1742.07.06. - 1742.10.27. = 114 nap

1723.01.05. (23,3° Nyilas)
Konjunkció (+ - 5°): 1722.11.20. - 1723.02.23. = 96 nap

1702.05.22. (6,6° Kos)
Konjunkció (+ - 5°): 1702.04.05. - 1702.07.31. = 118 nap
1702.09.02. - 1703.01.29. = 150 nap
Összesen: 268 nap

1683.05.18. (14,5° Oroszlán)
1683.02.09. (16,7° Oroszlán)
1682.10.25. (19,2° Oroszlán)
Konjunkció (+ - 5°): 1682.08.21. - 1683.07.25. = 339 nap

1663.10.17. (13° Nyilas)
Konjunkció (+ - 5°): 1663.01.22. - 1663.12.04. = 308 nap

1643.02.25. (25,1° Halak)
Konjunkció (+ - 5°): 1643.01.11. - 1643.04.08. = 88 nap

1623.07.17. (6,6° Oroszlán)
Konjunkció (+ - 5°): 1623.05.20. - 1623.09.09. = 113 nap

1603.12.18. (8,3° Nyilas)
Konjunkció (+ - 5°): 1603.11.01. - 1604.02.05. = 97 nap

1583.05.03. (20,2° Halak)
Konjunkció (+ - 5°): 1583.03.18. - 1583.07.06. = 111 nap
1583.08.27. - 1584.01.09. = 136 nap
Összesen: 247 nap

1563.08.26. (29,3° Rák)
Konjunkció (+ - 5°): 1563.06.30. - 1564.05.28. = 334 nap

1544.09.18. (28,1° Skorpió)
Konjunkció (+ - 5°): 1543.12.22. - 1544.11.07. = 322 nap

1524.01.31. (9,3° Halak)
Konjunkció (+ - 5°): 1523.12.17. - 1524.03.12. = 87 nap

1504.05.25. (16,5° Rák)
Konjunkció (+ - 5°): 1503.08.30. - 1503.12.24. = 117 nap
1504.03.20. - 1504.07.19. = 122 nap
Összesen: 239 nap

1484.11.19. (23,3° Skorpió)
Konjunkció (+ - 5°): 1484.10.01. - 1485.01.07. = 99 nap

1464.04.08. (4,6° Halak)
Konjunkció (+ - 5°): 1464.02.22. - 1464.06.14. = 114 nap
1464.07.28. - 1464.12.16. = 142 nap
Összesen: 256 nap

1444.07.14. (9° Rák)
Konjunkció (+ - 5°): 1444.05.22. - 1444.09.09. = 111 nap
1445.02.04. - 1445.03.23. = 48 nap
Összesen: 159 nap

1425.08.26. (12,7° Skorpió)
1425.03.18. (16,6° Skorpió)
1425.02.15. (17,3° Skorpió)
Konjunkció (+ - 5°): 1424.11.27. - 1425.10.19. = 327 nap

1405.01.16. (23,8° Vízöntő)
Konjunkció (+ - 5°): 1404.12.03. - 1405.02.27. = 87 nap

1385.04.09. (25,9° Iker)
1384.10.17. (~0,2° Rák)
Konjunkció (+ - 5°): 1384.07.14. - 1385.06.06. = 328 nap

1365.10.25. (7° Skorpió)
Konjunkció (+ - 5°): 1365.09.05. - 1365.12.13. = 100 nap

1345.03.24. (19,1° Vízöntő)
Konjunkció (+ - 5°): 1345.02.06. - 1345.06.30. = 145 nap
1345.07.11. - 1345.12.02. = 145 nap
Összesen: 290 nap

1325.06.01. (17,9° Iker)
Konjunkció (+ - 5°): 1325.04.12. - 1325.07.23. = 103 nap

1306.07.19. (26° Mérleg)
1306.04.20. (28,1° Mérleg)
1305.12.25. (0,8° Skorpió)
Konjunkció (+ - 5°): 1305.10.26. - 1306.09.21. = 331 nap

1285.12.31. (8° Vízöntő)

1265.07.26. (9,8° Iker)

1246.09.22. (19,2° Mérleg)

1226.03.05. (3° Vízöntő)

1206.04.17. (25,9° Bika)

1186.11.08. (12,1° Mérleg)

1166.12.12. (21,8° Bak)

1146.06.04. (17,5° Bika)

1127.08.08. (29,4° Szűz)

1107.02.10. (16,5° Bak)

1087.02.26. (3,4° Bika)

1067.09.19. (21,4° Szűz)

1047.11.19. (5,2° Bak)

1027.04.20. (25,4° Kos)

1008.06.02. (8,5° Szűz)
1008.03.07. (10,4° Szűz)
1007.11.08. (13,1° Szűz)
Konjunkció (+ - 5°): 1007.09.06. - 1008.08.10. = 340 nap

988.01.17. (29,9° Nyilas)

968.01.04. (12,1° Kos)
967.10.06. (14,7° Kos)
967.06.25. (17,6° Kos)
Konjunkció (+ - 5°): 967.04.29. - 968.03.02. = 309 nap

948.07.28. (29,9° Oroszlán)

928.10.26. (18,9° Nyilas)

908.03.13. (4,8° Kos)

888.09.08. (21,7° Oroszlán)

868.12.24. (13,9° Nyilas)

848.05.15. (28,2° Halak)

829.06.05. (8,6° Oroszlán)

809.10.06. (3,4° Nyilas)

789.02.15. (16,3° Halak)

769.07.23. (0,6° Oroszlán)

749.12.06. (28,6° Skorpió)

729.04.20. (10,8° Halak)

710.03.31. (18,3° Rák)
710.02.05. (19,5° Rák)
709.09.14. (22,9° Rák)
Konjunkció (+ - 5°): 709.07.15. - 710.06.17. = 338 nap

690.09.17. (18,4° Skorpió)

670.01.27. (29,6° Vízöntő)

650.06.11. (10,3° Rák)

630.11.18. (13,7° Skorpió)

610.04.05. (24,9° Vízöntő)

590.07.31. (2,9° Rák)

571.08.30. (3,5° Skorpió)

551.01.14. (14,1° Vízöntő)

531.04.30. (20° Iker)

511.10.30. (28,5° Mérleg)

491.03.23. (9,5° Vízöntő)

471.06.20. (12,5° Iker)

452.08.03. (17,9° Mérleg)
452.03.18. (21,2° Mérleg)
452.01.14. (22,7° Mérleg)
Konjunkció (+ - 5°): 451.11.05. - 452.09.28. = 329 nap

431.12.31. (28,8° Bak)

412.03.11. (29,2° Bika)
411.11.02. (2,5° Iker)
411.08.28. (4,1° Iker)
Konjunkció (+ - 5°): 411.06.20. - 412.05.10. = 326 nap

393.10.03. (12° Mérleg)

372.03.06. (24° Bak)

352.05.07. (21° Bika)

333.06.16. (0,9° Mérleg)
333.04.22. (2,2° Mérleg)
332.11.28. (5,6° Mérleg)
Konjunkció (+ - 5°): 332.10.01. - 333.08.28. = 331 nap

312.12.13. (13° Bak)

292.06.27. (12,7° Bika)

273.08.27. (23,5° Szűz)

253.02.13. (7,9° Bak)

233.03.20. (28,5° Kos)

213.10.11. (16,2° Szűz)

193.11.22. (26,6° Nyilas)

173.05.08. (20,3° Kos)

154.07.08. (3,2° Szűz)

134.01.20. (21,3° Nyilas)

114.01.29. (6,2° Kos)

94.08.21. (25° Oroszlán)

74.10.29. (10,1° Nyilas)

54.03.17. (26,2° Halak)

34.10.06. (16,8° Oroszlán)

14.12.27. (4,9° Nyilas)

-6.12.05. (15,6° Halak)
-6.10.01. (17,4° Halak)
-6.05.29. (20,9° Halak)
Konjunkció (+ - 5°): -6.04.05. - -5.02.06. = 308 nap

-25.06.29. (3,3° Oroszlán)

-45.10.07. (24,1° Skorpió)

-65.02.20. (8,4° Halak)

-85.08.12. (25,2° Rák)

-105.12.06. (19,2° Skorpió)

-125.04.25. (2,3° Halak)

-144.05.04. (12,1° Rák)
-145.12.10. (15,5° Rák)
-145.10.19. (16,7° Rák)
Konjunkció (+ - 5°): -145.08.03. - -144.07.05. = 338 nap

-164.09.16. (8,8° Skorpió)

-184.01.28. (20,6° Vízöntő)

-204.06.27. (4,4° Rák)

-224.11.17. (4,2° Skorpió)

-244.04.03. (15,5° Vízöntő)

-264.08.18. (26,8° Iker)

-283.08.30. (24,1° Mérleg)

-303.01.11. (4,5° Vízöntő)

-323.05.17. (14,1° Iker)

-343.10.31. (19,4° Mérleg)

-363.03.19. (29,8° Bak)

-383.07.06. (6,7° Iker)

-402.08.09. (9,1° Mérleg)

-423.12.29. (19,3° Bak)

-442.04.04. (23,6° Bika)

-462.10.10. (3,9° Mérleg)

-482.03.06. (14,6° Bak)

-502.05.26. (15,9° Bika)

-521.07.11. (23,1° Szűz)
-521.03.14. (25,9° Szűz)
-522.12.17. (28° Szűz)
Konjunkció (+ - 5°): -522.10.13. - -521.09.07. = 330 nap

-542.12.14. (3,9° Bak)

-561.02.10. (2,5° Bika)
-562.11.02. (5° Bika)
-562.07.27. (7,5° Bika)
Konjunkció (+ - 5°): -562.05.25. - -561.04.13. = 324 nap

-581.09.10. (16,8° Szűz)

-601.02.16. (29° Nyilas)

-621.04.12. (24° Kos)

-641.11.01. (10,1° Szűz)

-661.11.25. (18° Nyilas)

-681.05.31. (15,5° Kos)

-700.07.31. (27,7° Oroszlán)

-720.01.25. (12,8° Nyilas)

-740.02.22. (1,2° Kos)

-760.09.12. (20.1° Oroszlán)

-780.11.01. (1,5° Nyilas)

-800.04.11. (23,1° Halak)

-819.06.05. (7° Oroszlán)
-819.01.07. (10,4° Oroszlán)
-820.11.16. (11,5° Oroszlán)
Konjunkció (+ - 5°): -820.09.02. - -819.08.04. = 337 nap

-840.12.30. (26,3° Skorpió)

-859.01.01. (9,2° Halak)
-860.08.08. (13,3° Halak)
-860.07.03. (14,3° Halak)
Konjunkció (+ - 5°): -860.04.19. - -859.02.22. = 310 nap

-879.07.23. (28,6° Rák)

-899.10.08. (15,2° Skorpió)

-919.03.02. (1,6° Halak)

-939.09.04. (20,2° Rák)

-959.12.06. (10,1° Skorpió)

-979.11.04. (19,3° Vízöntő)
-979.09.27. (20,4° Vízöntő)
-979.05.04. (24,6° Vízöntő)
Konjunkció (+ - 5°): -979.03.12. - -978.01.13. = 308 nap

-998.05.31. (6,9° Rák)

-1018.09.16. (29,4° Mérleg)

-1038.01.30. (12,3° Vízöntő)

-1058.07.15. (28,8° Iker)

-1078.11.16. (24,7° Mérleg)

-1098.04.05. (6,6° Vízöntő)

-1117.04.03. (16° Iker)
-1118.12.14. (18,6° Iker)
-1118.09.12. (20,7° Iker)
Konjunkció (+ - 5°): -1118.07.08. - -1117.06.09. = 337 nap

-1137.08.29. (14,4° Mérleg)

-1157.01.10. (25,3° Bak)

-1177.06.02. (8,2° Iker)

-1197.10.31. (10° Mérleg)

-1217.03.18. (20,4° Bak)

-1237.07.24. (0,7° Iker)

-1256.08.11. (29,9° Szűz)

-1277.12.26. (9,7° Bak)

-1296.04.23. (18,1° Bika)

-1316.10.12. (25,1° Szűz)

-1336.03.04. (5,2° Bak)

-1356.06.12. (10,5° Bika)

-1375.07.20. (14,8° Szűz)
-1375.02.05. (18,8° Szűz)
-1375.01.11. (19,4° Szűz)
Konjunkció (+ - 5°): -1376.10.21. - -1375.09.12. = 327 nap

-1396.12.12. (24,6° Nyilas)

-1415.03.11. (27,4° Kos)

-1435.09.19. (9,4° Szűz)

-1455.02.18. (20° Nyilas)

-1475.05.02. (19,4° Kos)

-1494.06.16. (28,5° Oroszlán)
-1494.03.07. (0,8° Szűz)
-1495.11.22. (3,3° Szűz)
Konjunkció (+ - 5°): -1495.09.21. - -1494.08.17. = 331 nap


Az adataim felhasználása csak az engedélyemmel történhet!
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 166
Registriert: So 26. Mai 2013, 07:45

Re: Jézus születésével és kínhalálával kapcsolatos teóriák

Beitragvon Klaus Matefi » Fr 17. Jul 2020, 12:51

Mahler Ede (1857 – 1945; apja: Mahler Salamon rabbi) orientalista, természettudós, régész, asztronómus szerint Jézust i.sz. 33 április 3-án, pénteken feszíttették keresztre:

http://csillagaszattortenet.csillagasza ... 70417.html
A csillagászat és a történettudomány határmezsgyéjén, 150 éve született Mahler Ede
Mahler Ede (az idegen nyelvű forrásokban Eduard Mahler) 1857. szeptember 28-án a Felvidéken, Cifferben (ma Cífer, Szlovákia) született. A Pozsony vármegye Nagyszombati járásához tartozó, magyarok és szlovákok által vegyesen lakott mezővárosában zsidó családban nevelkedett. Apja Mahler Salamon a település, később Pozsony (ma Bratislava, Szlovákia fővárosa) rabbija.

Az ifjabbik Mahler a középiskolát Bécsben végezte, itt is érettségizett 1876-ban. Még ebben az esztendőben kezdte a matematikát, a fizikát és a természettudományokat érintő tanulmányait a Bécsi Egyetemen, ahol csillagásznak és matematikusnak készült.
Később a sémi nyelvekkel és egyiptológiával is megismerkedett, és végül történész és régész végzettséget szerzett: 1880-ban a budapesti Tudományegyetemen kapta meg bölcsészdoktori diplomáját. Szakterületévé az ókori kelet történettudományának két ága, az egyiptológia és az asszirológia vált, de behatóan foglakozott keleti nyelvekkel is. Mindezek az előzménynek vezetek ahhoz, hogy ezeket a területeket ötvözve a későbbiekben Mahler vált a kronológiai kutatások hazai úttörőjévé.

Mahlernek az evangéliumi hagyományokon, a zsidó naptár beható és alapos vizsgálatán, és az akkoriban párhuzamosan futó külföldi kutatási eredmények ötvözésén nyugvó számításai alapján Jézus kereszthalálának időpontja Kr. u. 33 április 3., péntek.


http://csillagaszattortenet.csillagasza ... 70327.html
A kronológiával foglalkozó csillagászattörténészek egyik fontos kutatási területe Jézus Krisztus kereszthalála időpontjának napra pontos meghatározása. A témával három magyar kutató is foglalkozott. Az evangéliumi leírások, a zsidó naptár beható és alapos vizsgálata, illetve a párhuzamosan futó külföldi kutatási eredmények alapján Mahler Ede (1857–1945) ókortörténész és kronológus elsőként vizsgálta ennek időpontját, és a dátumot 33. április 3-ra tette. Ugyanerre az eredményre jutott Teres Ágoston (1931–) jezsuita csillagász, a Vatikáni Csillagvizsgáló munkatársa is.


Ugyanezt a teóriát tette magáévá a néhai Teres Ágoston (Gustav Teres) jezsuita szerzetes (a Specola Vaticana - a vatikáni csillagvizsgáló volt tudományos munkatársa) is:

Teres Ágoston
Biblia és asztronómia (1994) ISBN 963 7775 52 8
(209-210 old.) Az adatok összehasonlítása azt mutatja, hogy 33 húsvétja mind csillagászati, mind történelmi szempontból biztosabb és megfelelőbb, mint az előbbi. Ebben az évben a teljes újhold Adar 29-én észlelhető volt, és Adar 30-án már naplemente előtt megláthatták az új holdsarlót, amikor ez még 14° magasan állt a délnyugati horizont fölött. A megfigyelési viszonyok kedvezőek voltak Jeruzsálemben 750 méter magas hegyről és a templom délnyugati falának tetejéről. Akkor a mi naptárunk szerint március 20 szombat volt Niszán 1, és a 14. nap április 3. péntek, mert március 30 napos volt. Ezen a pénteki napon következett be a teljes holdtölte, éppen azokban az órákban, amikor a keresztrefeszítés és a temetést végezték.
Ezek szerint a mi naptárunkra átszámítva 33. április 5-én vasárnap hajnalban történt Jézus feltámadása.


i.sz. 33.04.03. 16:51 UT +2.00 Jeruzsálem Péntek
Nap-Hold oppozíció:11,5°Kos/Mérleg; -Szaturnusz quadrat:16,1°Rák
(Partial holdfogyatkozás)


Levelezében álltam korábban Teres Ágostonnal egy akkoriban elkészült német nyelvű tanulmányommal kapcsolatosan ("Der wahre Stern von Bethlehem, oder die Lösung der Geheimnisse aller Mysterien" - "A valódi betlehemi csillag, avagy minden misztérium megoldása"), amit elküldtem Rómába Peter-Hans Kolvenbach-nak; Vatikánba Joseph Ratzinger bíborosnak (A katolikus hitért felelős vatikáni Kongregáció vezetőjének - 2005.04.19. óta XVI. Benedek pápa); Dr. Helmut Reinalter professzornak ("Tudományos Bizottság a Szabadkőművesség Vizsgálatára" - Insbruck/Österreich - elnökének) és Dr. Walter Jacob professzor, főrabbinak (Az Abraham Geiger Rabbiképző Kollégium - Potsdam - elnökének).
Az első levelét 2004.03.01-én írta nekem Rómából R. P. Peter-Hans Kolvenbach SJ. (1928 -) megbízásából, aki a Jezsuita Rend generálisa, vezetője volt akkoriban (1983 - 2008). A második levele 2004.06.14-én kelt Oslóban.

Sajnos páter Teres Ágoston 2007 december 21-én pénteken elhunyt egy igen figyelemre méltó égi konstelláció égisze alatt:

2007.12.21. 05:00 UT +1.00 Oslo
Nap-Merkur-Jupiter-Plútó konjunkció:28,9°Nyilas/0,9°/0,5°Bak/28,6°Nyilas; -Mars oppozíció:4,1°Rák
Hold-Vénusz oppozíció:18,6°Bika/18,5°Skorpió; Neptunusz quadrat:19,9°Vízöntő
Szaturnusz-Uránusz oppozíció:8,6°Szűz/15,1°HalakMahler Edéhez és Teres Ágostonhoz (Gustav Teres) hasonlóan Harold Camping is i.sz. 33 áprilisára teszi Jézus keresztre feszítését, de harmadika helyett elsejére:

http://worldwide.familyradio.org/de/lit ... /de_ip.pdf
GOTT STELLT EINEN WEITEREN UNFEHLBAREN BEWEIS ZUR VERFÜGUNG; DER VERSICHERT; DASS DIE ENTRÜCKUNG AM 21. MAI 2011 STETTFINDEN WIRD

Wir haben erfahren, dass genauer Datum des Kreuzes der 1. April des Jahres 33 n. Chr. war, wenn dieses Datum mit unserem gegenwärtigen modernen Kalender koordiniert wird. Der 1. April 33. n. Chr. ist das einzige Datum, das allen Anforderungen der Bibel genügt, wie z. B. die Tatsache, dass es ein Freitag war, der auf das genaue Datum für Passahfest fiel, das Datum, an dem Christus gekreuzigt werden sollte.

http://worldwide.familyradio.org/de/lit ... n_waat.pdf
http://worldwide.familyradio.org/en/PDFS/waat.pdf
http://worldwide.familyradio.org/hu/lit ... u_waat.pdf
Harold Camping
Már majdnem ott vagyunk!
2011.04.27.
(66. old.) Nagyon biztosak vagyunk abban, hogy Krisztus keresztre feszítése húsvét ünnepének napján történt, ami péntek volt, Kr. u. 33-ban, ami a bibliai szertartásos naptár első hónapjának 14. napja volt. Abban is nagyon biztosak vagyunk, hogy ez a nap a mi modern naptárunk szerint Kr. u. 33 április elseje volt.

Így hát nagyon is kézenfekvő, hogy Kr. u. 33 április 1. és a 2011 május 21. dátumok spirituálisan nagyon szorosan összekapcsolódnak.

http://worldwide.familyradio.org/hu/lit ... /hu_ip.pdf
ISTEN EGY ÚJABB CSALHATATLAN BIZONYÍTÉKOT NYÚJT, AMELY BIZONYOSSÁ TESZ BENNÜNKET ARRÓL; HOGY AZ ELRAGADTATÁS 2011 MÁJUS 21-ÉN FOG BEKÖVETKEZNI

Isten az Ő véglelen irgalmában csodálatos bizonyítékot nyújt arról, hogy a 2011-es év lesz az Elragadtatás éve, amely ugyanakkor egybeesik az Ítélet Napjával és a világvégével.
Újabban pedig arról értesültünk, hogy az Ítélet Napja 2011 május 21-én fog bekövetkezni.

Egy újabb bizonyíték
Isten az Ő irgalmában további óriási bizonyítékot nyújtott. Ez pedig a következő:
Miután a keresztremenetel időpontját összhangba hoztuk a jelenleg használatban lévő modern naptárunkkal, tudomást szereztünk arról, hogy ennek ideje pontosan I.sz. 33 április 1-ére esett. I.sz. 33 április 1-e az egyetlen olyan dátum volt, amely a Bibliai minden olyan követelményének eleget tett, mint pl. annak hogy pénteki nap révén pontosan megfelelt az akkori zsidó húsvétnak, amely éppen Krisztus keresztrefeszítésének volt a kitűzött időpontja.
Azt is tudjuk már egy jó ideje, hogy az Ítélet Napjának az első napja egybe fog esni az Elragadtatás eljövetelének az időpontjával, vagyis 2011 május 21-ével. De azután az is kiderült, hogy I.sz. 33 április 1-e és 2011 május 21-e között egészen pontosan 722 500 nap van. Ez a tény teljes mértékben egy újabb tévedhetetlen bizonyíték arra, hogy 2011 május 21-e az Elragadtatás időpontja és az Ítélet Napjának a kezdete is egyben.


Mint láthattuk, ez az úr 2011.05.21-re jósolta meg "Jézus visszajövetelét", és szerinte ugyanennek az év októberének 21. napja lesz a "világvége"... ;)
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 166
Registriert: So 26. Mai 2013, 07:45

Re: Jézus születésével és kínhalálával kapcsolatos teóriák

Beitragvon Klaus Matefi » Fr 17. Jul 2020, 12:52

Ponori Thewrewk Aurél (1921 -) csillagász, kronológus, szakíró, természettudós szerint Jézus i.sz. 30.04.07-ben halt kínhalált:

http://abyssmagazin.extra.hu/index.php? ... &Itemid=48
http://csillagaszattortenet.csillagasza ... 70327.html
A kronológiával foglalkozó csillagászattörténészek egyik fontos kutatási területe Jézus Krisztus kereszthalála időpontjának napra pontos meghatározása. A témával három magyar kutató is foglalkozott.

Ponori Thewrewk Aurél (1921–) csillagászattörténész, az Uránia Csillagvizsgáló és a Budapesti Planetárium nyugalmazott igazgatója a kereszthalál idejét 30. április 7-ben határozta meg.


http://www.termeszetvilaga.hu/tv99/tv9908/napfogy.html
PONORI THEWREWK AURÉL
Napfogyatkozások és a történelem
Jézus valószínûleg 30. húsvétja elõtti napon, 30. április 7-én halt meg.


Ponori Thewrewk Aurél: Csillagok a Bibliában (1993) ISBN 963 85129 1 1
(295-296. old.) Ez a nap (*Niszán 14-e) csak Kr. u. 30-ban és 33-ban esett péntekre. És ami a legérdekesebb, 33-ban - április 3-án - valóban volt (részleges) holdfogyatkozás!

Van azonban még egy adatunk Jézus halálának időpontjára nézve. Alexandriai Kelemen ui. megírja, hogy Jézus halála idejétől a jeruzsálemi templom lerombolásáig 40 év és 3 hónap telt el. Minthogy Titus katonái Kr. u. 70 nyarán foglalták el Jeruzsálem fellegvárát és a templomot, innen is kiadódik a 30. év tavasza.
Nagy valószínűséggel jelenthetjük ki tehát, hogy részben csillagászati meggondolások segítségével a bibliai adatokból kikövetkeztethető Jézus halálának napja.


i.sz. 30.04.06. 21:42 UT +2.00 Jeruzsálem Csütörtök
Nap-Hold oppozíció:14,3°Kos/Mérleg; -Plútó quadrat:18,8°Bak
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 166
Registriert: So 26. Mai 2013, 07:45

Re: Jézus születésével és kínhalálával kapcsolatos teóriák

Beitragvon Klaus Matefi » Fr 17. Jul 2020, 12:53

Ludvík Soucek: A betlehemi csillag nyomában (1973)
(56. old.) Ez a bizonyos péntek. Jézus evangélium szerinti halála napja és valószínűleg a földrengés napja, amikor kettéhasadt a templom kárpitja, i.sz. 29. április 15-ére esett.


i.sz. 29.04.15. 15:00 UT +2.00 Jeruzsálem Péntek
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 166
Registriert: So 26. Mai 2013, 07:45

Re: Jézus születésével és kínhalálával kapcsolatos teóriák

Beitragvon Klaus Matefi » Fr 17. Jul 2020, 12:53

Dr. Michael R. Molnar amerikai fizikus, computerszakértő elképzelése szerint Jézus i.e. 6. április 17-én kellett szülessen. Aznap reggel (08:25 Bethlehem) a Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter és a Szaturnusz bolygók kb. 44°-on belül helyezkedtek el a zodiákusban, de Molnár elképzelése nem kifejezetten a hét égitest közelségére utalt.
Teóriája szerint a betlehemi csillag, ami a messiás születését jelezte, egy égi jelenség volt a Kos jegyében (Júdea jelképe?). A Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter és a Szaturnusz bolygók i.e. 6. április 17-én 44°-on belül tartózkodtak, egyidejűleg a növekvő Hold a Jupiter előtt elvonult. Szerinte ez a csillagjósok számára abban az időben utalás kellett legyen a Bibliában is előrejelzett messiás születésére. Egy Antióchiában (antik Szíriában) forgalomban lévő régi római pénz egy kost ábrázolt a nyolcágú betlehemi csillaggal, és ő ezáltal bizonyítottnak véli a leírtakat.

-5.04.17. 08:25 UT +2.00 Bethlehem

http://www.eclipse.net/~molnar/
Revealing the Star of Bethlehem

Kép

The Star of Bethlehem: The Legacy of the Magi is published by Rutgers University Press. (ISBN: 0-8135-2701-5) In the book you will see why the star was not a comet or supernova. Nor was it the famous "triple conjunction." The practices and beliefs of astrologers during Herod's reign show why Jupiter and the planets in Aries the Ram on April 17, 6 BC signified a Messianic birth.


http://de.wikipedia.org/wiki/Stern_von_Betlehem
Die astrologische Theorie von Michael Molnar
Er stieß auf den 17. April des Jahres 6 v. Chr.: An jenem Tag hatte Jupiter seinen heliakischen Aufgang im Sternbild Widder. Ferner war die Sonne laut Molnar „exaltiert“ (besonders mächtig) im Sternbild Widder, ebenso die Venus. Die „Regenten der Widderdreiheit“ waren sämtlich in diesem Sternbild versammelt, die Sonne und der Mond hatten ihre planetarischen „Diener“ nahebei und – um das Maß voll zu machen - erfolgte noch am selben Tag eine Jupiterbedeckung durch den Mond.

Nach dieser Theorie hätten die Astrologen tatsächlich die Geburt eines bedeutenden Königs in Judäa „vorhersehen“ können und wären auch dorthin gereist, so dass ihr Bericht darüber dann seinen Weg in das Neue Testament finden konnte. Ebenso ist aber auch denkbar, dass ein Evangelist die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland Jahrzehnte später erdachte – allerdings auf der von Molnar dargestellten Basis damaligen astrologischen Wissens.


http://www.bild-der-wissenschaft.de/bdw ... d=10094505
Der amerikanische Physiker Michael Molnar deutet den Stern von Bethlehem als astrologisch einzigartige Konstellation. Ist seine Interpretation richtig, kam Jesus am 17. April im Jahre 6 vor Christus zur Welt.

Nimmt man alle Kriterien zusammen, so kam es in dem Zeitraum, der heute für die Geburt Christi feststeht, zu einer im astrologischen Sinne einzigartigen Sternenkonstellation. Am 17. April 6 v.Chr. hatte Jupiter seinen heliakischen Aufgang, stand zusammen mit der Sonne sowie Saturn, Mars, Venus und Merkur am Himmel und wurde um 8 Uhr 25 morgens auch noch vom Mond bedeckt. Ein deutlicheres Zeichen ist kaum denkbar.

Molnars Hypothese hat den Vorzug, daß sie einige problematische Stellen des biblischen Textes leicht erklären kann, zum Beispiel den Stillstand des Sterns über Bethlehem. Jupiter bewegte sich im April in östlicher Richtung am Himmel. Im Juni des folgenden Jahres stand er jedoch etwa eine Woche lang still und kehrte dann seine Bewegung um. Heute wissen wir, daß dies ein rein perspektivischer Effekt ist. Er kommt dadurch zustande, daß die Erde den äußeren Planeten gewissermaßen auf der Innenbahn überholt, wodurch sich die scheinbare Bewegung des Planeten am Himmel umkehrt.

Da sich das astrologische Ereignis am frühen Morgen abspielte, war es nicht
direkt zu beobachten. Das würde erklären, warum Herodes und die übrigen Menschen in Jerusalem nichts von der Geburt des Messias wußten (Matthäus 2,1): Sie hatten keine Kenntnis der griechischen Sterndeuterkunst. Nur für östliche Astrologen gab es ein „unübersehbares“ Zeichen.
Viel diskutiert wurde auch über die Frage, wie die drei Weisen aus dem Morgenland (dem Osten) einem (im Osten) aufgehenden Stern folgen konnten, um ins westlich gelegene Judäa zu gelangen. Molnar meint: Mit dem aufgehenden Stern war nur der heliakische Aufgang gemeint. Sie folgten nicht einem wirklich am Himmel stehenden Stern oder Kometen, sondern sie folgten dem Horoskop, und das deutete wegen der Planetenkonstellation im Sternbild Widder nach
Judäa.


http://www.utopia-net.org/English/0417jesus1.html
We agree with the theory of Dr. Michael R. Molnar, Astronomer, about the Christmas Star based on "The Coins of Antioch." Following his theory, we also inspected the sky over the east of the birth place with the software of the astronomical simulator. And now we believe very strongly that the true birthday of our Savior, Jesus Christ, was April 17, 6 B.C.

And, in the astrology, the constellation of the person's birthday is the constellation that the sun was located in when he or she was born. Because the position of the constellation has been actually changed from that when the astrology was created about 3000 years ago from now by the influence of the annual difference movement which the rotation shaft of the earth changes into, the sun was actually located in the position of the Pisces when Jesus was born in about 2000 years ago. So then, early Christians began to use "a fish" as the mark which symbolized "Jesus."

(1) Jesus Christ was born in Bethlehem, Israel around 11:00 a.m. on Saturday, April 17, 6 B.C. with the influence of the Mercury & Mars on the Taurus, the Sun, Jupiter & Moon on the Aries (Ram), and the Saturn, Venus & Uranus on the Pisces. The Jupiter means Zeus of the Greek Mythology and the King. Also the Aries (Ram) means Israel and a sacrifice. The eclipse of the Jupiter means that Jesus Christ would be killed by the others in the future. In addition, he was the King of the planets on the solar system. AB blood type. Since the parents of Jesus carried the albino gene, Jesus had blond hair, pale blue eyes, and white skin.

KépHeinrich Voigt (1860 - 1933) teológus már 1911-ben hasonló ötlettel állt elő, mint Molnár, azzal a különbséggel, hogy Voigt Jézus testi fogamzását tette i.e. 6.04.14-re a "Die Geschichte Jesu und die Astrologie" című művében, ami alapján Jézus születésének az időpontja i.e. 5.01.12-e környékére kellett volna essen...
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 166
Registriert: So 26. Mai 2013, 07:45

Re: Jézus születésével és kínhalálával kapcsolatos teóriák

Beitragvon Klaus Matefi » Fr 17. Jul 2020, 12:54

Dr. Kereszturi Endre és Dr. Kereszturi Valéria Svájcban élő asztrológusok elképzelései Jézus születésének, keresztre feszítésének és feltámadása időpontjával kapcsolatosan:

Endre Kereszturi, Valeria Kereszturi
Das wahre Jesus-Horoskop
ISBN-10: 3952005134
ISBN-13: 978-3952005132

Keresztúri Endre, Valeria Kereszturi
Jézus igazi horoszkópja
ISBN: 9630296179
Kiadás éve: 1994


http://www.asztromokus.hu/modules.php?n ... 4223#54223
JÉZUS horoszkópok
Sulamit Szerd Jan 11, 2006 9:48 am
JÉZUS SZÜLETÉSE Kereszturiék szerint:
Betlehem (35E12; 31N42) Kr. e 7. (pogramban 6) december 12. 0 óra 10'
Kép

JÉZUS KERESZTHALÁLA Kereszturiék szerint: Jerusalem (35E12; 31N43) i.sz. 36. március 30. 14 óra 37'
Kép

JÉZUS FELTÁMADÁSA Kereszturiék szerint: Jerusalem (35E12; 31N43) i.sz. 36. április 1. 5 óra 27'
Kép-6.12.12. 0:10 UT +2.00 Bethlehem

i.sz. 36.03.30. 14:37 UT +2.00 Jeruzsálem

i.sz. 36.04.01. 05:27 UT +2.00 Jeruzsálem
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 166
Registriert: So 26. Mai 2013, 07:45

Re: Jézus születésével és kínhalálával kapcsolatos teóriák

Beitragvon Klaus Matefi » Fr 17. Jul 2020, 12:55

Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 166
Registriert: So 26. Mai 2013, 07:45

Re: Jézus születésével és kínhalálával kapcsolatos teóriák

Beitragvon Klaus Matefi » Fr 17. Jul 2020, 12:56

Berta Tibor: Az időkód

http://www.youtube.com/watch?v=Jt6nmGBtdS0

Berta Tibor: "A Korona szentségét a rajta megjelenített naptárak mellett Jézus és Szűz Mária születésnapi bolygóállásai pecsételik meg. Így a Szent Korona kronológiailag is etalon.
Ebben a rendszerben találjuk meg a világon egyedül Jézusnak a születési dátumát egy képszimbolikában elrejtve. Az a bolygóállás, ami a koronára rögzített dátum, megtaláltam: -6 április elseje..."

"Megtaláltam a Szűz Mária égi születésnapját. Pontosan ugyanolyan sorrendben vannak a bolygók a koronán, mint ahogyan a Mária születésnapján az égbolton szerepeltek: -22 szeptember 11."-6.04.01. 12:00 UT +2.00 Jeruzsálem
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 166
Registriert: So 26. Mai 2013, 07:45

Re: Jézus születésével és kínhalálával kapcsolatos teóriák

Beitragvon Klaus Matefi » Fr 17. Jul 2020, 12:57

"Júniusban születhetett Jézus"...

http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=22731
2008. december 10. 16:14 Daily Telegraph
Júniusban születhetett Jézus

Az ausztrál csillagászok legújabb vizsgálatai szerint a karácsonyt júniusban kéne megtartani, ugyanis 2000 évvel ezelőtt ekkor jelent meg a három bölcsnek az a csillag, amely Jézus születési helyére vezette őket.

Kép

A 2000 évvel ezelőtt Betlehem felett megjelent csillag, amely Krisztus születését jelezte, valószínűleg június 17-én tűnhetett fel az égen, és nem december 25-én – derül ki az új kutatásból. A szakértők szerint a csillag valójában a Vénusz és Jupiter bolygók különleges együttállása lehetett: a két planéta olyan közel állt egymáshoz, hogy ez egy különlegesen ragyogó fényt eredményezhetett.

A Dave Reneke csillagász vezette kutatócsoport egy bonyolult algoritmus segítségével számította ki az égitestek 2000 évvel ezelőtti, Szentföld feletti térképét. Szerintük a bolygóegyüttállás egy olyan anomália lehetett, amely a bölcseket is indulásra késztette.

A Megváltó az általánosan elfogadott elméletek szerint i.e. 3 és i.sz. 1 között születhetett. A kutatók Máté evangéliuma segítségével következtették ki a bolygók helyzetét, és ennek segítségével derült ki, hogy csillag i.e. 2-ben június 17-én jelent meg az égen: a bolygók ekkor álltak a legközelebb egymáshoz, és fényük ekkor lehetett a leginkább világos.

Reneke szerint bár hagyományosan december lett a karácsony elfogadott időpontja, az nem jelenti azt, hogy a bibliai események is akkor történetek. Az egyház választása ugyanis a fény sötétség felett aratott győzelmének pogány ünnepe miatt esett a téli napforduló idejére.

A betlehemi csillagot korábban több más dologgal próbálták magyarázni: egyesek szerint szupernóva, míg mások szerint üstökös lehetett.


http://www.szombat.org/a+karacsony+toro ... etett.html
2008. december 10.
A karácsony törölve! Jézus júniusban született!

Máig kérdés, hogy mi volt a betlehemi csillag
Ausztrál csillagászok számítógépes programmal rekonstruálták, hogy pontosan hogyan nézett ki az égbolt kétezer évvel ezelőtt a Szent Föld felett, s a betlehemi csillag szerintük nem volt más, mint a Vénusz és a Jupiter egyetlen fénylő ponttá való összeolvadása, ez viszont azt jelenti, hogy Jézus i. e. 2-ben született, egészen pontosan június 17-én!

A számítógépes programmal - a Dave Reneke vezette ausztrál kutatócsoport állítása szerint - pontosan sikerült rekonstruálni, hogy miként festett az égbolt Jeruzsálem felett kétezer évvel ezelőtt, és e rekonstrukció szerint a Vénusz és a Jupiter egyetlen fénylő ponttá olvadt össze az oroszlán csillagképben akkoriban, s a napkeleti bölcsek erről vélhették, hogy csillag és égi jel. Ha ez az elképzelés helytálló, akkor viszont Jézus június 17-én született i. e. 2-ben, mivel a két bolygó fényes összeolvadása ekkor volt a legnagyobb mértékű.

Korábbi elméletek szerint a betlehemi csillag egy szupernova (felrobbanó csillag) volt, vagy pedig egy üstökös. Jézus Krisztus születésének december 25-i dátumáról a legelterjedtebb nézet, hogy az egyház választotta ki az időpontot, mert egybeesett egy nagy pogány ünneppel, amelyet az új keresztény ünneppel kívántak háttérbe szorítani és elfeledtetni.


-1.06.17. 17:47 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold oppozíció:22,5°Iker/Nyilas; -Uránusz quadrat:25,8°Halak
Vénusz-Jupiter konjunkció:7,9°/8°Oroszlán; -Plútó quadrat:4,4°Skorpió
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 166
Registriert: So 26. Mai 2013, 07:45

Nächste

TAGS

Zurück zu Jézus születésével és kínhalálával kapcsolatos teóriák

Wer ist online?

0 Mitglieder

cron